Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 3. října 2016

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k mandátní smlouvě o výkonu komunálních služeb se společností T.E.S. s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení PD akce "Stavební úpravy objektu čp. 491, ul. 9. května v Poličce za vzniku šesti bytových jednotek" s Ing. arch. Karlem Bidlem, Zlín, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2013184/VB/18 Polička, Bezručova I. etapa - knn - Město, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje převod finančních prostředků ze zvláštního účtu města Poličky formou mimořádného příspěvku na správu domu a pozemku na jednotlivé účty Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 807, 808 a 809, ul. M. Bureše, Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci se společností DIMATEX CS, spol. s r.o., Stráž nad Nisou, uzavřené dne 15. 12. 2014, jejímž předmětem je sběr nepotřebného textilu a párované obuvi, dle důvodové zprávy.                     

RM neakceptuje nabídku Projektu obnovy, rozvoje a převzetí správy sběrné sítě předloženou společností EKO-KOM, a.s., Praha, a pověřuje starostu projednáním nabídky tohoto Projektu v představenstvu firmy LIKO SVITAVY a.s., Svitavy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou  GEOGARD, s. r.o., Chrudim, na zakázku „Hrad Svojanov - dokončení sanace hradeb - východní část s pilíři“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje realizaci projektů mateřských a základních škol zřízených městem Polička financovaných z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Šablony pro MŠ a ZŠ I“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Oprava části chodníků na ul. Obránců míru a E. Beneše II v Poličce“ se společností VHOS, a.s., Moravská Třebová, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Cyklostezka Polička - Bořiny“ firmě SPH stavby s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Cyklostezka Polička - Bořiny“ s firmou SPH stavby s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem, dle důvodové zprávy.

c/ RM schvaluje vyloučení uchazeče firmu Skanska a.s., Praha, ze zadávacího řízení na akci „Cyklostezka Polička - Bořiny“, dle důvodové zprávy.

d/ RM schvaluje vyloučení uchazeče firmu Porr a.s., Praha, ze zadávacího řízení na akci „Cyklostezka Polička - Bořiny“, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Cyklostezka Polička - Modřec“ firmě SPH stavby s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Cyklostezka Polička - Modřec“ s firmou SPH stavby s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem, dle důvodové zprávy.

c/ RM schvaluje vyloučení uchazeče firmu Skanska a.s., Praha, ze zadávacího řízení na akci „Cyklostezka Polička - Modřec“, dle důvodové zprávy.

d/ RM schvaluje vyloučení uchazeče firmu Porr a.s., Praha, ze zadávacího řízení na akci „Cyklostezka Polička - Modřec“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci opravy elektroinstalace budovy
MěÚ - prostory Galerie Vysočina Polička, se společností Elektroinstal Polička, s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje komisi pro otvírání obálek s cenovou nabídkou na nákup požárního dopravního automobilu pro město Polička dne 17. 10. 2016 v 15,00 hod., ve složení Mgr. Aleš Mlynář, Ing. Vladimír Bartoš, Miroslav Nečas, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje navržené umístění nové ulice J. Seiferta v lokalitě pro bydlení Bezručova v Poličce dle důvodové zprávy.

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

Vložil Findejsová Romana (10/18/2016), přečteno 1178x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 3. října 2016