Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 4. dubna 2019

ZM volí za členy návrhové komise Ing. Jitku Bidlovou, Mgr. Milana Matouše a MUDr. Martina Plška.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Ing. Martina Kozáčka, ověřením Mgr. Markétu Šafářovou a Jiřího Hejtmánka.

ZM souhlasí s návrhem výše vypořádání požadavků zhotovitele na akci „Stavba bytových domů v pasivním standardu včetně přípojek a terénních úprav, I. etapa lokality Bezručova v Poličce a s ní související projektová a inženýrská činnost“ dle důvodové zprávy. ZM podmiňuje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo s firmou PRIMA spol. s r.o., se sídlem Hradec Králové, v odsouhlasené výši narovnáním vztahů zaručujícím, že se jedná o konečné vypořádání finančních požadavků zhotovitele souvisejících s realizací stavby bytových domů v lokalitě Bezručova.

a/ ZM schvaluje snížení kapitálových výdajů o 100,0 tis. Kč v kapitole 16 – Kultura a sport, Městská knihovna projekt „Centrum technického vzdělávání Polička“ v návrhu rozpočtového opatření č. 1/2019.

b/ ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019 dle důvodové zprávy.

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

Vložil Němcová Magdalena (4/8/2019), přečteno 538x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Zastupitelstvo města | Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 4. dubna 2019