Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 10. dubna 2017

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy, sdružené pojištění vozidla č. 56982684-19, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM bere na vědomí výsledky veřejnosprávních kontrol provedených v roce 2016 dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje obecné informace o výsledcích veřejnosprávních kontrol uskutečněných v roce 2016, zveřejňované ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Swietelsky stavební s.r.o., se sídlem Pelhřimov, na akci „Chodník na ul. Hegerova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Nová zelená úsporám na realizaci akce „Bytové domy v lok. Bezručova v Poličce“ dle důvodové zprávy

 

RM schvaluje odstoupení od smlouvy č.: Z_S14_12_8120055321 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, v souvislosti s akcí „Prodloužení cyklostezky k přehradám v Poličce - I. etapa“, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 406, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícím se v IV. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01  Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 5. 2017. Výše měsíčního nájemného bude činit 1. 108 Kč.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 229, o velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícím se v II. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01  Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 5. 2017. Výše měsíčního nájemného bude činit 2. 002 Kč.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 210, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01  Polička, se stávající nájemnicí, , a to na dva roky, s účinností od 1. 5. 2017. Výše měsíčního nájemného činí 1. 108 Kč.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 318, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01  Polička, se stávajícím nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 5. 2017. Výše měsíčního nájemného činí 1. 228 Kč.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 403, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v IV. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01  Polička, se stávajícím nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 5. 2017. Výše měsíčního nájemného činí 1. 108 Kč.

 

RM schvaluje koncept zápisu do kroniky Poličky - Lezníku za rok 2015 dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou  GEOGARD, s. r.o., se sídlem Chrudim 3, na akci „Hrad Svojanov - dokončení sanace hradeb - východní část s pilíři - oprava pilířů“, dle důvodové zprávy.

 

RM jmenuje členem sportovní komise Rady města Poličky pana Leoše Bulvu, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje poskytnutí dotací pro:

- Česká tábornická unie - T. O. PEKLO, Polička, ve výši  5.000 Kč na setkání České tábornické unie se skauty

- Duha Vysočina, Polička, ve výši 2.000 Kč na nákup deskových her a psacích potřeb pro děti a mládež

- Zdislava Vostřelová, Střítež - Polička, ve výši 6.000 Kč na zábavné odpoledne
pro děti a dospělé

- Alexandr Němec, Chrudim IV, ve výši 10.000 Kč na výrobu II. dílu filmu „Kdy cesta může být cíl“, jehož náplní bude historie a současnost železniční trati Žďárec u Skutče - Polička - Svitavy spolu s propagací turistických cílů v okolí trati

- Spolek NÁŠ MARTINŮ, Polička, ve výši  20.000 Kč na pořádání koncertů klasické hudby v roce 2017

- 1. FBC Polička,  Polička, ve výši  12.000 Kč na činnost sportovního klubu florbalistů

- Lenka Králová, Polička, ve výši 15.000 Kč na dovybavení gymnastického nářadí prosportovní gymnastiku dětí

- Pavel Bureš, Polička, ve výši 4.000 Kč na startovné, poháry, ceny, medaile na turnajích fotbalové školičky

- Plavecký oddíl Orka Polička, z.s., ve výši 4.000 Kč na činnost (startovné, cestovné, ubytování, užívání plaveckého bazénu)

- Sportovní klub PRIMA POLIČKA, ve výši 12.000 Kč na cyklistické závody pro děti, mládež a dospělé

- ÚAMK - AMK Polička,  ve výši 6.000 Kč na materiálně technické zabezpečení mládežnického družstva motokrosařů

- ÚAMK - AMK Polička, ve výši  2.000 Kč na uspořádání motocyklových závodů v Poličce Pod kopcem

- Vodácký spolek Neptun,  Polička, ve výši  10.000 Kč na pronájem krytého bazénu, pořízení bezpečnostních pomůcek (vesty, helmy, záchranné pomůcky), nákup vodáckého materiálu

- Zdeněk Červený, Polička, ve výši 3.000 Kč na materiálně technické zabezpečení mládežnického družstva atletů (doprava, startovné, sportovní vybavení) pro celorepublikový běžecký seriál Iscarex

- CANTES Východní Čechy, z.p.s., Svítkov - Pardubice, ve výši 5.000 Kč na činnost canisterapeutického týmu

- Miloslav Zezula, Polička, ve výši 5.000 Kč na Běh naděje

- Pavlína Telecká, Široký Důl, ve výši  8.000 Kč na zakoupení kombinované ledničky na zdravotnický materiál a léčivé prostředky při provádění domácí zdravotní péče

- Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace kardio Svitavy, ve výši 10.000 Kč na dopravu členů na akce, vstupné do historických a turistických objektů, spolupráci s dětským domovem, klubem seniorů, uspořádání výletu pro těžce chodící a aktivní bývalé členy, pronájem sálu

- Česká hasičská jednota - hasičský sbor Svojanov, ve výši  5.000 Kč na uspořádání Celostátního setkání parních stříkaček při příležitosti 140. výročí vzniku Hasičského sboru Svojanov - přehlídka a soutěž historických strojů za účasti parní stříkačky SDH Polička

- Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, Základní organizace chovatelů poštovních holubů Polička - 0325, ve výši 5.000 Kč na startovné na závodech, dopravu, vakcinaci, léky, vitamíny, kancelářské potřeby

- Český svaz chovatelů, Základní organizace Polička, ve výši 10.000 Kč na náklady na jarní výstavu, údržbu areálu, oplocení

- Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Polička, ve výši 3.000 Kč na léky na ošetření včelstev

- Jaroslav Špaček, Polička, ve výši 2.000 Kč na účast v silničních závodech motocyklů mezinárodního mistrovství ČR a SR, provoz závodního motocyklu

- Klub českých turistů Jiřího Gutha - Jarkovského Polička, ve výši 3.000 Kč na pořádání akce pro veřejnost - výstup na rozhlednu Horní les, obnovu a údržbu turistického značení, činnost

- Klub českých turistů, odbor Polička, ve výši 14.000 Kč na značení turistických tras, činnost

- Myslivecký spolek Polička, ve výši 5.000 Kč na nákup obilí a minerálních solí pro přikrmování zvěře, nákup materiálu pro drobné opravy

- Opuštěné kočky Polička, z.s., ve výši 3.000 Kč na péči o opuštěné kočky

- ZO ČSOP Zelené Vendolí, ve výši 5.000 Kč na činnost záchranné stanice (svoz, ubytování zvířat, péče o zvířata, veterinární ošetření, krmivo)

 

RM neschvaluje poskytnutí dotací pro:

- Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Polička, ve výši 20.000 Kč na opravu cest od „Balatonu“ ke „Křížku“.

 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotací pro:

- Ekocentrum Skřítek Polička o.s., se sídlem Pomezí, ve výši 13.500 Kč na zábavně vzdělávací dvoudenní program „Den stromů 2017“

- Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poličce, ve výši 5.500 Kč na příměstskýtábor pro děti

- Sdružení rodičů a přátel školy při gymnáziu v Poličce, ve výši 10.000 Kč na třídenní matematický seminář MATES

- Speciální základní škola Bystré, ve výši  7.500 Kč na třídenní školní výlet pro žáky s těžkým stupněm postižení v bezbariérovém zařízení v Zubří u Nového Města na Moravě

- Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce, ve výši 14.000 Kč na jazykové kurzy pro nadané žáky zakončené mezinárodní jazykovou zkouškou Cambridge Ket For Schools

- Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce, ve výši 9.000 Kč na poznávací zájezd pro žáky Masarykovy ZŠ do Anglie - příspěvek na dopravu

- Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce, ve výši 4.500 Kč na vrstevnický program pro děti I. stupně a předškolní děti mateřských škol „Hry bez hranic“ u příležitosti Mezinárodního dne dětí

- Spolek přátel Základní školy Na Lukách Polička, ve výši 3.500 Kč na dětský den pro žáky 1. stupně ZŠ

- Spolek přátel Základní školy Na Lukách Polička, ve výši 14.000 Kč na návštěvu divadelního představení v brněnském divadle

- Spolek přátel Základní školy Na Lukách Polička, ve výši  4.500 Kč na Zahradní slavnost pro žáky prvních tříd

- Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o., ve výši  14.000 Kč na soutěž odborných dovedností žáků školy (body art, líčení, nehtová modeláž, účesová tvorba) pořádanou v Tylově domě v Poličce

- 1. ZO ČSOP Polička,  ve výši  24.000 Kč na zhotovení webových stránek, na varnou desku, opravu stropu klubovny

- Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z.s., 
ve výši 27.000 Kč na opravy a údržbu skautské základny, klubovny, auta, obnovu sportovního a táborového vybavení, doplnění a obnovu elektrického a motorového nářadí, příslušenství k malotraktoru, odbahnění Biocentra Maděra

- Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Polička, ve výši 27.000 Kč na dovybavení vodáckého oddílu, opravu auta, nákup pily, nákup přívěsného vozíku

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lezník, ve výši 9.000 Kč na tradiční dětský den

- Svatojosefská jednota Polička z.s., ve výši 19.000 Kč na nákup zvukové aparatury na ozvučení velkého sálu v domě Jordán a Zahrady u Mlýna (prostorové mikrofony, aktivní reprobox)

- Aldeigjuborg z.s., Polička, ve výši 25.000 Kč na zajištění hygienického a bezpečnostního zázemí a zajištění zázemí a občerstvení pro účastníky akce „Bitva na políčkách“

- Oblastní charita Polička, ve výši 8.700 Kč na zajištění promítání pohádky pro koledníky Tříkrálové sbírky v Tylově domě v Poličce

- Pontopolis z.s., Polička, ve výši 50.000 Kč na festival o lidských právech „Jeden svět“

- Pontopolis z.s., Polička, ve výši 30.000 Kč na kulturně vzdělávací akci pro školy a veřejnost „Starý - mladý svět“

- Speciální základní škola Bystré, ve výši 20.000 Kč na benefiční koncert pro SZŠ Bystré v Divadelním klubu v Poličce

- Gymnázium Polička, Polička, ve výši 17.500 Kč na preventivní protidrogový program „Psychohrátky“

- Gymnázium, Polička, ve výši 4.500 Kč na preventivní protidrogový program „Vrstevnický program - nadstavba“

- Laxus z.ú., Nymburk, ve výši 30.000 Kč na terénní programy pro uživatele drog

- Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o., ve výši 4.000 Kč na preventivní program „Holocaust a předsudky“

- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, ve výši 4.000 Kč na preventivní program „Nebezpečí náboženských sekt“

- HC Spartak Polička z.s.,  ve výši 120.000 Kč na činnost hokejového klubu

- SK Kometa Polička, z.s., ve výši 70.000 Kč na činnost hokejbalového oddílu

- SK8 Slalom Polička, z.s., ve výši 95.000 Kč na sportovní činnost juniorského a žákovského družstva skateboardistů a zajištění jejich účasti v Českém a Světovém poháru v roce 2017

- SK8 Slalom Polička, z.s., Polička, ve výši 20.000 Kč na týdenní tréninkový kemp žákovského a juniorského družstva skateboardistů

- Spolek přátel Základní školy Na Lukách Polička, ve výši  3.000 Kč na atletický den pro žáky ZŠ

- Sportovní kluby Polička, z.s., ve výši 90.000 Kč na činnost mládežnických oddílů Sportovní kluby Polička, z.s., ve výši  7.000 Kč na turnaj přípravek

- Stanislav Nožka, Mgr., Polička, ve výši 20.000 Kč na pořádání oblastního a okresního kola ve sportovním lezení, přípravu lezeckých cest, závodů a tréninků, medaile, poháry a ceny, účast na soutěžích, obnovu výstroje a výzbroje, náčiní a nářadí kroužku sportovního lezení

- Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, z.s., ve výši 90.000 Kč na cestovné na soutěže, startovné na turnajích, pronájem hracích prostor, nákup šachového materiálu, pobytové náklady na turnajích, náklady na pořádání turnajů

- TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), ve výši 150.000 Kč na činnost mládeže odbíjené

- TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), ve výši 2.000 Kč na turnaj žákyň - Pohár Pardubického kraje

- TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), ve výši 9.000 Kč na uspořádání turnaje Festival barevného minivolejbalu

- TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), ve výši 1.000 Kč na uspořádání turnaje žen, kadetek, juniorek Mikulášák

- TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl stolního tenisu), ve výši 15.000 Kč na činnost mládeže stolního tenisu, náklady na provoz herny, pořádání turnaje žáků a dorostenců

- TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl tenisu), ve výši 80.000 Kč na činnost mládežnických tenisových družstev

- TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl tenisu), ve výši 10.000 Kč na tenisové kempy

- Bonanza Vendolí, z.ú, ve výši 25.000 Kč na osobní a materiálové náklady sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi „Drž se na uzdě“

- Květná Zahrada, z.ú., ve výši 40.000 Kč na provoz Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Květináč

- MaTami, centrum pro rodinu z.s., Polička, ve výši 47.000 Kč na dofinancování projektu „Čas pro rodinu“

- Náš domov Koclířov, z.s.,  ve výši 15.000 Kč na dofinancování provozu Mostu naděje - azylového domu pro rodiče s dětmi, drobné opravy bytů a jejich dovybavení, a aktivity a besedy pro uživatele

- Oblastní charita Polička,  ve výši  30.000 Kč na pořízení nebulizátoru pro pacienty s poruchou dýchání

- Potravinová banka Pardubice, z.s., se sídlem Chotovice, ve výši 30.000 Kč na potravinovou pomoc pro potřebné

- Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú., Svitavy, ve výši 15.000 Kč na sociální poradenství, osobní asistenci, návštěvy v rodinách

- Český kynologický svaz ZKO Polička - 525, ve výši 5.000 Kč na náklady na uspořádání Klubové výstavy vítězů německých ovčáků v roce 2017

- Ekocentrum Skřítek Polička o.s., se sídlem Pomezí, ve výši 10.000 Kč na přednášky, besedy a filmy z environmentální oblasti pro veřejnost

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lezník, Polička, ve výši 10.000 Kč na provoz zájmového kroužku mladých hasičů

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši 5.000 Kč na poháry, medaile a věcné ceny na Poličskou pohárovou soutěž

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši 3.000 Kč na pronájem tělocvičny na fyzickou přípravu družstev dětí, žen a mužů

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši 8.000 Kč na vybavení na požární soutěže (proudnice, hadice, savice, sací koš na požární sport) pro družstvo mužů

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, Polička, ve výši 8.000 Kč na vybavení na požární soutěže (proudnice, hadice, savice, sací koš na požární sport) pro družstvo žen

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši 10.000 Kč na vybavení na požární útok (nádrž na vodu a stánek na ochranu před deštěm) pro družstvo mladých hasičů

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši 16.000 Kč na vybavení na soutěže v požárním sportu (přilby na požární sport)

 

RM nedoporučuje ZM schválit poskytnutí dotací pro:

- Ekocentrum Skřítek Polička o.s., se sídlem Pomezí, ve výši  30.000 Kč na environmentální vzdělávací programy pro MŠ, ZŠ a SŠ

- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, ve výši  15.600 Kč na hudebně vzdělávací program „S hudbou k lepší společnosti bez drog, šikany a násilí“

- Český kynologický svaz ZKO Polička - 525, ve výši 5.000 Kč na částečné pokrytí provozních nákladů

- Svatojosefská jednota Polička z.s., ve výši 30.000 Kč na výměnu podlahové krytiny do klubovny v areálu „Zahrada u Mlýna“ v Alšově ulici

 

RM pověřuje starostu k oslovení Agentury pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR za účelem tzv. vzdálené podpory, jejímž cílem bude komplexní řešení otázky sociálního bydlení ve městě Polička.

 

1/ RM schvaluje zrušení poptávkového řízení na projektanta dokumentace Územní studie Polička - lokalita Na Rybníce, bez výběru uchazeče a souhlasí s odložením pořízení územní studie do vyjasnění dalšího postupu dle důvodové zprávy.

2/ RM pověřuje starostu sestavením pracovní skupiny k formulování základních požadavků města na řešení Územní studie Polička - lokalita Na Rybníce, pro dopracování zadání územní studie a k vypracování návrhu dalšího postupu při výběru projektanta územní studie dle důvodové zprávy.

 

a/ RM doporučuje ZM ke schválení realizaci a financování V. etapy rekonstrukce a zatraktivnění krytého plaveckého bazénu v Poličce schválené usnesením ZM č. 19 ze dne 14. září 2016 jako etapa č. VI., a to v rozsahu tobogán a whirpool, s možností realizace a financování části akce v roce 2018.

b/ RM doporučuje ZM ke schválení realizaci V. etapy akce Rekonstrukce a zatraktivnění krytého plaveckého bazénu v Poličce podle písm. a) s tím, že celkové náklady nepřesáhnou v letech 2017-2018 částku vzešlou ze zadávacího řízení na realizaci akce.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu uzavřené dne 20. 12. 2016 mezi městem Polička jako pronajímatelem a příspěvkovou organizací Dětský domov Polička, jako nájemcem, jehož předmětem je změna čísla účtu pro úhradu nájemného, dle důvodové zprávy.                                                                         

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů, uzavřené dne 2. 2. 2016 se společností TextilEco a.s., Praha 5 - Stodůlky, nově se sídlem Praha 1, za účelem sběru a svozu starého šatstva, bot, hraček a textilu.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Vodními zdroji Chrudim, spol. s r.o., ve věci monitoringu skládky Široký Důl, dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM ke schválení investiční záměr a podání žádosti o dotaci na realizaci akce „Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce za vzniku bytových jednotek“ pro účely sociálního bydlení v rámci plánované výzvy č. 73 (sociální bydlení) Integrovaného regionálního operačního programu, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje odpis pohledávky evidované příspěvkovou organizací Hrad Svojanov za Františkem Konečným, Svitavy – Lány, dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 2 zřizovací listiny Střediska volného času Mozaika Polička, dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 2/2017, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 1/2016 o odchylném vymezení doby nočního klidu, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje s účinností od 11. 4. 2017 dodatek č. 1 k Organizačnímu řádu Městského Úřadu Polička, kterým se mění v části VI. Organizačního řádu Městského úřadu Polička Čl. 16, dle důvodové zprávy.

 

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 2/2017 dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje Směrnici o zpracování rozpočtu, rozpočtových opatření, rozborech plnění rozpočtu, střednědobém výhledu rozpočtu a závěrečném účtu města Poličky s účinností od 11. 4. 2017 dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje zhodnocení zkušební dřevěné lávky v parku Na Valech v Poličce a materiálové řešení lávky dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní č. 9417000815/2017/4000208260/045 - plynovod ve II. etapě infrastruktury lok. Bezručova v Poličce, se společností GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje prohlášení města ve věci silniční vegetace v průjezdním úseku silnice I. třídy číslo 34 na p.p.č. 6088/1 v k.ú. Polička, že tato silniční vegetace není a nikdy nebyla vlastnictvím města dle důvodové zprávy.

 

a/ RM ruší v bodě 1 svého usnesení č. 46 ze dne 6. 2. 2017 písm. b) a písm. e) a v bodě 2 písm. l) a písm. n) dle důvodové zprávy.

b/ RM doporučuje ZM schválit prodej

bytu č. 807/2 v domě č. p. 807 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 650/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2279, obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí;

bytu č. 807/5 v domě č. p. 807 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 640/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2279, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí;

bytu č. 808/12 v domě č. p. 808 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 513/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2280, obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí;

bytu č. 808/14 v domě č. p. 808 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 641/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2280, obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2015673/VB/01, v rámci akce „Polička U Liboháje - knn - Mrňák“ a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Polička, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným,dledůvodové zprávy.                                                                                                                                                                     

 

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 6384/1 o výměře 101 m2 a pozemku p.č. 6470 o výměře 483 m2 v k.ú. Polička do podílového spoluvlastnictví majitelů bytových jednotek v domě č.p. 346 na ul. Smetanova v Poličce. Kupní cena činí 50 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

 

a/ RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 297/7 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Lezník. Kupní cena činí 40 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu. 

b/ RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 297/7 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Lezník. Kupní cena činí 40 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu

 

RM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 377/3 o výměře 79 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

 

RM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 2866/5 o výměře 42 m2 a pozemku p.č. 2898/112 o výměře 59 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena bude činit 200 Kč/m2, náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující.

 

RM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 297/27 o výměře 70 m2 a části pozemku p.č. 296/1 nově označeného jako p.č. 296/3 o výměře 27 m2 v k.ú. Lezník. Kupní cena činí 40 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

 

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 4789/1 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena bude činit 200 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně oddělovacího geometrického plánu. 

 

RM neschvaluje záměr směny pozemku p.č. 1287/5 o výměře 2167 m2 v k.ú. Polička vymezeného územním plánem jako plocha pro rekreaci za část pozemku p.č. 1284/3 - orná půda o výměře cca 15500 m2 v k.ú. Polička ve vlastnictví města Poličky, dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM schválit uzavření darovací smlouvy k pozemkům p.č. 5977/5 o výměře 39 m2, p.č. 5977/6 o výměře 18 m2, p.č. 5977/7 o výměře 21 m2, p.č. 5977/8 o výměře 9 m2, p.č. 5977/9 o výměře 2 m2, p.č. 5977/10 o výměře 3m2, p.č. 5977/11 o výměře 41m2, p.č. 5977/12 o výměře 64 m2, p.č. 5977/13 o výměře 68 m2 v k. ú. Polička z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Poličky.

 

RM doporučuje ZM schválit uzavření darovací smlouvy k pozemkům p.č. 6163/12 o výměře 43 m2, p.č. 6163/13 o výměře 17 m2, p.č. 6163/14 o výměře 3 m2, p.č. 6163/15 o výměře 49 m2 a p.č. 6163/16 o výměře 31 m2 v k. ú. Polička z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Poličky.

 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

 

                                                

Vložil Němcová Magdalena (4/28/2017), přečteno 996x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 10. dubna 2017