Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. dubna 2018

 

RM souhlasí s udělením záštity starosty města Nadaci Bohuslava Martinů nad 24. ročníkem hudebního festivalu a 22. ročníkem soutěže mladých interpretů v rámci Dnů Bohuslava Martinů 2018, konaných ve dnech 18. listopadu až 1. prosince 2018 v Praze.

 

RM schvaluje smlouvu o dílo č. 18041 s firmou DRYMAT.CZ s.r.o., Chrudim, na instalaci technologie pasivní bezdrátové elektroosmózy a provedení krémové jednořadé injektáže silan-siloxanovým krémem v Hasičské zbrojnici v Lezníku, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje zadání projektové dokumentace stavebních úprav mostu v parku v Poličce dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smluv o centralizovaném zadávání k realizaci veřejných zakázek na dodávky elektrické energie a zemního plynu pro město Polička, jeho příspěvkové organizace a další subjekty dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 319, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícím se ve III. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 5. 2018. Výše nájemného bude činit 1.197 Kč/měsíc.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 229, o velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícím se v II. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 5. 2018. Výše nájemného bude činit 2.002 Kč/měsíc.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 406, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve IV. NP v DPS „Penzion“ Polička, a to na dva roky, s účinností od 1. 5. 2018. Výše nájemného bude činit 1.108 Kč/měsíc.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 308, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve III. NP v DPS „Penzion“ Polička, a to na tři měsíce, s účinností od 1. 5. 2018. Výše nájemného činí 1.043 Kč/měsíc.

 

RM schvaluje „Zprávu o činnosti příspěvkové organizace Městská knihovna Polička za rok 2017“‚ dle důvodové zprávy.

 

RM bere na vědomí zprávu o průběhu realizace projektu „Centrum technického vzdělávání Polička“ dle důvodové zprávy.

 

RM jmenuje konkursní komisi pro konkurs na obsazení místa ředitele/ky Školní jídelny Polička Rumunská 646, ve složení dle důvodové zprávy.  

 

RM schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 7. 12. 2017 usnesením č. 5, a to pro:

- Spolek přátel Základní školy Na Lukách Polička, ve výši  5.000 Kč na Zahradní slavnost pro žáky prvních tříd

- Základní škola Lubná – Sebranice a Mateřská škola Lubná, ve výši  1.800 Kč na zajištění florbalového turnaje pro žáky II. stupně základních škol

- Duha Vysočina, se sídlem Polička, ve výši  2.000 Kč na nákup deskových her a psacích potřeb pro děti a mládež

- Zdislava Vostřelová, Střítež, Polička, ve výši  7.000 Kč na zábavné odpoledne pro děti a dospělé

- Mgr. Ellen Erbesová, Polička, ve výši  3.000 Kč na barevný tisk novin festivalu Martinů fest

- Okrašlovací spolek v Lezníku, ve výši  9.000 Kč na náklady spojené s oslavami 100. výročí založení Československé republiky

- Speciální základní škola Bystré,  ve výši  15.000 Kč na benefiční koncert pro SZŠ Bystré v Divadelním klubu v Poličce

- Milan Hermon, Polička, ve výši  7.000 Kč na úhradu tréninkových permanentek, startovného na soutěžích, lékařských sportovních prohlídek a vybavení pro syna (ročník 2005), který se účastní soutěží v bojových sportech

- Plavecký oddíl Orka Polička, z.s., ve výši  4.000 Kč na činnost oddílu (startovné na závodech, cestovné, ubytování, užívání plaveckého bazénu)

- Sportovní klub PRIMA POLIČKA, ve výši  10.000 Kč na cyklistické závody pro děti a mládež, lyžařské závody

- ÚAMK – AMK Polička, ve výši  5.000 Kč na materiálně technické zabezpečení mládežnického družstva motokrosařů

- ÚAMK – AMK Polička, ve výši  5.000 Kč na uspořádání motokrosových závodů v Poličce v areálu Pod kopcem

- Vodácký spolek Neptun, Polička, ve výši  10.000 Kč na pronájem krytého bazénu, pořízení bezpečnostních pomůcek (vesty, helmy, záchranné pomůcky), nákup vodáckého materiálu

- Zdeněk Červený, Polička, ve výši  8.000 Kč na materiálně technické zabezpečení atletické skupiny mládeže

- Miloslav Zezula, Polička, ve výši  5.000 Kč na Běh naděje

- Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace kardio Svitavy, ve výši  20.000 Kč na dopravu členů na akce, vstupné do historických a turistických objektů, spolupráci s dětským domovem, klubem seniorů, uspořádání výletu pro těžce chodící a aktivní bývalé členy, pronájem sálu

- Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Polička, ve výši  2.000 Kč na léčiva pro včely

- Dalibor Nitsch, Polička, ve výši  2.000 Kč na nákup a potisk dresů, startovné na turnajích ve fotbalu

- Ing. Lucie Trnková, Polička, ve výši  2.000 Kč na zakoupení NordicWalking holí pro provádění kondiční chůze

- Josef Gajdoš, Polička, ve výši  2.000 Kč na zakoupení dvou párů cepínů pro tzv. drytooling – lezení na suché skále a na umělé stěně pomocí cepínů

- Klub českých turistů Jiřího Gutha – Jarkovského Polička, ve výši  2.000 Kč na pořádání turistické akce, obnovu a údržbu turistického značení, činnost

- Klub českých turistů, odbor Polička,  ve výši  15.000 Kč na značení turistických tras, činnost

- Luboš Chládek, Polička, ve výši  2.000 Kč na účast na mezinárodní soutěži v kulturistice PCA BodyPower 2018 v Birminghamu v Anglii (dopravu a ubytování)

- Miroslav Jandera, Polička, ve výši  2.000 Kč na zajištění kaskadéra, plakáty, upomínkové předměty při motožehnání s knězem

- Myslivecký spolek Polička, ve výši  4.000 Kč na nákup obilí a minerálních solí pro přikrmování zvěře, nákup materiálu pro drobné opravy

- Opuštěné kočky Polička, z.s., ve výši  3.000 Kč na péči o opuštěné kočky

- Pavel Hartmann, Polička, ve výši  2.000 Kč na Expedici Omán 2018

- ZO ČSOP Zelené Vendolí,  ve výši  5.000 Kč na činnost záchranné stanice (svoz, ubytování zvířat, péče o zvířata, veterinární ošetření, krmivo)

 

RM neschvaluje poskytnutí dotací pro:

- Mgr. Josef Kopecký, DiS., Lezník, Polička, ve výši  19.000 Kč na obnovení zaniklého dřevěného kříže (nákup řeziva, výroba plechového těla Ježíše Krista, plechové zastřešení, úprava okolí)

- Myslivecký spolek Sebranice - Lezník,  ve výši  5.000 Kč na nákup speciálního krmení pro odchov bažantů

- Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Polička, ve výši 20.000 Kč na opravu veřejných cest od „Balatonu“ ke „Křížku“, okolo osad zahrádkářů

 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 7. 12. 2017 usnesením č. 5, a to pro:

- Ekocentrum Skřítek Polička o.s.,  ve výši  12.000 Kč na environmentální vzdělávací programy pro MŠ, ZŠ a SŠ

- Ekocentrum Skřítek Polička o.s., ve výši  12.000 Kč na zábavně vzdělávací dvoudenní program „Den stromů 2018“

- Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poličce, ve výši  5.000 Kč na příměstský tábor pro děti

- Gymnázium Polička, ve výši  1.800 Kč na uspořádání Oblastního kola pěvecké soutěže

- Sdružení rodičů a přátel školy při gymnáziu v Poličce, ve výši  10.000 Kč na matematický seminář MATES

- Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o., ve výši  16.000 Kč na soutěž odborných dovedností žáků školy (body art, líčení, nehtová modeláž, účesová tvorba) pořádanou v Tylově domě v Poličce

- Junák – český skaut, středisko Tilia Polička, z.s., ve výši  29.000 Kč na opravy a údržbu skautské základny, klubovny, auta, obnovu sportovního a táborového vybavení, doplnění a obnovu nářadí, opravy malotraktoru, obnovu přívěsného vozíku

- Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Polička, ve výši  25.000 Kč na nákup přívěsného vozíku, nákup okružní pily

- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lezník, ve výši  7.000 Kč na tradiční dětský den

- Svatojosefská jednota Polička z.s., ve výši  20.000 Kč na nákup rytmických a hudebních nástrojů pro děti a mládež, nákup křídlové tabule (keramický bílý povrch) a pojízdného stojanu

- Aldeigjuborg z.s., Polička, ve výši  15.000 Kčna náklady spojené s uspořádáním akce „Bitva na políčkách“ (zajištění hygienického a bezpečnostního zázemí a zajištění zázemí pro účastníky)

- Pontopolis z.s., Polička, ve výši  35.000 Kč na festival dokumentárních filmů o lidských právech „Jeden svět“

- Pontopolis z.s., Polička, ve výši  5.000 Kč na oslavu 10. výročí spolku Pontopolis

- Pontopolis z.s., Polička, ve výši  20.000 Kč na Projekt „Starý – mladý svět“ – besedy, výstavy, koncerty a divadla pro veřejnost a žáky středních škol a učilišť

- Spolek NÁŠ MARTINŮ, Polička, ve výši 38.000 Kč na pořádání koncertů klasické hudby a pořádání kulturních akcí k 100. výročí vzniku Československa

- Spolek Planeta Chaos, Střítež, Polička, ve výši  21.000 Kč na celoroční výstavní a kulturní program Galerie Kabinet Chaos ve Stříteži, náklady spojené s provozem a zajištěním kulturních akcí

- Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce, ve výši 15.000 Kč na oslavy 90. výročí Masarykovy základní školy Polička

- Laxus z.ú., Nymburk, ve výši  35.000 Kč na terénní programy pro uživatele drog

- Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o., Polička, ve výši  10.300 Kč na preventivní program „Sex, AIDS a vztahy (prevence HIV)“

- 1. FBC Polička, z.s., Polička, ve výši  15.000 Kč na činnost florbalového klubu mládeže

- ATLETIKA Polička, spolek,  ve výši  8.000 Kč na Běh kolem poličských hradeb

- ATLETIKA Polička, spolek, ve výši  50.000 Kč na sportovní činnost mládeže

- CYKLO-SKI klub Polička z.s., ve výši  15.000 Kč na pořádání Krajského poháru horských kol a závodu Poháru Českomoravské vrchoviny, účast na závodech Českého poháru MTB mládeže

- HC Spartak Polička z.s., ve výši  105.000 Kč na činnost hokejového klubu mládeže

- HC Spartak Polička z.s., ve výši  3.000 Kč na uspořádání turnaje přípravek

- Mgr. Stanislav Nožka, Polička, ve výši 10.000 Kč na pořádání oblastního a okresního kola ve sportovním lezení, přípravu lezeckých cest, závodů a tréninků, medaile, poháry a ceny, účast na soutěžích, obnovu výstroje a výzbroje, náčiní a nářadí kroužku sportovního lezení

- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lezník, ve výši  10.000 Kč na účast družstev mládeže a žen na soutěžích v požárním sportu

- SK Kometa Polička, z.s., ve výši  60.000 Kč na činnost hokejbalového klubu mládeže

- SK8 Slalom Polička, z.s., ve výši  85.000 Kč na sportovní činnost juniorského a žákovského družstva skateboardistů a zajištění jejich účasti v Českém a Světovém poháru v roce 2018

- SK8 Slalom Polička, z.s., ve výši  15.000 Kč na týdenní tréninkový kemp žákovského a juniorského družstva skateboardistů

- Sportovní kluby Polička, z.s., ve výši  85.000 Kč na činnost mládežnických oddílů

- Sportovní kluby Polička, z.s., ve výši  7.000 Kč na turnaj přípravek

- Sportovní kluby Polička, z.s. (oddíl házené), ve výši  15.000 Kč na pořádání turnajů a účast na turnajích mladších a starších žákyň v házené, pořádání soustředění

- Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, z.s., ve výši  85.000 Kč na cestovné na soutěže, startovné na turnajích, pronájem hracích prostor, nákup šachového materiálu, pobytové náklady na turnajích, náklady na pořádání turnajů

- TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), ve výši  120.000 Kč na činnost mládeže oddílu odbíjené

- TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), ve výši  2.000 Kč na turnaj žákyň – Pohár Pardubického kraje

- TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), ve výši  3.000 Kč na turnaj žen, kadetek a juniorek Poličská stopka

- TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl stolního tenisu), se sídlem Tyršova 60, 572 01  Polička, IČO 47489391, ve výši  12.000 Kč na činnost mládeže stolního tenisu

- TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl tenisu), ve výši  80.000 Kč na činnost tenisových družstev dětí a mládeže

- TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl tenisu), ve výši  8.000 Kč na uspořádání tenisových kempů pro děti

- Bonanza Vendolí, z.ú, ve výši  27.000 Kč na osobní a materiálové náklady sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi „Drž se na uzdě“

- Květná Zahrada, z.ú., se sídlem Květná, Polička, ve výši  40.000 Kč na provoz Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Květináč

- MaTami, centrum pro rodinu z.s., Polička, ve výši  50.000 Kč na dofinancování projektu „Čas pro rodinu“

- Náš domov Koclířov, z.s., ve výši  10.000 Kč na dofinancování provozních nákladů Mostu naděje – azylového domu pro rodiče s dětmi (úhrada energií, dovybavení a údržba bytů), besedy pro uživatele a rodinné terapie

- Oblastní charita Polička, ve výši  25.000 Kč na nákup polohovacích polštářů

- Potravinová banka Pardubice, z.s., se sídlem Chotovice, Litomyšl, ve výši  30.000 Kč na potravinovou pomoc pro potřebné

- Rytmus Východní Čechy, o.p.s., Chrudim, ve výši  6.000 Kč na poskytování služby sociální rehabilitace a podporu samostatného bydlení

- Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú., Svitavy, ve výši  17.000 Kč na poskytování služeb sociálního poradenství, provádění návštěv v rodinách

- Český kynologický svaz ZKO Polička – 525, ve výši  3.000 Kč na částečné pokrytí provozních nákladů

- Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Polička, ve výši  10.000 Kč na vnitřní a vnější opláštění stávající budovy

- Ekocentrum Skřítek Polička o.s.,  ve výši  14.000 Kč na přednášky, besedy a filmy z environmentální oblasti pro veřejnost

- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lezník, ve výši  10.000 Kč na provoz zájmového kroužku mladých hasičů

- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši  5.000 Kč na poháry, medaile a věcné ceny na Poličskou pohárovou soutěž

- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši  3.000 Kč na pronájem tělocvičny na fyzickou přípravu družstev dětí, žen a mužů

- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši  8.000 Kč na vybavení na požární soutěže (proudnice, hadice, savice a sací koš na požární sport) pro družstvo mužů

- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši  8.000 Kč na vybavení na požární soutěže (proudnice, hadice, savice a sací koš na požární sport) pro družstvo žen

- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši  6.000 Kč na vybavení na požární útok (opasky, hadice a proudnice) pro družstvo mladých hasičů

- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši  20.000 Kč na vybavení na soutěže v požárním sportu (překážky na požární sport)

 

RM nedoporučuje ZM schválit poskytnutí dotací pro:

- Oblastní charita Polička, ve výši  9.000 Kč na zajištění promítání pohádky pro koledníky Tříkrálové sbírky v Tylově domě v Poličce

- Oblastní charita Polička, ve výši  19.000 Kč na přivedení zdroje vody a vybudování mycího koutu v nových terapeutických dílnách v Charitním domě III.

- Svatojosefská jednota Polička z.s., ve výši  30.000 Kč na nákup zahradního traktoru na sečení travní plochy na Zahradě U Mlýna

 

RM projednala a doporučuje ZM schválit doplnění „Zásad poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2018“, schválených ZM dne 7. 12. 2017 usnesením č. 5, a to o převedení částky 36 400 Kč v programu podpory Výchovy a vzdělávání a převedení částky 29 000 Kč v programu Dítě a volný čas z 1. kola do 2. kola poskytování programových dotací.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti k části pozemku p.č. 706 a k části pozemku p.č. 162/2 v k.ú. Lezník v rozsahu dle geometrického plánu č. 179-74/2018 dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě k části pozemku p.č. 1210/41 v k.ú. Polička mezi městem Polička jako povinným z věcného břemene a Svazkem obcí Vodovody Poličsko, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 13.8.1993 mezi městem Polička, jako pronajímatelem a Komerční bankou, a.s., Polička, se sídlem Praha 1, jako nájemcem, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 6234/3 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Polička podílem id. ½. Kupní cena činí 200 Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu uhradí kupující.

b/ RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 6234/3 o výměře cca 14 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu uhradí kupující.

 

RM trvá na svém usnesení č. 393/a a  č. 393/b ze dne 16.10.2017 a neschvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pozemku p.č. 146 o výměře 518 m2 v k.ú. Polička Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 33, se sídlem Šaffova 33, Polička.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provedení zakázky pod názvem „Zimní stadion Polička - sklad 2. NP“ mezi městem Polička a společností T.E.S., s.r.o., Polička, jako dodavatelem, dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

Vložil Němcová Magdalena (4/11/2018), přečteno 1282x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. dubna 2018