Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 2. května 2019

ZM volí za členy návrhové komise pana Petra Šimona, pana Jiřího Hejtmánka a RNDr. Ladislava Scheiba.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Davida Šafáře, ověřením MUDr. Martina Plška a pana Radima Totuška.

ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Poličky na období 2020 - 2022.

ZM schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 13. 12. 2018 usnesením č. 20, a to pro:

 • Ekocentrum Skřítek z.s., se sídlem Pomezí, ve výši  14.000 Kč na environmentální vzdělávací programy pro MŠ, ZŠ a SŠ
 • Ekocentrum Skřítek z.s., se sídlem Pomezí, ve výši  12.000 Kč na zábavně vzdělávací dvoudenní program „Den stromů 2019“
 • Gymnázium, Polička, se sídlem Polička, ve výši  5.000 Kč na organizační zajištění besed pro rodiče žáků, pedagogy, i samotné žáky na aktuální témata ve vzdělávání
 • Gymnázium, Polička, se sídlem Polička, ve výši  4.500 Kč na uspořádání oblastního kola pěvecké soutěže Skřivánek 2019
 • Sdružení rodičů a přátel školy při gymnáziu v Poličce, se sídlem Polička, ve výši  18.000 Kč na matematický seminář MATES
 • Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o., se sídlem Polička, ve výši  23.000 Kč na soutěž odborných dovedností žáků školy (body art, líčení, nehtová modeláž, účesová tvorba) pořádanou v Tylově domě v Poličce
 • 1. ZO ČSOP Polička, se sídlem Polička, ve výši  38.000 Kč na sportovní vybavení, myčku na nádobí, vytvoření webových stránek, nákup dlažby na chodbu hájenky, pořízení čerpadlové techniky
 • Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši  47.500 Kč na opravy a údržbu skautské základny, klubovny, auta, obnovu sportovního a táborového vybavení, pořízení podsadových stanů, doplnění a obnovu nářadí, opravy malotraktoru
 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lezník, se sídlem Lezník, Polička, ve výši  7.500 Kč na tradiční dětský den
 • Svatojosefská jednota Polička z.s., se sídlem Polička, ve výši  31.000 Kč na zakoupení projektoru, nákup materiálu, pomůcek a kancelářských potřeb
 • Aldeigjuborg z.s., se sídlem Polička, ve výši  32.000 Kč na náklady spojené s uspořádáním akce „Bitva na políčkách“
 • Jaroslav Mareš, bytem Polička, ve výši  23.000 Kč na úhradu nákladů souvisejících
  s fotografickým projektem „Tváře gymnázia“
 • Pontopolis z.s., se sídlem Polička, ve výši  40.500 Kč na mezinárodní filmový festival o lidských právech „Jeden svět 2019“
 • Pontopolis z.s., se sídlem Polička, ve výši  19.000 Kč na projekt „Starý - mladý svět“ - besedy, výstavy, koncerty, divadla pro veřejnost a žáky středních škol a učilišť
 • Speciální mateřská škola a základní škola Polička, se sídlem Polička, ve výši  15.000 Kč na Benefiční koncert pro Speciální mateřskou školu a základní školu Polička v Divadelním klubu v Poličce
 • Spolek NÁŠ MARTINŮ, se sídlem Polička, ve výši  40.000 Kč na pořádání koncertů klasické hudby a pořádání kulturních akcí k 60. výročí úmrtí Bohuslava Martinů
 • Spolek Planeta Chaos, se sídlem Střítež, Polička, ve výši 33.000 Kč na celoroční výstavní a kulturní program Galerie Kabinet Chaos ve Stříteži
 • Gymnázium, Polička, se sídlem Polička, ve výši  21.000 Kč na preventivní program „Psychohrátky“
 • Gymnázium, Polička, se sídlem Polička,  ve výši  3.500 Kč na preventivní program „Vrstevnický program - nadstavba“
 • Laxus z.ú., se sídlem Nymburk, ve výši  38.000 Kč na terénní programy pro uživatele drog
 • Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o., se sídlem Polička, ve výši  11.020 Kč na preventivní program „Hrdinství, osobní zodpovědnost“
 • 1. FBC Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši  42.000 Kč na činnost mládeže florbalového klubu
 • ATLETIKA Polička, spolek, se sídlem Polička, ve výši  7.000 Kč na Běh kolem poličských hradeb
 • ATLETIKA Polička, spolek, se sídlem Polička, ve výši  56.000 Kč na sportovní činnost mládeže
 • CYKLO-SKI klub Polička z.s., se sídlem Polička, ve výši  22.000 Kč na pořádání závodu Krajský pohár horských kol a závodu Pohár Českomoravské vrchoviny, účast na závodech mládeže
 • CYKLO-SKI klub Polička z.s., se sídlem Polička, ve výši  2.000 Kč na závody na kolečkových lyžích, bruslích a koloběžkách
 • HC Spartak Polička z.s., se sídlem Polička, ve výši  126.000 Kč na činnost mládežnických družstev hokejového klubu
 • HC Spartak Polička z.s., se sídlem Polička,  ve výši  3.500 Kč na turnaj přípravek
 • Mgr. Stanislav Nožka, bytem Polička, ve výši  19.000 Kč na pořádání oblastního a okresního kola ve sportovním lezení, přípravu lezeckých cest, závodů a tréninků, medaile, poháry a ceny, účast na soutěžích, obnovu výstroje a výzbroje, náčiní a nářadí kroužku sportovního lezení
 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lezník, se sídlem Lezník, Polička,
  ve výši  18.000 Kč na účast družstev mládeže a družstva žen na soutěžích
  v požárním sportu
 • SK Kometa Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši  93.000 Kč na činnost mládeže hokejbalového klubu
 • SK8 Slalom Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši           112.000 Kč na sportovní činnost žákovských družstev skateboardistů a zajištění jejich účasti v Českém a Světovém poháru v roce 2019
 • SK8 Slalom Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši  19.000 Kč na týdenní tréninkový kemp žákovských družstev skateboardistů
 • Sportovní kluby Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši  105.000 Kč na činnost mládežnických oddílů
 • Sportovní kluby Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši  6.000 Kč na turnaj přípravek
 • Sportovní kluby Polička, z.s. (oddíl házené), se sídlem Polička, ve výši  28.000 Kč na činnost oddílu mládeže v házené
 • Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši  124.000 Kč na činnost šachového oddílu - cestovné, startovné a účast na soutěžích, pronájmy hracích prostor, nákup šachového materiálu, pobytové náklady na turnajích, náklady na pořádání turnajů
 • Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši  6.000 Kč na soustředění mládeže spojené s několikadenním turnajem
 • TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), se sídlem Polička, ve výši  144.000 Kč na činnost mládeže oddílu odbíjené
 • TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), se sídlem Polička, ve výši  2.500 Kč na turnaj žákyň - Pohár Pardubického kraje
 • TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), se sídlem Polička, ve výši  2.500 Kč na turnaj žen, kadetek a juniorek Poličská stopka
 • TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), se sídlem Polička, ve výši  8.000 Kč na uspořádání turnajů barevného minivolejbalu
 • TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl stolního tenisu), se sídlem Polička, ve výši  20.000 Kč na činnost mládeže stolního tenisu, provoz herny
 • TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl tenisu), se sídlem Polička, ve výši  100.000 Kč na činnost mládeže tenisového oddílu
 • TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl tenisu), se sídlem Polička, ve výši  12.000 Kč na tenisové kempy
 • Bonanza Vendolí, z.ú, se sídlem Vendolí, ve výši  27.000 Kč na osobní a materiálové náklady sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi „Drž se na uzdě“
 • Květná Zahrada, z.ú., se sídlem Květná, ve výši  57.500 Kč na spolufinancování provozu Domu na půl cesty v Květné
 • MaTami, centrum pro rodinu z.s., se sídlem Polička, ve výši  57.000 Kč na dofinancování projektu „Čas pro rodinu“
 • MaTami, centrum pro rodinu z.s., se sídlem Polička, ve výši  7.000 Kč na informační seminář zaměřený na inkluzi dětí s poruchou autistického spektra v základních školách
 • Náš domov Koclířov, z.s., se sídlem Koclířov, ve výši  9.000 Kč na dofinancování provozu sociální služby Most naděje - azylového domu pro rodiče s dětmi, vzdělávání rodičů s dětmi, vzdělávání zaměstnanců
 • Oblastní charita Polička, se sídlem Polička, ve výši  7.000 Kč na nákup pomůcek a her na individuální nebo skupinové výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti klientů Otevřených dveří
 • Oblastní charita Polička, se sídlem Polička, ve výši  25.000 Kč na polohovací postel
 • Oblastní charita Polička, se sídlem Polička, ve výši  17.500 Kč na týdenní pobyt v Deštném v Orlických horách pro sociálně handicapované děti z Poličska
 • Oblastní charita Polička, se sídlem Polička, ve výši  10.000 Kč na zakoupení zdravotních brašen pro sestry Charitní ošetřovatelské služby a Domácího hospice sv. Michaela
 • Potravinová banka Pardubice, z.s., se sídlem Chotovice, ve výši  15.000 Kč na potravinovou pomoc pro potřebné
 • Rytmus Východní Čechy, o.p.s., se sídlem Chrudim, ve výši  3.000 Kč na poskytování služby sociální rehabilitace
 • SPMP ČR pobočný spolek Polička, se sídlem Polička, ve výši  30.000 Kč na provádění hipoterapie pro postižené děti na farmě Pletichových ve Stašově
 • Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú., se sídlem Svitavy, ve výši  17.000 Kč na poskytování služeb sociálního poradenství, provádění návštěv v rodinách
 • CYKLO-SKI klub Polička z.s., se sídlem Polička, ve výši  3.000 Kč na údržbu a rozvoj stop pro běžecké lyžování
 • Český kynologický svaz ZKO Polička - 525, se sídlem Polička, ve výši  5.000 Kč na částečné pokrytí provozních nákladů
 • Český kynologický svaz ZKO Polička - 525, se sídlem Polička, ve výši  5.000 Kč na zajištění Jarního Poličského závodu ve sportovní kynologii
 • Ekocentrum Skřítek z.s., se sídlem Pomezí, ve výši  10.000 Kč na přednášky, besedy a filmy z environmentální oblasti pro veřejnost
 • MVDr. Radek Švanda, bytem Polička, ve výši  15.000 Kč na účast syna Ondřeje Švandy na mezinárodních šachových turnajích
 • Otevřený prostor, z.ú., se sídlem Praha, ve výši  5.000 Kč na letní kemp Bothmerovy gymnastiky
 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lezník, se sídlem Lezník, Polička,  ve výši  10.000 Kč na oslavy 105. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Lezníku spojené se třetím srazem rodáků a přátel obce
 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lezník, se sídlem Lezník, Polička,
  ve výši  10.000 Kč na provoz zájmového kroužku mladých hasičů
 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, se sídlem Polička, ve výši  5.000 Kč na poháry, medaile a věcné ceny na Poličskou pohárovou soutěž
 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, se sídlem Polička, ve výši  3.000 Kč na pronájem tělocvičny na fyzickou přípravu družstev dětí, žen a mužů
 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, se sídlem Polička, ve výši  30.000 Kč na vybavení na požární soutěže pro družstvo mužů
 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, se sídlem Polička, ve výši  9.000 Kč na vybavení na požární soutěže pro družstvo žen
 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, se sídlem Polička, ve výši  3.000 Kč na vybavení na požární útok pro družstvo mladých hasičů
 • Svatojosefská jednota Polička z.s., se sídlem Polička, ve výši  10.000 Kč na nákup zahradního traktoru na sečení travní plochy na Zahradě U Mlýna

ZM schvaluje doplnění Zásad poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2019, schválených ZM dne 13. 12. 2018 usnesením č. 20, a to o převedení částky 8.000 Kč v programu podpory Výchovy a vzdělávání z 1. kola do 2. kola poskytování programových dotací, dle důvodové zprávy.

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 2/2019, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Polička dle důvodové zprávy.

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města Poličky č.3/2019, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Polička dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje:

 1. rozdělení vlastnického práva k části pozemku p.č. 6611/54, nově označené
  dle geometrického plánu č. 2707-43/2019 jako p.č.st. 4117, jejíž součástí je budova č.p. 1171,
  v části obce Horní Předměstí, v obci a katastrálním území Polička, na jednotky
  dle občanského zákoníku formou Prohlášení vlastníka, jehož návrh je přílohou této důvodové zprávy;
 1. stanovy Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1171, ulice B. Šmída v Poličce, se sídlem
  Polička, které tvoří přílohu prohlášení vlastníka a rozhoduje o založení společenství vlastníků.

ZM schvaluje:

 1. rozdělení vlastnického práva k části pozemku p.č. 6611/54, nově označené
  dle geometrického plánu č. 2707-43/2019 jako st.p.č. 4118, jejíž součástí je budova č.p. 1181,
  v části obce Horní Předměstí, v obci a katastrálním území Polička, na jednotky
  dle občanského zákoníku formou Prohlášení vlastníka, jehož návrh je přílohou této důvodové zprávy;
 1. stanovy Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1181, ulice J. Seiferta v Poličce, se sídlem
  Polička, které tvoří přílohu prohlášení vlastníka a rozhoduje o založení společenství vlastníků.
 1. ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 2e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích založení „Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1181, ulice J. Seiferta v Poličce, se sídlem
  Polička.


  ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 275/13 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Polička dle důvodové zprávy.

ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 693/1 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Modřec dle důvodové zprávy.

ZM neschvaluje směnu části pozemku p.č. 693/1 o výměře cca 400 m2 za pozemky p.č. 198/1, p.č. 198/3 a část pozemků p.č. 201/2 a p.č. 693/3 o celkové výměře cca 400 m2, vše v k.ú. Modřec, dle důvodové zprávy.

ZM neschvaluje  prodej části pozemku p.č. 297/7  o výměře cca 300 m2 v k.ú. Lezník, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje převod částí pozemku p.č. 6162/1 a částí pozemku p.č. 6163/1 v k.ú. Polička oddělených geometrickým plánem č.2701-14/2019 a označených nově jako p.č. 6162/4 o výměře 50 m2, p.č. 6162/5 o výměře 36 m2, p.č. 6162/6 o výměře 34 m2, p.č. 6162/7 o výměře 41 m2, p.č. 6162/8 o výměře 444 m2, p.č. 6162/9 o výměře 13 m2, p.č. 6162/10  o výměře 93 m2, p.č. 6162/11 o výměře 33 m2, p.č. 6162/12 o výměře 18m2, p.č. 6163/17 o výměře 20 m2, p.č. 6163/18 o výměře 48 m2, p.č. 6163/19 o výměře 80 m2, p.č. 6163/20 o výměře 31 m2, p.č. 6163/21 o výměře 31 m2, p.č. 6163/22 o výměře 231 m2, p.č. 6163/23 o výměře 56 m2, p.č. 6163/24 o výměře 76 m2, p.č. 6163/25 o výměře 52 m2, p.č. 6163/26 o výměře 21 m2, p.č. 6163/27 o výměře 64 m2, p.č. 6163/28 o výměře 23m2, p.č. 6163/29 o výměře 9 m2, p.č. 6163/30 o výměře 11 m2, p.č. 6163/31 o výměře 42 m2, p.č. 6163/32 o výměře 51 m2, p.č. 6163/33 o výměře 66 m2, p.č. 6163/34 o výměře 36 m2. Pozemky budou převedeny bezúplatně formou darovací smlouvy uzavřené mezi Pardubickým krajem, se sídlem Pardubice, jako dárcem a městem Polička jako obdarovaným, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 2866/5 o výměře 42 m2 a p.č. 2898/112 o výměře 59 m2 v k.ú. Polička, které byly rozděleny a nově označeny dle geometrického plánu č. 2618-124/2018 takto:

 • část p.č. 2866/5 nově označená jako p.č. 2866/6 o výměře 17 m2;
 • část p.č. 2866/5 nově označená jako p.č. 2866/5 o výměře 19 m2;
 • část p.č. 2866/5 nově označená jako p.č. 2866/7 o výměře 6 m2 a část pozemku p.č. 2898/112 nově označená jako p.č. 2898/117 o výměře 6 m2;
 • část p.č. 2898/112 nově označená jako p.č. 2898/112 o výměře 35 m2;
 • část p.č. 2898/112 nově označená jako p.č. 2898/118 o výměře 18 m2.

Kupní cena činí 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 1550/9 o výměře 16 m2 a pozemku p.č. 1623/6 o výměře 859 mv k.ú. Polička. Kupní cena činí 15 Kč/m2 s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje uzavření smlouvy o výstavbě s vlastníky bytových jednotek v budově č.p. 520, která je součástí pozemku p.č.st. 1251 v k.ú. Polička, obec Polička, část obce Horní Předměstí, mající za následek prostorové rozšíření jednotky č. 520/5 na úkor společných částí budovy č.p. 520. Veškeré náklady spojené s přípravou smlouvy o výstavbě a jejím vkladem do katastru nemovitostí uhradí stavebník. Převod podílu města Poličky 111/10000 na společných částech domu č.p. 520 a na pozemku st.p.č. 1251 v k.ú. a obci Polička bude proveden za finanční náhradu ve výši 8.126 Kč, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje záměr financování akce „Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka - Polička, I. etapa (Bílý potok)“ s podmínkou, že než proběhne zadání výběru dodavatele projektové dokumentace a autorského dozoru, uskuteční se diskusní setkání s cílem opětovně projednat naléhavost a celkové technické řešení celé stavby. Případná realizace proběhne po etapách v závislosti na schválení dotace, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje darovací smlouvu na poskytnutí smrkové kulatiny na obnovu krovu domu poničeného požárem v množství 50 m3.

Polička 2. května 2019

               

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

Vložil Hofmanová Lucie (5/7/2019), přečteno 319x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Zastupitelstvo města | Usnesení přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 2. května 2019