Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení zastupitelstva města dne 18.4.2002

ZM schvaluje poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení dle Vyhlášky města Poličky č.2/95 ve znění Vyhlášky města Poličky č.1/2002 v tomto objemu:

 • na zateplení obvodového pláště celkem 300 tis. Kč
 • na obnovu střechy: 240 tis. Kč
 • na vestavby bytů do půdního prostoru celkem: 300 tis. Kč
 • na obnovu fasády celkem 100 tis. Kč
 • na zřízení sprchového koutu 30 tis. Kč
 • na izolaci domu proti spodní vodě 30 tis. Kč
 • na zřízení koupelny celkem 60 tis. Kč
 • na zřízení plynového vytápění celkem 80 tis. Kč
 • na izolaci 50 tis. Kč

ZM neschvaluje jednu žádost o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení dle Vyhlášky města Poličky č.2/95 ve znění Vyhlášky města Poličky na vestavbu bytu do půdního prostoru ve výši 100 tis. Kč.

ZM schvaluje Dohodu o postoupení práv a převzetí povinností ze smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci č. 2002-10080 a Dohodu o postoupení práv a převzetí povinností z kupních smluv na dodávky tepla, předložené společností EFIS a.s., Na Hroudě 19. Praha 10 v textu ze dne 5.4.2002 spojené s leasingovou operací na rekonstrukci tepelného hospodářství Polička. Podpis těchto smluv bude v kompetenci starosty města Poličky a jednatele společnosti T.E.S. s.r.o. Polička.

ZM ruší Smlouvu o půjčce dle § 657 a násl. občanského zákoníku poskytnuté na základě usnesení zastupitelstva č.39 ze dne 26.4.2001 společnosti T.E.S. s.r.o. Jiráskova 977, Polička a schvaluje překvalifikování této půjčky na příspěvek od společníka dle § 121 obchodního zákoníku na vytvoření vlastního kapitálu.

ZM schvaluje Regulační plán lokality Mánesova na jihovýchodním okraji města Poličky v rozsahu a zpracování dle předložené dokumentace.

ZM bere na vědomí informaci o přípravě převodu kompetencí z okresního úřadu z hlediska stavebního a organizačního.

ZM schvaluje záměr rekonstrukce budovy hotelu OPUS na pověřený úřad a zároveň ukládá OÚR a ŽP zadat zpracování projektové dokumentace. ZM schvaluje realizaci I.etapy rekonstrukce v částce, která nepřekročí, včetně ceny projektu, celkovou výši státního příspěvku.

ZM schvaluje Dodatek č. 1 zřizovací listiny Městského muzea a galerie Polička z 9.9.1999 dle důvodové zprávy s účinností od 18.4.2002.

ZM schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Hrad Svojanov.

ZM schvaluje rozpočtovou změnu č.2/2002 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků takto :

 • TJ Spartak Polička ve výši Kč 100.000 na pokračování rekonstrukce sokolovny
 • TJ Spartak Polička – oddíl odbíjené ve výši Kč 50.000,- na vybudování dvou nových hřišť potřebných pro rozšíření členské základny a další rozvoj činnosti
 • SK Kometa Hokejbal ve výši Kč 30.000 ,- na činnost
 • TJ Spartak Polička - lední hokej ve výši Kč 94.300,- na činnost
 • Farní charitě Polička ve výši Kč 140.000,- na její projekty ( charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, denní stacionář pro postižené děti a mládež a občanské centrum pro osoby v nouzi)
 • Aeroklubu Polička ve výši Kč 80.000,- na dostavbu nových sociálních zařízení v prostoru letiště
 • Římskokatolické církvi Polička ve výši Kč 50.000,- na rekonstrukci kostela sv.Jakuba.

ZM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku TJ SK Masokombinát Polička na dostavbu šaten a sociálního zařízení.

ZM schvaluje poskytnutí 15 m3 dřevní hmoty Pionýru Polička z OLH Města Poličky na pokračování rekonstrukce hájenky na Damašku v Pusté Rybné.

ZM schvaluje odprodej p.č. 3271/5 o výměře 69 m2 v k.ú. Polička společnosti Měšťanský pivovar a.s., Pivovarská 151, Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/m2. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

ZM neschvaluje odprodej pozemku p.č. 1210/11 o výměře 8912 m2 a p.č. 1210/13 o výměře 7707 m2 v k.ú. Polička firmě Agricol s.r.o. Polička, ul. T.Novákové 521.

ZM schvaluje odprodej části p.p.č. 338/1 označené dle GP č.zak. 1107-142/2000 jako díl „b“ o výměře 229 m2 a díl „c“ o výměře 6 m2, dále st.p.č. 870/1 označenou jako díl „k“ o výměře 2 m2 a díl „j“ o výměře 7 m2, část st.p.č. 870/2 označenou jako díl „m“ o výměře 20 m2 a část p.p.č. 344/3 označenou jako díl „i“ o výměře 20 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

ZM schvaluje odprodej části p.p.č.338/1 označené dle GP č.zak.1107-142/2000 jako díl „a“ o výměře 64 m2 v k.ú. Polička.Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM neschvaluje odprodej části p.p.č. 5906/4 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Polička.

ZM schvaluje odprodej části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – původ PK jako č. 6079 o výměře cca 80 m2 v k.ú.Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje odprodej podílu na st.p.č. 2286 o výměře 251 m2 a st.p.č.2287 o výměře 251 m2 v k.ú. Polička majitelům bytů v domech čp. 821 a 822 ul. J. Suka v Poličce. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM neschvaluje odprodej hájenky č.p. 272 na st.p.č. 183 vč. st.p.č 183 o výměře 1061 m2 a parcely PK č. 1147/2 o výměře 2611 m2 v k.ú. Borová.

ZM schvaluje odprodej pozemků vedených ve zjednodušené evidenci-původ PK p.č. 764/9 o výměře 2460 m2 , p.p.č. 764/10 o výměře 1737 m2 a p.p.č. 764/11 o výměře 14 600 m2 v k.ú. Rohozná za cenu Kč 30,-/m2. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

ZM schvaluje odprodej p.p.č. 746/7 o výměře 998 m2 v k.ú. Rohozná. Kupní cena činí Kč 30,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

Vložil Město Polička (4/18/2002), přečteno 855x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Zastupitelstvo města | Usnesení zastupitelstva města dne 18.4.2002