Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 21. ledna 2019

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 112, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávající nájemkyní, a to na 2 roky, s účinností od 1. 2. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 978 Kč.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 211, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávající nájemkyní, a to na 2 roky, s účinností od 1. 2. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.107 Kč.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 308, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem panem Zezulou Ladislavem, bytem Družstevní 970, 572 01 Polička, a to na 3 měsíce, s účinností od 1. 2. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.043 Kč.

 

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 37117117-15, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností ode dne 4. 2. 2019, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 37117200-13, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností ode dne 4. 2. 2019, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje užití loga města Poličky pro webové stránky obce Pustá Kamenice dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje dodatek č. 4 ke směrnici Rady města Poličky o poskytování paušálních náhrad  cestovného zaměstnancům zařazeným na odboru lesního hospodářství dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje metodický pokyn pro přidělování a užívání sociálních bytů na adrese Polička, 9. května 491 a vzor žádosti o přidělení sociálního bytu dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 218, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v  II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01 Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok, s účinností od 1. 2. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.229 Kč.

 

RM schvaluje sazebník za informace poskytované městem Poličkou pro rok 2019 dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, dle důvodové zprávy.

 

RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu Polička dne 10. března 2019 dle důvodové zprávy.

 

RM jmenuje členy komisí Rady města Poličky na volební období 2018 – 2022:

 

a/ Stavební a životního prostředí

Ing. Martin Kozáček, Oldřich Báča, Radim Totušek, Ing. Cobe Ivanovski, Jiří Hejtmánek, Mgr. Jan Matouš, Bc. Andrea Chmelová, Jakub Kastner, Pavel Pražan, Ing. Jozef Opina, Mgr. Anna Hebronová, Ing. Petr Šafář ml., Ing. Milan Beneš, Ing. Karel Bidlo, Mgr. Jiří Hladík, Mgr. Jan Jukl, Vlastimil Kýna

 

b/ Zdravotně- sociální

MUDr. Martin Plšek, Mgr. Markéta Šafářová, Zlatuše Kašparová, Marie Pospíšilová, Mgr. Pavel Brandejs, Irena Smolková, Danuše Hanusová, Petr Šimon, Mgr. Anita Stanislavová, Josef Cabrnoch, Ing. Anna Navrátilová, Mgr. Erika Šimková, Mgr. Jan Jukl, Ing. Libor Stráník

 

c/ Kulturní

Lukáš Zrůst, Ing. Jan Matouš, Petra Jílková, Alena Zavoralová, MVDr. Pavel Kysilka, Bedřich Gloser, Tereza Marešová, PhDr. David Junek

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      d/ Pro zahraničí a cestovní ruch

Eliška Hrubá, Mgr. Jan Matouš, Mgr. Petra Hořínková Dvorská, Markéta Tauerová, Ing. Naděžda Šauerová, Ondřej Král, Miloš Dempír, DiS., Radek Zeman, PhDr. David Junek, Jakub Klimeš, DiS.

e/ Sportovní

Mgr. Vítězslav Fila, Miloš Grubhoffer, Leoš Bulva, Jiří Ehrenberger, RNDr. Ladislav Scheib, Ing. Roman Kysilko, RNDr. Ivo Vacek, Petr Zbytovský, Mgr. Andrea Zachová, Mgr. Milan Matouš, Ing. Michal Chmel, Jaroslav Roušar, Bc. Antonín Kadlec, Ing. Jozef Opina, Mgr. Ludmila Haraštová, Ing. Pavel Navrátil, Ing. Štěpán Vlček, Alena Pazlarová, Jan Smejkal

f/ Pro prevenci kriminality

Petr Zbytovský, Mgr. David Šafář, Eva Witzová, Bc. Martina Černíková, Ing. Petr Dvořák, Miroslav Halamka DiS., Mgr. Ludmila Haraštová, Bc. Antonín Kadlec, Mgr. Gabriela Chalupníková, RNDr. Marta Najbertová, Mgr. Bc. Pavel Šimon, Aleš Horníček

g/ Bytová

Radim Totušek, Jiří Hejtmánek, Marie Faltová, Jitka Uhlířová, DiS., Mgr. Anita Stanislavová, Bc. Milan Zavoral, Marie Pospíšilová, Mgr. Bc. Pavel Šimon, Ing. Petr Klusoň

h/ Dítě a volný čas

Petr Erbes, Pavel Pražan, Kristýna Nožková, Ing. Filip Červený, Václav Lichtág, Mgr. Alena Dvořáková, Markéta Tauerová, František Zbořil ml.

ch/ Dopravní a bezpečnostní

Mgr. Vítězslav Fila, Jarmil Andrle, Jaroslav Roušar, Ing. Petr Dvořák, prap. Miroslav Halamka, Mgr. Ludmila Haraštová, Mgr. Vít Kastner, Ing. Petr Vlček, Mgr. Jan Kovář, Bc. Miroslav Kubík, Ing. Jozef Opina, Jindřich Červený, Aleš Horníček

i/ Pro občanské záležitosti

Jiřina Cupalová, Vilemína Červená, Marta Dvořáková, Eva Hejtmánková, Danuška Chválová , Květuše  Jílková, Jana Krištofová, Jiřina Krůlová, Blanka Machová, Božena Štefková, Jaroslava Štolová, Edita Švecová, Naděžda Trnková, Helena Vondrová, Ludmila Wolfová

 

 

RM schvaluje zvýšení nájemného v roce 2019 za pronájem prostor sloužících podnikání ve vlastnictví města Poličky o průměrnou meziroční míru inflace za rok 2018 ve výši 2,1 %, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. 1210/13 v k.ú. Polička uzavřené dne 22. 1. 2018 mezi městem Poličkou jako vypůjčitelem a společností C4G s.r.o., se sídlem Praha 9, jako půjčitelem, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. 1210/13 v k.ú. Polička mezi městem Poličkou, jako vypůjčitelem a společností PAFA Infrastructure s.r.o., se sídlem Praha 7, jako půjčitelem, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje Ing. Milana Beneše, se sídlem Polička, jako zpracovatele projektové dokumentace na akci "Úprava objektu pohřební služby č. p. 579, ul. Starohradská v Poličce", dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - pojištění stavebních a zemědělských strojů č. 43662726-28 s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností ode dne 29. 1. 2019, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 11, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se ve 3. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na tři měsíce - do 30. 4. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 929 Kč.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 1, velikosti 1+2 s příslušenstvím, nacházejícího se v 1. NP domu č. p. 941, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden rok - do 31. 1. 2020, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.726 Kč.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 1, velikosti  1+2 s příslušenstvím, nacházejícího se v 1. NP domu č. p. 1012, sekce C, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička,  se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou,  a to na šest měsíců - do 31. 7. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 893 Kč.

 

RM schvaluje nájemné za 1 m2 podlahové plochy bytů v bytovém v domě č. p. 491, ulice 9. května, 572 01 Polička, určeném pro sociální bydlení, ve výši 57,50 Kč, dle důvodové zprávy.  

 

RM schvaluje snížení věcně usměrňovaného nájemného v bytech č. 1 – 8 v domě č. p, 1010, č. 1 – 9 v domě č. p. 1011, č. 2 – 9 v domě č. p. 1012 a v bytech č. 1 – 8 v domě č. pú. 1013, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje text k zveřejnění pro výběrové řízení na pozici ředitel/ky Tylova domu dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje výběrovou komisi ve složení dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

 

Vložil Němcová Magdalena (1/23/2019), přečteno 797x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 21. ledna 2019