Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 25.9.2006

Usnesení
přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. 9. 2006


RM schvaluje Komunitní plán sociálních služeb pro Město Poličku a části obce Střítež, Lezník a Modřec.

RM schvaluje Nařízení města Poličky č. 1/2006, kterým se vymezují úseky silnic II. a III. třídy ve správním obvodu města Poličky, jako obce s rozšířenou působností, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje zimní údržba.

RM v souladu s § 23 odst. 3 a § 177 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, schvaluje udělení výjimky z počtu dětí ve třídě podle § 2 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, pro školní rok 2006/2007 těmto mateřským školám:
Mateřská škola Polička, Hegerova 427 - celkový počet 25 dětí ve třídě.
Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181 - v l třídě po 27 dětech.
Mateřská škola Čtyřlístek Polička - ve 3 třídách po 25 dětech ve třídě.
Mateřská škola Luční Polička - ve 4 třídách po 28 dětech ve třídě.
Výjimka z počtu dětí se schvaluje za předpokladu, že zvýšení počtu nebude na
újmu kvality vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a
ochrany zdraví.

RM v souladu s § 23 odst. 3 a § 177 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, schvaluje udělení výjimky z počtu žáků ve třídě podle § 4 odst. 7 vyhlášky 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky pro školní rok 2006/2007 těmto základním školám:
Masarykova základní škola Polička - ve dvou třídách 2A a 2B po 31 žácích ve třídě.
Základní škola Na Lukách Polička - ve dvou sedmých třídách po 32 žácích ve třídě.
Výjimka z počtu žáků se schvaluje za předpokladu, že zvýšení počtu nebude na
újmu kvality vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a
ochrany zdraví.

RM souhlasí s použitím městského znaku při výrobě vinných etiket s motivem znaku Města Polička a Hradu Svojanov a zároveň ukládá vedoucímu kanceláře starosty provést korektoru vzoru znaku tak, aby odpovídal heraldické předloze schválené předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.


V Poličce dne 25. 9. 2006
Bc. Miroslav Popelka                                                           Jaroslav Martinů
        starosta                                                                       místostarostaKompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Hofmanová Lucie (10/4/2006), přečteno 751x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 25.9.2006