Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Výroční zpráva za rok 2016 dle z.č. 106/1999 Sb.

Výroční  zpráva  za rok 2016
             dle z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k  informacím  v platném znění


Povinný subjekt :  Město Polička, Palackého nám. 160, Polička, IČ 00277177
1)   V roce 2016 bylo podáno 13 písemných žádostí o podání informace dle z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění.
Žádosti byly směřovány na tyto odbory  MěÚ Polička a týkaly se
a) Tajemník

- 4 sekretariát - investiční plán města na rok 2016, vyhlášení kalamitního stavu, činnost
        firmy Švanda Prima s.r.o. Polička, přestupkové řízení
- 4 úsek informačních technologií  - program spisová služba, datové zprávy, skartační lhůty, spisový a skartační řád
stavební  úřad
- umístění solárních elektráren v roce 2010
- změna v užívání stavby
odbor finanční a plánovací
- náklady na činnost stavebního úřadu ( mzdové náklady, energie, kancelářské potřeby)
- bankovní účty města, zůstatky
odbor  územního  plánování, rozvoje a životního prostředí
- rekonstrukce sportovního areálu v Poličce
2)   Požadované informace byly žadatelům poskytnuty, rozhodnutí o odmítnutí žádosti vydáno nebylo.
3)   V souvislosti s poskytováním informací nebyl soudem vydán rozsudek.
4)   Výhradní licence poskytnuta nebyla.
5)   Stížnosti podle §16a zákona podány nebyly.
                                                                               JUDr. Dagmar Vašková, vedoucí OVV
Úřední deska  MěÚ Polička – vyvěšeno 28.2.2017

Vložil Šauerová Naděžda (2/28/2017), přečteno 1083x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Informace dle zák.č.106/1999 Sb. | Výroční zpráva za rok 2016 dle z.č. 106/1999 Sb.