Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 5. května 2016

ZM volí za členy návrhové komise Ing. Romana Kysilko, Ing. Josefa Baláše, Ph.D. a pana Pavla Štefku.

 

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Jiřího Tomana, ověřením p. Otakara Pospíšila a Mgr. Jana Matouše.

 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016 dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje poskytnutí dotací pro:

- Artedu, z. s., Praha 10 - Hostivař, ve výši  18.500 Kč na projekt Učebny pro studenty Gymnázia Polička - výtvarný materiál, umělecký honorář, tisk materiálů, cestovné - PHM, zpracování videozáznamu projektu

- Ekocentrum Skřítek Polička o. s., ve výši 5.000 Kč na environmentální vzdělávací programy pro MŠ, ZŠ a SŠ

- Ekocentrum Skřítek Polička o. s., ve výši 20.000 Kč na zábavně vzdělávací dvoudenní program „Den stromů 2016“

- Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poličce, ve výši 4.000 Kč na „Tábor s Američany“ - příměstský tábor pro děti s programem v angličtině

- Sdružení rodičů a přátel školy při gymnáziu v Poličce ve výši 11.000 Kč na pořádání matematického semináře MATES

- Speciální základní škola Bystré ve výši 8.000 Kč na výchovně vzdělávací exkurzi - Ekocentrum Brno, s návštěvou hradu Špilberk

- Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s. r. o., ve výši 10.000 Kč na soutěž odborných dovedností žáků školy pořádanou v Tylově domě v Poličce

- Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce ve výši 3.500 Kč na „Hry bez hranic“ - program pro děti I. stupně Masarykovy ZŠ u příležitosti Mezinárodního dne dětí

- Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce ve výši 20.000 Kč na jazykové kurzy pro nadané žáky zakončené mezinárodní jazykovou zkouškou Cambridge Ket For Schools

- 1. ZO ČSOP Polička ve výši 24.000 Kč na lezeckou výbavu, sportovní výbavu, stany, dřevěné postele

- Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z. s., ve výši  28.000 Kč na doplnění a obnovu nářadí a táborového vybavení, opravy a údržbu skautské základny, klubovny, auta, environmentální a ekologické vzdělávací akce

- Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Polička, ve výši  28.000 Kč na instalaci ústředního topení a elektrokotle v klubovně, nákup stanových celt, účast na mezinárodním táboře v Německu

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lezník, ve výši  6.000 Kč na tradiční dětský den

- Svatojosefská jednota Polička z. s.,  ve výši  15.000 Kč na nákup hudebních nástrojů pro činnost různých skupin mládeže, pořízení zvukové aparatury na ozvučení velkého sálu v domě Jordán (prostorové mikrofony, statické reproboxy)

- Mgr.A. Veronika Šrek Bromová, ve výši  15.000 Kč na náklady na výstavu Veronika Šrek Bromová - Jednota / Unity, 2016 ve Východočeské galerii Pardubice

- Oblastní charita Polička ve výši  8.000 Kč na zajištění promítání filmu v Tylově domě v Poličce pro koledníky Tříkrálové sbírky

- Pontopolis z. s., Polička, ve výši  20.000 Kč na projekt „Starý-mladý svět“ 2016 (besedy, výstavy, koncerty, divadla)

- Pontopolis z. s., Polička, ve výši  25.000 Kč na festival o lidských právech Jeden svět 2016

- Speciální základní škola Bystré, Zámecká 1, 569 92  Bystré, ve výši  15.000 Kč na benefiční koncert pro SZŠ Bystré v Divadelním klubu v Poličce

- Spolek Planeta Chaos Střítež, ve výši 30.000 Kč na celoroční kulturně sociální, společenské a vzdělávací aktivity (dofinancování honorářů umělcům a lektorům, hrazení části občerstvení, drobný materiál, doprava, kancelářské potřeby, instalační a obalový materiál, výtvarné potřeby, cestovné, tisk propagačních materiálů)

- Gymnázium, Polička, ve výši 20.000 Kč na vrstevnický preventivní protidrogový program „Psychohrátky“

- Gymnázium, Polička, ve výši 5.000 Kč na preventivní protidrogový program „Vrstevnický program - nadstavba“

- Laxus z. ú., Nymburk, ve výši 30.000 Kč na terénní programy pro uživatele drog

- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, ve výši 5.000 Kč na kulturně vzdělávací akci s prevencí proti drogové závislosti „Těžší je skončit, než začít“

- ATLETIKA Polička, spolek, ve výši 42.000 Kč na sportovní činnost mládeže

- ATLETIKA Polička, spolek, ve výši 10.000 Kč na Běh kolem poličských hradeb

- HC Spartak Polička z. s., ve výši  120.000 Kč na činnost hokejového klubu

- SK Kometa Polička, z. s., ve výši  80.000 Kč na činnost hokejbalového klubu

- SK8 Slalom Polička, z. s., ve výši  85.000 Kč na sportovní činnost juniorského a žákovského družstva skateboardistů a zajištění jejich účasti v Českém a Světovém poháru v roce 2016

- Sportovní kluby Polička, z. s., ve výši  100.000 Kč na činnost mládežnických oddílů

- Sportovní kluby Polička, z. s., ve výši  8.000 Kč na turnaj přípravek

- Stanislav Nožka, Mgr., Polička, ve výši 11.500 Kč na pořádání oblastního a okresního kola ve sportovním lezení, přípravu lezeckých cest, zajištění závodů a tréninků, medaile, poháry, ceny, obnovu výstroje a výzbroje, náčiní a nářadí kroužku sportovního lezení

- Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, z. s., ve výši  75.000 Kč na cestovné na soutěže, startovné na turnajích, pronájem hracích prostor, nákup šachového materiálu, náklady na uspořádání turnajů

- TJ Spartak Polička, z. s. (oddíl tenisu) ve výši  97.000 Kč na činnost tenisových mládežnických družstev

- TJ Spartak Polička, z. s. (oddíl tenisu)  ve výši  8.000 Kč na tenisový tréninkový kemp

- TJ Spartak Polička, z. s. (oddíl odbíjené) ve výši  2.500 Kč na turnaj žákyň - Pohár Pardubického kraje

- TJ Spartak Polička, z. s. (oddíl odbíjené)  ve výši  2.000 Kč na prosincový turnaj Mikulášák - turnaj žen, kadetek a juniorek

- TJ Spartak Polička, z. s. (oddíl odbíjené) ve výši  10.000 Kč na barevný festival minivolejbalu

- TJ Spartak Polička, z. s. (oddíl odbíjené) ve výši  155.000 Kč na činnost mládeže oddílu odbíjené

- TJ Spartak Polička, z. s. (oddíl stolního tenisu) ve výši  10.000 Kč na činnost mládeže oddílu stolního tenisu, pořádání turnajů

- Bonanza Vendolí, z. ú., ve výši 25.000 Kč na osobní a materiálové náklady sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi „Drž se na uzdě“

- Květná Zahrada, z. ú., ve výši  40.000 Kč na provoz Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Květináč

- MaTami, centrum pro rodinu z. s., , ve výši  50.000 Kč na dofinancování projektu „Čas pro rodinu“

- Náš domov Koclířov, z. s., ve výši  20.000 Kč na dofinancování provozu Mostu naděje - azylového domu pro rodiče s dětmi, drobné opravy na bytech a volnočasové aktivity pro rodiče a jejich děti

- Oblastní charita Polička, ve výši  7.500 Kč na hrací prvky pro děti do místnosti pro asistované kontakty rodičů s dětmi

- Oblastní charita Polička, ve výši  3.500 Kč na 3 ks antidekubitních matrací bez pulsátoru do Půjčovny pomůcek

- Oblastní charita Polička, ve výši  10.000 Kč na oslavy 10. výročí Otevřených dveří (programy pro veřejnost, besedy se studenty středních škol, psychoedukační kurz)

- Potravinová banka Pardubice, z.s., ve výši  30.000 Kč na potravinovou pomoc pro potřebné

- Rytmus Východní Čechy, o. p. s., Chrudim, ve výši  5.000 Kč na zajištění sociální služby sociální rehabilitace

- Středisko sociálních služeb Salvia, z. ú., Svitavy, ve výši  15.000 Kč na sociální poradenství, osobní asistenci, návštěvy v rodinách

- Český kynologický svaz ZKO Polička - 525, ve výši 5.000 Kč na náklady na provoz kynologické organizace

- Ekocentrum Skřítek Polička o. s., ve výši 5.000 Kč na přednášky, besedy a filmy z environmentální oblasti

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lezník ve výši 4.000 Kč na provoz zájmového kroužku mladých hasičů

- Svatojosefská jednota Polička z. s.,  ve výši  5.000 Kč na pořízení židlí do spolkových prostor

- TJ Spartak Polička, z. s. (oddíl Rekreační sporty volejbal),  
ve výši  5.000 Kč na organizaci volejbalových soutěží pro obyvatele

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši 8.000 Kč na vybavení na požární soutěže (proudnice, hadice, savice, sací koš) pro družstvo mužů

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši 5.000 Kč na Poličskou pohárovou soutěž - poháry, medaile, věcné ceny

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši 6.000 Kč na vybavení na soutěže v požárním sportu (nádrž na vodu pro požární útok, stánky na ochranu před deštěm a sluncem při soutěžích)

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši 5.000 Kč na pronájem tělocvičny na fyzickou přípravu družstev dětí, žen a mužů

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši 8.000 Kč na vybavení na požární soutěže (proudnice, hadice, savice, sací koš) pro družstvo mladých hasičů

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši 10.000 Kč na oslavu 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Polička

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši 8.000 Kč na vybavení na požární soutěže (proudnice, hadice, savice, sací koš) pro družstvo žen

 

ZM neschvaluje poskytnutí dotací pro:

- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, ve výši 15.600 Kč na hudebně vzdělávací program „S hudbou proti drogám“

- Svatojosefská jednota Polička z. s.,  ve výši  6.000 Kč na „Konec prázdnin“ pro sociálně slabé rodiny a širokou veřejnost

- AEROKLUB POLIČKA z. s.,  ve výši  120.000 Kč na nákup zahradního traktoru pro údržbu travnatých ploch letiště

- EXTRÉMNI PREKÁŽKOVÍ BEŽCI, Topoĺčany, Slovenská republika, ve výši  60.000 Kč na náklady na ubytování na závodech, zaplacení půjčovného auta, PHM, letenky na: ME Spartan Race (Edinburgh, Skotsko), MS Spartan Race (Squaw Valley, USA), ME OCR (Nijmegen, Holandsko), MS OCR (Blue Mountains, Kanada) pro Lenku Vejdělkovou, Bystré

 

a/ ZM bere na vědomí Zprávu o projednání návrhu Změny č. 3 Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova včetně vyhodnocení stanovisek a připomínek dotčených orgánů a ostatních subjektů, které byly uplatněny u pořizovatele v průběhu projednání návrhu změny regulačního plánu.

b/ ZM konstatuje, po ověření podle ustanovení § 69 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), že návrh Změny č. 3 Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova je v souladu s výsledky projednání a
s požadavky uvedenými v § 68 odst. 4 stavebního zákona.

c/ ZM, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), za použití ustanovení § 62 odst. 1 stavebního zákona a ve spojení s ustanoveními § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 19 a přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, vydává v souladu
s ustanovením § 69 odst. 2 stavebního zákona opatření obecné povahy Změna č. 3 Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova.

 

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 6611/17 o výměře 928 m2, pozemku p.č. 6611/18 o výměře 903 m2 a pozemku p.č. 6611/25 o výměře 941 m2 v k.ú. Polička za účelem výstavby rodinných domů v lokalitě „Bezručova I.“, a to za podmínek schválených usnesením ZM č. 4a/-4c/ ze dne 16.12.2014 vyjma věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaných pozemků bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty, společnosti Natur House s.r.o., Ronov nad Doubravou. Kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy.

 

a/ ZM schvaluje uzavření směnné smlouvy, jejímž předmětem je směna části pozemku p.č. 5286/10 o výměře cca 200 m2 za část pozemku p.č. 5232/11 o výměře cca 300 m2 a část pozemku p.č. 6148/5 o výměře cca 105 m2, ve vlastnictví města Polička, vše v k.ú. Polička. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí navrhovatel směny. Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude doplacen v ceně 200 Kč/m2.

b/ ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je prodej části pozemku p.č. 5286/10 v k.ú. Polička o výměře cca 450 m2. Kupní cena bude stanovena ve výši platné při výkupech pozemků městem Polička v daném čase a místě.

 

a/ ZM schvaluje odstoupení od kupní smlouvy uzavřené dne 27.2.2015, jejímž předmětem byl prodej pozemku p.č. 6611/15 o výměře 1348 m2 v k.ú. Polička, za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě Bezručova I. v Poličce, dle důvodové zprávy.

b/ ZM schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení vyplývající z neuhrazené části kupní ceny ve výši 703.416 Kč za období od 1.11.2015 do 5.5.2016 v souladu s čl. III. kupní smlouvy uzavřené dne 27.2.2015. Zároveň neschvaluje prominutí zákonného úroku z prodlení z dlužné částky za stejné období dle téhož článku kupní smlouvy.

 

a/ ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 1210/29 o výměře 5892 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 250 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně daně z nabytí nemovitosti.

b/ ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 1287/6 o výměře 2279 m2 a pozemku p.č. 6056/3 o výměře 55 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 100 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně daně z nabytí nemovitosti. 

 

1. ZM schvaluje směnu části pozemku p.č. 4760/2 označeného dle GP č. 2325-266/2014 jako pozemková parcela č. 4760/6 o výměře 1737 m2 v k.ú. Polička za zemědělské pozemky ve vlastnictví města Poličky p.č. 572/3 o výměře 10410 m2, p.č. 572/5 o výměře 11173 m2 a p.č. 2317/1 o výměře 15403 m2, vše v k.ú. Polička. Směna bude provedena bez dalšího finančního vypořádání, veškeré náklady související s převodem uhradí město Polička.

2. ZM schvaluje směnu podílu id. ½ na části pozemku p.č. 4707/3 označeného dle GP č. 2325-266/2014 jako p.p.č. 4707/11 o výměře 2069 m2 v k.ú. Polička za část pozemku p.č. 4734/5 o výměře cca 240 m2, část pozemku p.č. 4710/5 o výměře cca 330 m2 a část pozemku p.č. 4737/3 o výměře cca 464 m2, vše v k.ú. Polička, ve vlastnictví města Poličky. Směna bude provedena bez dalšího finančního vypořádání, veškeré náklady spojené s převodem uhradí město Polička.

3/a  ZM schvaluje směnu podílu id. 1/6 na části pozemku p.č. 4707/3 označeného dle GP č.2325-266/2014 jako p.p.č. 4707/11 o výměře 2069 m2 v k.ú. Polička za zemědělské pozemky ve vlastnictví města Poličky p.p.č. 6116/16 o výměře 81 m2, p.p.č. 5633/1 o výměře 4552 m2, p.p.č. 5638/4 o výměře 626 m2 a p.p.č. 5682/4 o výměře 1658 m2.  Směna bude provedena bez dalšího finančního vypořádání, veškeré náklady související s převodem uhradí město Polička.

3/b   ZM schvaluje směnu podílu id. 1/6 na části pozemku p.č. 4707/3 označeného dle GP č. 2325-266/2014 jako p.p.č. 4707/11 o výměře 2069 m2 v k.ú. Polička za zemědělské pozemky ve vlastnictví města Poličky p.p.č. 5682/2 o výměře 6045 m2 a p.p.č. 6118/2 o výměře 844 m2. Směna bude provedena bez dalšího finančního vypořádání, veškeré náklady související s převodem uhradí město Polička.

3/c   ZM schvaluje směnu podílu id. 1/6 na části pozemku p.č. 4707/3 označeného dle GP č. 2325-266/2014 jako p.p.č. 4707/11 o výměře 2069 m2 v k.ú. Polička za zemědělské pozemky ve vlastnictví města Poličky p.p.č. 5660/2 o výměře 3083 m2, p.p.č. 5680/19 o výměře 2230 m2, p.p.č. 6117/5 o výměře 264 m2 a p.p.č. 5638/6 o výměře 1312 m2. Směna bude provedena bez dalšího finančního vypořádání, veškeré náklady související s převodem uhradí město Polička.

 

a/ ZM ruší své usnesení č. 33 ze dne 10. 12. 2015.

b/ ZM schvaluje výkup podílu id. 1/34 na pozemku p.č. 6362/5 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 100 Kč/m2 s tím, že město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem včetně daně z nabytí nemovitostí.

c/ ZM schvaluje výkup podílu id. ½ na pozemcích p.č. 5624/5 a p.č. 6128/14 a dále podílu id. 1/34 na pozemcích p.č. 5620/8, p.č. 6116/13, p.č. 6122, p.č. 6123/1, p.č. 6123/2, p.č. 6123/4, p.č. 6123/5, p.č. 6123/6 a p.č. 6128/13 vše v  k.ú. Polička. Kupní cena činí 15 Kč/m2 s tím, že město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem včetně daně z nabytí nemovitostí.

 

ZM schvaluje výkup podílu id. 1/10 na pozemku p.č. 6006/14 a p.č. 6006/21 v k.ú. Polička a podílu id. 1/10 na pozemku p.č. 6006/14 a p.č. 6006/21 v k.ú. Polička. Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující, poplatníkem daně z nabytí nemovitostí budou dle zákona prodávající.

ZM schvaluje výkup pozemků p.č. 1947/3 o výměře 4490 m2, p.č. 2145/1 o výměře 2272 m2, p.č. 2169/3 o výměře 1698 m2 a p.č. 2169/13 o výměře 178 m2, vše v k.ú. Polička. Kupní cenu činí 15 Kč/m2 s tím, že správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující, poplatníkem daně z nabytí nemovitostí bude dle zákona prodávající.

 

ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy se zřízením služebnosti inženýrské sítě, a to k pozemku p.č. 4789/5 o výměře 108 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2, služebnost bude zřízena bezúplatně. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

ZM schvaluje záměr realizace akce „Bytové domy v I. etapě lokality Bezručova v Poličce“ dle důvodové zprávy s tím, že náklady na realizaci akce v letech 2016 - 2017 nepřesáhnou částku 68 mil. Kč vč. DPH.

 

ZM schvaluje záměr realizace akce „II. etapa infrastruktury lokality Bezručova v Poličce“ dle důvodové s tím, že náklady na realizaci akce v letech 2016 - 2017 nepřesáhnou částku 12 mil. Kč vč. DPH.

 

ZM schvaluje záměr realizace akce „Úpravy prostranství před ZŠ Masarykova“, nábřeží Svobody v Poličce dle důvodové zprávy s tím, že náklady na realizaci akce v letech 2016 - 2017 nepřesáhnou částku 8 mil. Kč vč. DPH.

 

ZM schvaluje dodatek zřizovací listiny Masarykovy základní školy Polička, nábřeží Svobody 447, 572 01  Polička, IČO 43509541, dle důvodové zprávy.

 

1/ ZM navrhuje pana Jaroslava Martinů, bytem Paseky č. p. 963, Polička, nar. 18. 4. 1959, jako zástupce města Poličky do představenstva společnosti LIKO SVITAVY a.s., Svitavy.

2/ ZM deleguje pana Jaroslava Martinů jako zástupce města Poličky do valné hromady společnosti LIKO SVITAVY a.s. a paní Marii Kučerovou deleguje pro případy, kdy se pan Jaroslav Martinů nebude moci valné hromady zúčastnit.   

 

ZM schvaluje záměr pořízení požárního dopravního vozidla pro SDH Střítež, v roce 2016 do výše 800 tis. Kč kryté dotací a vlastními zdroji.

 

ZM schvaluje záměr realizace akce „Cyklostezka Polička – Modřec a Cyklostezka Polička Bořiny“ dle důvodové zprávy s tím, že náklady na realizaci akcí v letech 2016 – 2017 nepřesáhnou částku 17,2 mil. Kč vč. DPH.

 

ZM na návrh Ing. Josefa Baláše Ph.D. schvaluje ukončení projednávání připomínek p. Ivana  Šreka z personální oblasti, neboť tyto nespadají do kompetence ZM.

 

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že  jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

 

Vložil Němcová Magdalena (5/12/2016), přečteno 1296x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Zastupitelstvo města | Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 5. května 2016