Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 19. září 2016

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 107, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01  Polička, se stávající nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 10. 2016. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 217, o velikosti 2+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01  Polička, a to na dva roky, s účinností od 1. 10. 2016. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Přechod pro chodce na silnici II/360, ul. Zákrejsova v Poličce“ s firmou Michal Kortyš - ELKOR, Litomyšl, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, na akci „Oprava části chodníků na ul. Heydukova v Poličce - I. etapa“, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje dodavatele akce "Projektová dokumentace Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce", Ing. Petra Klusoně, Střítež Polička.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Ing. Petrem Klusoněm, Střítež Polička, na akci "Projektová dokumentace Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce“.

 

RM schvaluje pojistnou smlouvu - sdružené pojištění vozidla, SPZ 3E94142, s Českou pojišťovnou a. s., Praha, s platností ode dne 19. 10. 2016.

 

a/ RM schvaluje záměr zpracování Ročenky města Poličky za rok 2016 a Kontaktníku. Zpracováním pověřuje Ing. Naděždu Šauerovou.

b/ RM schvaluje objednání grafického zpracování, tisku a roznosu Ročenky 2016 a Kontaktníku u firmy TISKÁRNA POLIČKA, Brno, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM ruší v plném rozsahu Směrnici Rady města Poličky č. 1/2015 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

b/ RM schvaluje Směrnici Rady města Poličky o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 1. 10. 2016.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., České Budějovice, IČO 48035599, na akci „Oplocení Masarykovy ZŠ v ul. Rumunská“, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo s firmou DINASYS, s.r.o., Praha 4, na akci „Zpřístupnění hradu Svojanov nevidomým a neslyšícím“.

 

a/ RM schvaluje smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě s provozovatelem ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV – Podmokly, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje smlouvu o připojení k distribuční soustavě s provozovatelem RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím,  v I. NP domu č.p. 84, ul. Kostelní, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na tři měsíce - do 31. 12. 2016. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 7, velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01  Polička, se stávajícími nájemci, majícími společné nájemní právo,  bytem tamtéž,  opět na dobu určitou, a to na tři měsíce - do 31. 12. 2016. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1, velikosti 1+2 s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 68, v obci Polička, části obce Lezník, 572 01  Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na  tři roky - do 30. 9. 2019. Výše měsíčního nájemného zůstane stejná jako u dosavadní smlouvy.

 

RM schvaluje užití městského znaku a loga města pro propagační předměty firmy Hračky - KUKU s.r. o. Polička, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje další postup řešení akce "Stavební úpravy objektu č. p. 491, ul. 9. května v Poličce“, dle důvodové zprávy.

 

                                  

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

 

                         

Vložil Němcová Magdalena (9/20/2016), přečteno 1143x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 19. září 2016