Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. srpna 2017

a/ RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Realizace úspor energie - Městský úřad Polička, Palackého nám. 160“ (1. část veřejné zakázky) takto: vybraným dodavatelem je firma Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o., se sídlem Pardubice, a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené zprávy o hodnocení nabídek.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Realizace úspor energie - Městský úřad Polička, Palackého nám. 160“ (1. část veřejné zakázky) s dodavatelem Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o., se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Realizace úspor energie - Městský úřad Polička, Palackého nám. 160“ (2. část veřejné zakázky) takto: vybraným dodavatelem je firma INSTAV Hlinsko a.s, se sídlem Hlinsko, dle důvodové zprávy.

b/ schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Realizace úspor energie - Městský úřad Polička, Palackého nám. 160“ (2. část veřejné zakázky) mezi městem Polička a dodavatelem INSTAV Hlinsko a.s, se sídlem Hlinsko,  dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje dodavatele akce „Projektová dokumentace na rekonstrukci domu č. p. 68 v Poličce Lezníku“, Ing. Petra Klusoně, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Ing. Petrem Klusoněm, se sídlem Polička, na akci „Projektová dokumentace na rekonstrukci domu č. p. 68 v Poličce Lezníku“, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje dodavatele akce „Nákup dopravního automobilu“ firmu THT Polička s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření kupní smlouvy s firmou THT Polička s.r.o., Polička, na „Nákup dopravního automobilu“ dle důvodové zprávy.

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

 

Vložil Findejsová Romana (8/31/2017), přečteno 1062x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. srpna 2017