Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. 8. 2006

Usnesení
přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. 8. 2006
 
           
            RM schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnoprávním smlouvám č. 01- 18/2003-P, na základě kterých vykonává Komise k projednání přestupků Města Poličky pro obce přenesenou působnost na úseku projednání přestupků.
 
            RM bere na vědomí informaci odboru dopravy MěÚ Polička o možnosti splnění úkolu (zjištění ceny upoutávací tabule na neplacených parkovištích) zadaného na schůzi dne 7. 8. 2006.
 
            RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce se společností EKO-KOM, a.s., Praha 4. Předmětem výpůjčky je 12 sběrných nádob na bílé sklo o objemu 1500 l, typ MINI A.
           
            RM souhlasí s uskutečněním závodů v cyklokrosu v Liboháji pořádanými 29. 10. 2006 Sportovním klubem PRIMA s podmínkou uvedení povrchu cest do původního stavu. Eventuální potřebný materiál na úpravu cest včetně dopravy poskytne Město Polička prostřednictvím T.E.S. s.r.o. Polička, vlastní úpravu zajistí pořadatelé závodů.
 
            RM projednala a doporučuje ZM schválit rozbory plnění rozpočtu Města Poličky za I. pololetí 2006.
 
RM jmenuje Ing. Radka Krejčího do funkce vedoucího odboru lesního hospodářství MěÚ Polička s účinností od 1. 10. 2006.
           
            RM doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 4/2006 dle důvodové zprávy.
 
            RM schvaluje dodavatele na provedení opravy místní komunikace ve Stříteži – firmu SKANSKA DS a.s., Brno dle důvodové zprávy.
           
            RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zpracování dokumentace úprav zeleně centrálního hřbitova, s paní Janou Trantírkovou, Moravská Třebová.
           
            RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zpracování dokumentace obnovy centrálního hřbitova, s APOLO CZ, s.r.o., Polička.
 
            RM schvaluje dodatek č. 1l ke smlouvě o dílo č. PRE – 1168/854 na dodávku stavby: „Dokončení rekonstrukce a modernizace školských zařízení města Poličky“, jejímž předmětem je rozšíření ŠJ Rumunská – zpracování projektové dokumentace a realizace stavby v rozsahu dle důvodové zprávy s akciovou společností VCES a.s., Praha 9. Schválení dodatku je podmíněno schválením financování akce v zastupitelstvu města.
                       
 
 
        Jaroslav Martinů                                                                    PhDr. Zlata Pražanová
            místostarosta                                                                                 radní

Vložil Hofmanová Lucie (8/31/2006), přečteno 669x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. 8. 2006