Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 27. 11. 2006

Usnesení
přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 27. 11. 2006
 
RM revokuje své usnesení č. 368 z předešlého jednání konaného dne 13. 11. 2006 o ponechání rozhodnutí o úrokové sazbě na zastupitelstvu města.
 
RM schvaluje desetiletou úrokovou sazbu u hypotečního úvěru na stavební úpravy a nástavbu bytových panelových domů čp. 807, 808 a 809 na ul. M. Bureše v Poličce, s platností do 30. 11. 2016.
 
RM schvaluje Organizační směrnici Města Poličky č. 3/2006 upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
           
            RM bere na vědomí informaci o složení Osadního výboru Modřec, Osadního výboru Lezník a Osadního výboru Střítež.
           
            RM bere na vědomí výroční zprávy za školní rok 2005/2006 Masarykovy základní školy Polička, Základní školy Na Lukách Polička a Speciální základní školy Polička, které byly schváleny ve školské radě příslušné školy.
           
RM bere na vědomí výroční zprávu za školní rok 2005/2006 Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička.
 
            RM bere na vědomí inspekční zprávu z inspekce provedené v Základní škole Na Lukách Polička v měsíci říjnu 2006.
           
            RM bere na vědomí projektový záměr „Větrný park Polička“ zpracovaný firmou SWH STAVBY, s.r.o., Chomutov.
           
            RM bere na vědomí hodnotící zprávu za školní rok 2005/2006 Střediska volného času Mozaika Polička.
           
            RM bere na vědomí užití městského znaku pro informativní a propagační účely v průběhu akce „Drogy v našem životě“ pořádané Střediskem volného času Mozaika Polička.
           
 
 
V Poličce dne 27. 11. 2006
 
 
 
            Jaroslav Martinů                                                           JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
                    starosta                                                                            místostarostka
 
 
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.
 

Vložil Hofmanová Lucie (12/4/2006), přečteno 761x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 27. 11. 2006