Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. ledna 2018

RM schvaluje způsob řešení realizace STA a datových kabelových rozvodů v bytových domech v I. etapě lok. Bezručova v Poličce dle důvodové zprávy.

 

RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu Polička dne 10. března 2018 dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje kupní smlouvu na prodej požárního dopravního automobilu FORD TRANSIT SDH Střítež, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje každoroční užití městského znaku pro Sportovní kluby, z. s. Polička na turnaj "O pohár města Poličky v sálové kopané" dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje smlouvu o podmínkách provedení stavby - III. etapa infrastruktury lok. Bezručova v Poličce - s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 6121 o výměře cca 240 m2  v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku, včetně oddělovacího geometrického plánu, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 372/8 o výměře cca 35 m2 a pozemku p.č. 5906/2 o výměře cca 35 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku, včetně oddělovacího geometrického plánu, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 245/1 o výměře 1000 m2 v k.ú. Svojanov. Kupní cena činí 70 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku, včetně oddělovacího geometrického plánu, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje zvýšení nájemného v roce 2018 za pronájem prostor sloužících podnikání ve vlastnictví města Poličky o průměrnou meziroční míru inflace za rok 2017 ve výši 2,5 % dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby na p. p.č. 128, p.p.č. 130 a p. p.č. 131/1 v k.ú. Střítež u Poličky v souvislosti s opravou povrchu komunikace v části obce Střítež zasahující do těchto pozemků, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje záměr směny pozemku p.č. 1210/41 o výměře 2894 m2 v k.ú. Polička ve vlastnictví města Poličky za pozemek p.č. 1210/48 o výměře 1728 m2 v k.ú. Polička. Směna bude provedena bez dalšího finančního vypořádání, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 1298/1 o výměře 213 m2, p.č. 1288/2 o výměře  27 m2, část p.č. 6015/4 o výměře cca 135 m2, p.č. 1288/3 o výměře 137 m2, p.č. 1289/4 o výměře 188 m2, p.č. 1283/1 o výměře 41 m2, p.č. 1275/1 o výměře 424 m2, p.č. 1269/4  o výměře 399 m2, p.č. 1269/1 o výměře 789 m2, p.č. 1269/2 o výměře 256 m2 a p.č. 6572 o výměře 289 m2, vše v k.ú. Polička,
za podmínky schválení pořízení a vydání změny ÚP Polička, dle důvodové zprávy.

a/ RM  schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, velikosti 1+2 s příslušenstvím, nacházejícího se ve 2. NP domu č.p. 86, ul. Otakarova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden měsíc - do 28. 2. 2018. Základní nájemné je stanoveno ve výši 30,48 Kč/m2 podlahové plochy, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 11, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se ve 3. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na tři měsíce -  do 30. 4. 2018. Základní nájemné je stanoveno ve výši 30,48 Kč/m2 podlahové plochy, dle důvodové zprávy.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 1, velikosti 1+2  s příslušenstvím, nacházejícího se v 1. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden rok - do 31. 1. 2019. Základní nájemné je stanoveno ve výši 30,48 Kč/m2 podlahové plochy, dle důvodové zprávy.

d/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 1, velikosti 1+2   s příslušenstvím, nacházejícího se v 1. NP domu č.p. 1012, sekce C, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička,  se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou,  a to na šest měsíců - do 31. 7. 2018.  Základní nájemné je stanoveno ve výši 15,23 Kč/m2 podlahové plochy, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Polička, jako pronajímatelem a Občanskou demokratickou stranou, Regionálním sdružením ODS Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, jako nájemcem místnosti, 15a v I. NP domu č. p. 160, Palackého nám., 572 01 Polička, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje ukončení dohody o pravidlech průchodu domem č.p. 33 v ulici Šaffova v Poličce uzavřené dne 12. 9. 2006 dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření nové dohody o pravidlech průchodu domem č.p. 33 v ulici Šaffova v Poličce mezi městem Polička a Společenstvím vlastníků jednotek domu č.p. 33, ulice Šaffova v Poličce, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje dohodu o partnerství a spolupráci uzavřenou mezi Městským muzeem a galerií Polička a Spolkem Náš Martinů Polička, dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

 

Vložil Němcová Magdalena (2/2/2018), přečteno 1460x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. ledna 2018