Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 13. srpna 2018

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., se sídlem Vysoké Mýto, na akci „Rekonstrukce ul. Šaffova a Tylova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky „Aktualizace generelu kanalizační sítě města Polička s návrhy opatření k optimalizaci na stokové síti“ ve složení dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky "Ošetření vybraných stromů v Poličce 2018/II" ve složení dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

 

 

Vložil Němcová Magdalena (8/13/2018), přečteno 895x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 13. srpna 2018