Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. března 2016

RM schvaluje uzavření dodatku č. 15 ke smlouvě č. 38/2001/O o nakládání s komunálním odpadem včetně separace a nebezpečného odpadu uzavřené dne 21. 2. 2002 s firmou LIKO SVITAVY a. s., Svitavy, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 102015 na akci „Městské hradby v Poličce, úseky SO 01-04 a SO 11-15, Obnova hradebních ochozů a střech věží“ s firmou GEOGARD s.r.o., Chrudim 3, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 14_SOBS01_4121011170 se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV - Podmokly,
dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 14_SOBS01_4121011170 se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV - Podmokly,
dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností ŠVANDA PRIMA, s.r.o., Polička, na akci „Nová výstavba části chodníku na ul. Střítežská v Poličce“, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2/2015 na akci „Restaurování Mariánského (morového) sloupu v Poličce“ s dodavatelem Mgr. BcA. Petrem Gláserem, Kopidlno, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Vypracování Změny č. 3 Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova“ se společností Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., Brno, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo s firmou SONET BUILDING s. r.o., Hlinsko v Čechách, na realizaci další etapy dílčí opravy obvodového pláště Tylova domu,
dle důvodové zprávy,

 

a/ RM ruší usnesení č. 39 ze dne 15. 2. 2016, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního, dle důvodové zprávy.

b/ RM ruší usnesení č. 40 ze dne 15. 2. 2016, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení, dle důvodové zprávy.

 

RM bere na vědomí výsledky výběrových řízení na dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro město Polička a jeho příspěvkové organizace na rok 2017, které bylo uskutečněno prostřednictvím komoditní burzy, dle důvodové zprávy

 

RM schvaluje Zprávy o činnosti příspěvkových organizací Tylův dům, Městské muzeum a galerie Polička a Hrad Svojanov za rok 2015 dle důvodové zprávy.

 

RM nesouhlasí s nabídkou firmy Kaple s.r.o. Žďár nad Sázavou, na umístění stojanu na elektrokola v Poličce.

 

RM schvaluje dodavatele AB sanitární buňky (6055x2435x2590 mm) na koupaliště v Poličce společnost AB-CONT, s.r.o., Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, velikosti 0+1 s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na dva roky - do 28.2.2018. Měsíční nájemné zůstane ve stejné výši jako u dosavadní smlouvy.

b/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8, velikosti 0+1 s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na šest měsíců - do 31.8.2016. Měsíční nájemné zůstane ve stejné výši jako u dosavadní smlouvy

c/ RM  schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou,  a to na šest měsíců - do 31.8.2016. Měsíční nájemné zůstane ve stejné výši jako u dosavadní smlouvy.  

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, na akce „Parkoviště na ul. 1. máje v Poličce - II. etapa“, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., ve věci monitoringu skládky Široký Důl dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje nájem části pozemku p.č. 1920/2 v k.ú. Polička o výměře cca 57 m2. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude činit 3 Kč/m2 a rok.

 

RM schvaluje nájem části pozemku p.č. 5454/75 o výměře cca 75 m2 v k.ú. Polička. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude činit 3 Kč/m2 a rok.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi ZD „Mezilesí“ Telecí, jako půjčitelem a městem Polička jako vypůjčitelem, a to pozemku p.č. 1986/2 o výměře 5330 m2 a pozemku p.č. 1989 o výměře 1560 m2 v k.ú. Telecí, dle důvodové zprávy. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2022.

 

RM souhlasí s umístěním sídla Svazu důchodců České republiky, z.s. Městská organizace Polička, v domě č.p. 1013 na Sídlišti Hegerova v Poličce, dle důvodové zprávy.
 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo aktualizace projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci „Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka - Polička, I. etapa (Bílý potok)s firmou ŠINDLAR s.r.o., Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.                                        

Vložil Němcová Magdalena (3/9/2016), přečteno 1257x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. března 2016