Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 24. dubna 2017

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, hodnotící komisi a náhradníka komise na akci „PD rekonstrukce domu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce pro účely sociálního bydlení“, ve složení dle důvodové zprávy

a/ RM schvaluje zhotovitele akce „Oprava chodníku a nové parkoviště na ul. Střítežská v Poličce“, společnost Swietelsky stavební s.r.o., Pelhřimov, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Swietelsky stavební s.r.o., Pelhřimov, na akci „Oprava chodníku a nové parkoviště na ul. Střítežská v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se společností PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, na akce „Chodník na ul. Družstevní v Poličce, Oprava chodníků na ul. Bezručova v Poličce, Oprava části chodníků na ul. Dvořákova v Poličce, Oprava části chodníků na ul. Heydukova v Poličce - I. etapa, Zřízení 2 ks příčných prahů na komunikaci v I. etapě lok. Mánesova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje zhotovitele akce „Rekonstrukce ul. Alšova v Poličce“, společnost PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, na akci „Rekonstrukce ul. Alšova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi na akci „Oprava povrchu cesty v areálu předhradí hradu Svojanov“, ve složení dle důvodové zprávy.

a/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, velikosti 1+2 s příslušenstvím, ve 2. NP domu č.p. 86, ul. Otakarova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na tři měsíce - do 31. 7. 2017. Základní nájemné je stanoveno ve výši 30,48 Kč/m2 podlahové plochy.

b/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve 2. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden rok - do 30. 4. 2018. Základní nájemné je stanoveno ve výši 30,48 Kč/m2 podlahové plochy.

c/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 5, velikosti 0+1 s příslušenstvím, ve 2. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na šest měsíců - do 31. 10. 2017. Základní nájemné je stanoveno ve výši 30,48 Kč/m2 podlahové plochy.

d/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6, velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve 2. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01  Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na šest měsíců - do 31. 10. 2017. Základní nájemné je stanoveno ve výši 30,48 Kč/m2 podlahové plochy. 

e/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 11, velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve 3. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na tři měsíce -  do 31. 7. 2017. Základní nájemné je stanoveno ve výši 30,48 Kč/m2 podlahové plochy.

f/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 12, velikosti 0+1 s příslušenstvím, v 1. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na šest měsíců - do 31. 10. 2017. Základní nájemné je stanoveno ve výši 30,48 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje dodatek č. 1 ke Směrnici Rady města Poličky o poskytování paušálních náhrad cestovného zaměstnancům zařazeným na odboru lesního hospodářství, dle důvodové zprávy.

RM neschvaluje poskytnutí hmotného příspěvku na III. fázi obnovy roubené polygonální stodoly pro Spolek archaických nadšenců, Sebranice u Litomyšle, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo „Kanalizace k ZŠ Masarykova a k č.p. 393 na nábř. Svobody v Poličce“ s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku  "Optimalizace soustavy CZT v Poličce - sídliště Hegerova č.p. 969,  974 - 976, 1010 - 1013“, ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy č. 829/2017 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 na akci „Cyklostezka Polička - Modřec“ - ISPROFOND 5538510059 a „Cyklostezka Polička - Bořiny“- ISPROFOND 5538510060 se Státním fondem dopravní infrastruktury, Praha, dle důvodové zprávy.

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

Vložil Findejsová Romana (4/26/2017), přečteno 1029x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 24. dubna 2017