Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 4. dubna 2016

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce dle ust. § 2193 až § 2200 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s firmou MILACRON Czech Republic spol. s r.o., Polička, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Komplexní realizace skluzavky na koupališti v Poličce“ firmě BAZENSERVIS, s.r.o. Týniště na Orlicí, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Komplexní realizace skluzavky na koupališti v Poličce“ s firmou BAZENSERVIS, s.r.o. Týniště nad Orlicí, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dohody o stanovení rozsahu a ceny činností pro rok 2016 včetně ceníku služeb a výkonů T.E.S. s.r.o. Polička pro rok 2016 dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností E-STAF s. r. o., Praha 9, na akci „Vestavba kanceláří MěÚ, Nádražní 304, 572 01  Polička“, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje termín ukončení plnění smlouvy o dílo se společností E-STAF s. r. o., Praha 9, na akci „Vestavba kanceláří MěÚ, Nádražní 304, 572 01  Polička“ a předání stavby
k užívání do 13. 5. 2016.

 

a/ RM bere na vědomí nástup Mgr. Petry Zemanové na mateřskou dovolenou a pověřuje řízením a výkonem funkce statutárního orgánu Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička, Čsl. armády 347, 572 01 Polička, pana Tomáše Jandla, Dis., s účinností od 5. 4. 2016 po dobu mateřské a rodičovské dovolené paní MgA. Gabriely Vraspírové Vorbové, ředitelky školy.

 

RM schvaluje zprávu o činnosti za rok 2015 příspěvkové organizace Městská knihovna Polička, Palackého nám. 64, 572 01  Polička, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dohody se společností Coma, s.r.o, Polička, IČO 47471557, jejímž obsahem je udělení souhlasu s umístěním, instalací a provozem telekomunikačního zařízení do budovy č. p. 7 a  č. p. 52 v ul. Riegrova v Poličce a do objektu č. p. 84 v ul. Kostelní v Poličce.

 

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, hodnotící komisi a náhradníka komise na akci „Parkoviště na ul. Smetanova v Poličce - I. etapa“ dle důvodové zprávy v tomto složení: Ing. Antonín Mihulka, RNDr. Mgr. Jiří Coufal, Jiří Mach, náhradník komise Mgr. Aleš Mlynář.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby v rámci akce „Stavební úpravy stávajícího objektu spojené se změnou užívání stavby“ na pozemku p.č. 727/2 v k.ú. Polička.

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

Vložil Němcová Magdalena (4/6/2016), přečteno 936x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 4. dubna 2016