Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení zastupitelstva města dne 4.3.2004

Usnesení z 2. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Poličky
  • ZM schvaluje doplnění programu o zásadní hlasování ve věci realizace „Projektu plazmové technologie“ v Poličských strojírnách, a.s. Polička.
  • ZM projednalo na svých veřejných zasedání ve dnech 19. 2. 2004 a 4. 3. 2004 záměr umístění „Projektu plazmové technologie“ předložený firmou OMNIPOL a.s., Praha z ledna 2004 v areálu Poličských strojírnách, a.s. Polička se závěrem: „ZM nepodporuje toto řešení a nesouhlasí s umístěním v katastru města a obcí, příslušejících do působnosti Města Poličky.“
  • ZM schvaluje návrh vyjádření Města Poličky k oznámení záměru „Projekt plazmové technologie.“
  • ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedení kontroly mandátní smlouvy uzavřené s T.E.S., s.r.o Polička a pověřuje RM řešením stávající situace a podáním zprávy o přijatých opatřeních na červnovém zasedání ZM.
  • ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedení kontroly v příspěvkové organizaci Hrad Svojanov dle usnesení ZM č. 14 ze dne 28. 8. 2003 a pověřuje RM řešením stávající situace a podáním zprávy o přijatých opatřeních na červnovém zasedání ZM.
  • ZM schvaluje zahájení přípravných prací na projektových dokumentacích budoucích investičních akcí v tomto pořadí: a) úprava veřejných prostranství v blízkosti hradeb b) obnova a rozšíření areálu Hradu Svojanov c) rekonstrukce Palackého náměstí, rekonstrukce ulic Masarykova, Riegrova, Tyršova d) úprava lesoparku Liboháj

V Poličce dne 4. 3. 2004
Jaroslav Martinů, místostarosta MUDr. Jiří Toman, radní
Kompletní usnesení ze Zastupitelstva města Poličky je k dispozici na sekretariátě starosty MěÚ.

Vložil Město Polička (3/4/2004), přečteno 684x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Zastupitelstvo města | Usnesení zastupitelstva města dne 4.3.2004