Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 23. schůzi Rady města Poličky konané dne 30. října 2017

RM schvaluje architektonické řešení rekonstrukce ul. Pálená, Fortna a Štěpničná v Poličce dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo s Ing. Petrem Klusoněm, Polička, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo „Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka - Polička, I. etapa (Bílý potok)“ uzavřené dne 28. 8. 2009 s firmou ŠINDLAR s.r.o., Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017 dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje doplněný odpisový plán Mateřské školy Čtyřlístek Polička, Polička, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje odpis pohledávek na základě faktury č. 201232 a č. 201304 za pronájmy nebytových prostor z účetní evidence pohledávek příspěvkové organizace Masarykova základní škola Polička, Polička, v celkové výši 6.270 Kč, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje navýšení kapacity školní družiny Masarykovy základní školy Polička, Polička, ve školském rejstříku o 30 účastníků na celkový počet 180, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 308, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávajícím nájemcem, a to na tři měsíce, s účinností od 1. 11. 2017. Výše měsíčního nájemného činí 1.043 Kč.

b/ RM ruší usnesení č. 384 d) z důvodu chybného údaje v příjmení.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 503, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávajícími nájemci, a to na dva roky, s účinností od 1. 11. 2017. Výše měsíčního nájemného činí 2.384 Kč.

 

a/ RM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 6502 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Polička.

b/ RM neschvaluje pronájem, ani uzavření jiné dohody o užívání části pozemku p.č. 6502 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 6632/19 o výměře 735 m2 v obci a k.ú. Polička, „lokalita pro bydlení Bezručova v Poličce - II. etapa“, za účelem výstavby rodinného domu. Kupní cena činí 950 Kč/m2 včetně DPH, náklady spojené s převodem pozemku uhradí kupující (správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí).

 

a/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, velikosti 1+2 s příslušenstvím, ve 2. NP domu č.p. 86, ul. Otakarova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na tři měsíce - do 31. 1. 2018. Základní nájemné je stanoveno ve výši 30,48 Kč/m2 podlahové plochy.

b/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 5, velikosti 0+1 s příslušenstvím, ve 2. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na šest měsíců - do 30. 4. 2018. Základní nájemné je stanoveno ve výši 30,48 Kč/m2 podlahové plochy.

c/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6, velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve 2. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01  Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na šest měsíců - do 30. 4. 2018. Základní nájemné je stanoveno ve výši 30,48 Kč/m2 podlahové plochy. 

d/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 11, velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve 3. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na tři měsíce -  do 31. 1. 2018. Základní nájemné je stanoveno ve výši 30,48 Kč/m2 podlahové plochy.

e/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 12, velikosti 0+1 s příslušenstvím, v 1. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na šest měsíců - do 30. 4. 2018. Základní nájemné je stanoveno ve výši 30,48 Kč/m2 podlahové plochy.

 

RM schvaluje smlouvu o dílo se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, Oblast Pardubice, Chrudim, na opravu části komunikace v Poličce Lezníku, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje smlouvu o dílo se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, Oblast Pardubice, Chrudim, na opravu části veřejného prostranství v Poličce Lezníku, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 829/2017/1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 na akci „Cyklostezka Polička - Modřec“ - ISPROFOND 5538510059 a „Cyklostezka Polička - Bořiny“- ISPROFOND 5538510060, se Státním fondem dopravní infrastruktury, Praha, dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

 

Vložil Findejsová Romana (11/2/2017), přečteno 1100x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 23. schůzi Rady města Poličky konané dne 30. října 2017