Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení zastupitelstva města dne 4.11.2004

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 4. 11. 2004

ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 8/2004.
ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků (dotací) pro:
- Junák – středisko TILIA v Poličce, ve výši 10 tis. Kč na setkání skautů.
- TJ Spartak Polička – lyžařský oddíl, ve výši 10 tis. Kč na dokončení lyžárny
- Sdružení Kamínek, ve výši 15 tis. Kč na činnost
- Dětské informační centrum, ve výši 15 tis. Kč na činnost
- TJ Spartak Polička – oddíl stolního tenisu, ve výši 10 tis. Kč na činnost
- Chrámový sbor v Poličce, ve výši 20 tis. Kč na pěvecké vystoupení
- SK Masokombinát Polička - II. žádost, ve výši 20 tis. Kč na činnost
 

ZM neschvaluje poskytnutí příspěvku (dotací) pro:
- TJ Spartak Polička, ve výši 90 tis. Kč na rekonstrukci sokolovny
- SK Masokombinát Polička – ve výši 100 tis. Kč na zakoupení kotlů
- POLICOM, a.s. – poliklinika, ve výši 50 tis. Kč na opravu elektroinstalace.
ZM souhlasí s uvolněním částky 300.000,- Kč z rozpočtu Města Poličky na rok 2005 jako příspěvku pro TJ Spartak Polička pro případ, že TJ Spartak Polička obdrží na základě výběrového řízení státní dotaci na rekonstrukci objektu sokolovny. Tento příspěvek bude použit jako spoluúčast k financování akce.
ZM souhlasí s uvolněním částky 2.800 tis. Kč z rozpočtu Města Poličky na rok 2005 na nákup automobilové cisterny CAS 24 pro potřeby požární jednotky sboru dobrovolných hasičů JPO II. ZM schvaluje zařazení finančních prostředků ve výši 100 – 130 tis. Kč na zpracování plánu odpadového hospodářství do rozpočtu Města Poličky na rok 2005. Přesná výše nákladů bude upřesněna výběrovým řízením.
ZM na základě zřízení Jednotky dobrovolných hasičů Polička kategorie JPO II, souhlasí se zrušením Jednotky dobrovolných hasičů Polička zřízené ke dni 1. 2. 1995 a Jednotky dobrovolných hasičů Polička II., zřízené ke dni 28. 6. 2001.
ZM schvaluje prodej uvolněného bytu č. 10 o velikosti 1+2, I. kat. v domě č.p. 613 na ul. Jiráskova v Poličce formou veřejné dražby s tím, že vyvolávací cena bude činit Kč 250.000,--.
ZM schvaluje zvýšení vyvolávací ceny uvolněného bytu č. 2, velikosti 1+2, II. kat. v domě č.p. 574 na ul. E. Beneše v Poličce, prodávaného formou veřejné dražby z Kč 164.456,-- na Kč 250.000,--.
ZM schvaluje záměr prodeje bytového fondu Města Poličky na r. 2005 v rozsahu dle důvodové zprávy.
ZM bere na vědomí rezignaci paní Aleny Červové na funkci předsedkyně Osadního výboru Střítež a odvolává ji z funkce.
ZM volí do funkce předsedkyně Osadního výboru Střítež paní Jitku Kováčovou.
ZM stanovuje počet členů Osadního výboru Střítež na 8 členů.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Město Polička (11/4/2004), přečteno 858x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Zastupitelstvo města | Usnesení zastupitelstva města dne 4.11.2004