Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 5. října 2015

RM schvaluje smlouvu o dílo s firmou Skanska a.s., Praha na opravu části místní komunikace v Poličce Stříteži, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje smlouvu o dílo č. 780802-24759-5-15208 s firmou Skanska a.s., Praha na opravu části komunikace v Poličce Modřeci, dle důvodové zprávy.

 

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, hodnotící komisi a náhradníky komise na akci „Oprava části chodníku, výměna části vodovodu na ul. Jiráskova v Poličce“ ve složení
dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje dodavatele akcí "Zhotovení PD cyklistické stezky Polička – Modřec“ a „Zhotovení PD cyklistické stezky Polička - Bořiny", Ing. Petra Klusoně, Polička - Střítež.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Ing. Petrem Klusoněm, Polička – Střítež,  na akce „Zhotovení PD cyklistické stezky Polička – Modřec“ a „Zhotovení PD cyklistické stezky Polička - Bořiny".

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., na akci „Odvodnění části ul. Hrubínova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 404, o velikosti 1+0  s příslušenstvím, nacházející se v IV. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, na dobu určitou, a to na jeden rok, s účinností od 1. 11. 2015. Výše nájemného bude činit 1.192 Kč.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 203, o velikosti 1+0 s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 11. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 319, o velikosti  1+0 s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 11. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 407, o velikosti 1+0 s příslušenstvím, v IV. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 11. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

d/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 316, o velikosti 2+0 s příslušenstvím, v III. NP  v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávajícími nájemci, a to na dva roky, s účinností od 1. 11. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

e/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 503, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, v I. NP  v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávajícími nájemci, a to na dva roky, s účinností od 1. 11. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

 

a/ RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. 2015/23753 na přípravu a konání „Hradního jarmarku na Svojanově“ s Krajským úřadem Pardubického kraje.

b/ RM schvaluje přijetí dotace Ministerstva kultury ČR z programu “Podpora regionálních kulturních tradic“ na vydání knihy „Dějiny města Poličky“ ve výši 80 tis. Kč.

 

RM schvaluje ukončení „smlouvy o umístění reklamního zařízení“ se společností  GASTRO OTAKAR s. r. o., Polička, k 31. 12. 2015.

 

RM bere na vědomí předložené termíny festivalů, přehlídky a rozsvícení vánočního stromu pořádané Tylovým domem v Poličce v roce 2016 dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností AGILE spol. s r.o., Ústí nad Orlicí, na akci „I. etapa technické a dopravní infrastruktury lok. Bezručova v Poličce“, dle důvodové zprávy

 

a/ RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce sportovního areálu v Poličce“ firmě Stavby Krajča s.r.o., Pozlovice.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce sportovního areálu v Poličce“ s firmou Stavby Krajča s.r.o., Pozlovice.

 

RM schvaluje vyloučení uvedených uchazečů ze zadávacího řízení na akci „Rekonstrukce sportovního areálu v Poličce“:  Linhart spol. s r.o., Brandýs nad Labem - Stará Boleslav; EKKL a.s., Kroměříž; EVT Stavby s.r.o., Svitavy; BAK stavební společnost, a.s., Trutnov (společná nabídka dvou uchazečů); SPH stavby s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem.

 

RM schvaluje uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je převod vlastnictví hrobového zařízení umístěného na hrobovém místě č. H/46,47 na veřejném pohřebišti - Centrálním hřbitově v Poličce, dle důvodové zprávy.    

 

a/ RM  schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 20, velikosti 1+1 s příslušenstvím v 8. NP domu č.p. 932, Sídliště Hegerova v Poličce se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou šest měsíců, a to do 31. 3. 2016. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

b/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 84, ulice Kostelní v Poličce, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou tři měsíce, a to do 31. 12. 2015. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

 

RM schvaluje uzavření dohody o umístění reklamní tabule - směrového poutače na stěně budovy autobusové zastávky stojící na st.p.č. 2591 v k.ú. Polička, ul. Zákrejsova v Poličce, dle důvodové zprávy. 

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-2005390/VB/1 a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Polička, jako povinným a ČEZ Distribuce, Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2015 dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce a smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku za účelem výstavby lesní komunikace, a to na části pozemku p.č. 2101 o výměře cca 1597 m2, části pozemku p.č. 2103/1 o výměře cca 471 m2 a pozemku p.č. 2103/2 o výměře 10071 m2 v k.ú. Telecí, mezi městem Polička a obcí Telecí, dle důvodové zprávy.

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

                                              

Vložil Němcová Magdalena (10/8/2015), přečteno 1083x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 5. října 2015