Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 26. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. prosince 2017

RM schvaluje uzavření dodatku č. 829/2017/2 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 na akci „Cyklostezka Polička - Modřec“ - ISPROFOND 5538510059 a „Cyklostezka Polička - Bořiny“- ISPROFOND 5538510060, se Státním fondem dopravní infrastruktury, Praha, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku p.č. 6219/118 v k.ú. Polička mezi městem Polička jako oprávněným a Lesy České republiky, s.p., Nový Hradec Králové, jako povinným z věcného břemene.

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

Vložil Findejsová Romana (12/11/2017), přečteno 1041x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 26. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. prosince 2017