Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 19. října 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 19. října 2015

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Zpracování Územní studie lokality Polička - Jih I.“ se společností Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Vypracování Změny č. 2 Územního plánu Polička“ společnosti Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Vypracování Změny č. 2 Územního plánu Polička“ se společností Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Vypracování Změny č. 3 Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova“ společnosti Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Vypracování Změny č. 3 Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova“ se společností Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., Brno, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, hodnotící komisi a náhradníky komise na akci „PD stavebních úprav komunikací a zpevněných ploch v městském parku v Poličce - I. etapa“ dle důvodové zprávy v tomto složení: RNDr. Mgr. Jiří Coufal, Mgr. Aleš Mlynář, Jiří Mach, náhradníci Ing. Marta Mastná a Ing. Antonín Mihulka.

a/ RM schvaluje dodavatele akce „Oprava části chodníku na ul. Jiráskova v Poličce“, společnost Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, na akci „Oprava části chodníku na ul. Jiráskova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

a/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 5, velikosti 0+1 s příslušenstvím, ve 2. NP domu č.p. 309, ulice Smetanova v Poličce, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou šest měsíců, a to do 30. 4. 2016. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

b/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6, velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve 2. NP domu č.p. 309, ulice Smetanova v Poličce, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou šest měsíců,  a to do 30. 4. 2016. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

c/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 11, velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve 3. NP domu č.p. 309, ulice Smetanova v Poličce, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou tři měsíce,  a to do 31. 1. 2016. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

d/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 12, velikosti 0+1 s příslušenstvím, v 1. NP domu č.p. 309, ulice Smetanova v Poličce, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou šest měsíců, a to do 30. 4. 2016. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

e/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 1, velikosti 1+2  s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 1012, sekce C, Sídliště Hegerova v Poličce, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou tři měsíce, a to do 31. 1. 2016. Měsíční nájemné zůstane ve stejné výši jako u dosavadní smlouvy.  

RM schvaluje odpis pohledávek z účetní do podrozvahové evidence dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvy o poskytnutí finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dohodu o užívání služebního mobilního telefonu a dohodu o srážkách ze mzdy zaměstnance OLH, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje podání žádosti z operačního programu zaměstnanost - výzvy č. 22 - podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování.

b/ RM schvaluje podání žádosti z operačního programu zaměstnanost - výzvy č. 23 - podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 113, o velikosti 1+0 s příslušenstvím, nacházející se v I. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička, na dobu určitou, a to na jeden rok, s účinností od 1. 11. 2015. Výše nájemného bude činit 977 Kč měsíčně.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, na zakázku „Oprava povrchu cest v areálu hradu Svojanov - 1. etapa  - dolní nádvoří“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje realizaci projektu „Dílny ZŠ Masarykova“ Masarykovou základní školou Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2015 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou TOGET, s.r.o., Praha 9 - Hostavice, na zakázku „Hrad Svojanov - dokončení sanace hradeb“, dle důvodové zprávy.

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

Vložil Findejsová Romana (10/22/2015), přečteno 1149x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 19. října 2015