Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 2. 5. 2007

Usnesení
přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 2. 5. 2007


RM schvaluje doplnění programu o projednání dodatku č. 11 Organizační směrnice č. 3/2004 a projednání informací Ing. Marty Mastné, týkající se odstranění havarijního stavu městského gotického opevnění v jižní části hradebního úseku na úseku SO - 18.

RM bere na vědomí informace ředitele Městské knihovny Polička a ředitele Městského muzea a galerie Polička týkající se záměru Adaptace budov č.p. 112 – 114 ul. Tylova v Poličce na městské muzeum a knihovnu s názvem Centrum Bohuslava Martinů.

RM doporučuje ZM schválit záměr Adaptace domů č.p. 112 – 114 ul. Tylova v Poličce na městské muzeum a městskou knihovnu s názvem Centrum Bohuslava Martinů.

RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům škol a školských zařízení zřízených městem za 1. pololetí školního roku 2006/2007 ve výši dle důvodové zprávy.

RM souhlasí s posílením fondu reprodukce majetku z rezervního fondu na pořízení nového serveru v Městské knihovně Polička dle důvodové zprávy.

RM souhlasí s vybudováním venkovních voliér a s umístěním handicapovaných ptáků (dravců) ze záchranné stanice Zelené Vendolí v areálu hradu Svojanov.

RM schvaluje dodavatele na provedení stavby „Oprava komunikace na ul. Jiráskova a E. Beneše v Poličce“ – firmu Skanska DS a.s., Brno dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Skanska DS a.s., Brno na stavbu „Oprava komunikace na ul. Jiráskova a E. Beneše“ v Poličce dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy o dílo.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Úprava ul. T. Novákové v Poličce – II. část“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
- Štěpánek Jiří, Polička, ve výši 5.000,-- Kč, na účast v mezinárodních soutěžích v naturální kulturistice, - Miniatur golf club Polička, ve výši 5.000,-- Kč, na činnost, provoz a údržbu hřiště,
- Plavecký oddíl ORKA Polička, ve výši 5.000,-- Kč, na startovné, ubytování a cestovné na plaveckých soutěží,
- Klub českých turistů Polička, ve výši 10.000,-- Kč, na činnost a turistické značení,
- Sportovní klub PRIMA Polička, ve výši 4.000,-- Kč, na cyklistické závody,
- Triatlon MiP Polička, ve výši 5.000,-- Kč, na dětský závod a sportovní činnost,
- Konfederace politických vězňů – pobočka Litomyšl, ve výši 3.000,-- Kč, na činnost,
- DUHA sdružení dětí a mládeže, ve výši 2.000,-- Kč, na nákup deskových her,
- Faun, o.s. Trstěnice, ve výši 5.000,-- Kč, na mezinárodní divadelní festival Trstěnický faun 2007,
- Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy Polička, ve výši 5.000,-- Kč, na výměnný pobyt žáků z rakouského Hohenemsu,
- Spolek českých betlemářů, pobočka Betlemáři Polička, ve výši 1.000,-- Kč, na činnost a zajištění výstav betlémů,
- o.s. Lávka Pomezí, ve výši 7.000,-- Kč, na provoz letního kina v Pomezí,
- Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých – odbočka Česká Třebová, ve výši 1.000,-- Kč, na pronájem kuželny na soutěže,
- Canisterapeutický svaz Polička, ve výši 20.000,-- Kč, na canisterapeutickou činnost,
- Naděje středisko Litomyšl, ve výši 10.000,-- Kč, na potravinovou pomoc pro rodiny,
- Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR, krajská organizace Pardubického kraje - středisko sociálních služeb Salvia Svitavy, ve výši 4.000,-- Kč, na činnost a sociální poradenství,
- o.s. Kontakt Ústí nad Orlicí, ve výši 1.000,-- Kč, na provoz Linky důvěry v Ústí nad Orlicí,
- Sdružení pro pomoc mentálně postiženým - ZO Polička, ve výši 6.000,-- Kč, na výchovně vzdělávací zájezd pro postižené do Kutné Hory a Nasavrk,
- Sdružení pro pomoc mentálně postiženým - OV Svitavy, ve výši 3.000,-- Kč, na ozdravný pobyt u Vranovské přehrady,
- Junák, svaz skautů a skautek, středisko TILIA Polička, ve výši 18.000,-- Kč, na práci s mládeží a činnost v přírodě, opravy a údržba vybavení,
- Pionýr – pionýrská skupina Polička, ve výši 15.000,-- Kč, na kompletaci sociálního zařízení Damašek,
- Kučera Ladislav, Polička, ve výši 3.000,-- Kč, na Dětské odpoledne v Poličce -Lezníku,
- Myslivecké sdružení Polička, ve výši 2.000,-- Kč, na nákup obilí a opravy zařízení,
- Okresní sdružení hasičů Svitavy, ve výši 5.000,-- Kč, na náklady školení a soutěží,
- Pachovská Ludmila, Polička, ve výši 3.000,-- Kč, na péči o toulavé a opuštěné kočky,
- Český svaz včelařů ZO Polička, ve výši 2.000,-- Kč, na vyšetření včelího mělí na roztoče,
- Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů v Poličce, ve výši 5.000,-- Kč, na elektronický systém dle závodního řádu,
- Český svaz chovatelů ZO Polička, ve výši 8.000,-- Kč na opravy a na výstavy,
- Vraspírová Pavla – oddíl Mladých hasičů v Poličce, ve výši 5.000,-- Kč, na činnost oddílu Mladých hasičů,
- o.s. A21 Polička, ve výši 13.000,-- Kč, na akci Naučná stezka u Poličky,
- Jakub Ehrenberger, Polička, ve výši 2.000,-- Kč, na silniční závodní kolo pro soutěže,
- Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poličce, ve výši 15.000,-- Kč, na kurzy Zábavná angličtina,
- Domov na zámku Bystré, ve výši 3.000,-- Kč, na benefiční koncert pro postižené sportovce.

RM neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
- Kučera Ladislav, Polička, ve výši 3.000,-- Kč, na fotbalový den v Poličce - Lezníku,
- YMCA o.s. Polička, ve výši 20.000,-- Kč, na akci Týden s Američany aneb Angličtina jinak,
- Dětské informační centrum Polička, ve výši 20.000,-- Kč, na multikulturní festival Svojanov „Poznejme se navzájem“,
- Kyncl Mojmír, Polička - klub osteoporózy, ve výši 2.000,-- Kč, na pronájem prostor ke cvičení,
- Česká tábornická unie – táborový oddíl Peklo Polička, ve výši 5.000,-- Kč na setkání s Junákem a příznivci trampské hudby,
- Oblastní charita Červený Kostelec – hospic Anežky České, ve výši 5.000,-- Kč, na provoz zdravotnického zařízení hospice Anežky České,
- České dráhy Pardubice, ve výši 20.000,-- Kč, na 110. výročí tratě Polička – Žďárec.

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančních příspěvků ve výši nad 20.000,-- Kč pro:
- TJ Spartak Polička – oddíl tenisový, ve výši 5.000,-- Kč, na zakoupení míčů a antuky,
- TJ Štefanydes Polička – šachový oddíl, ve výši 5.000,-- Kč, na činnost a elektronické hodiny,
- Atletika Polička o.s., ve výši 10.000,-- Kč, na Běh kolem poličských hradeb,
- Atletika Polička, o.s., ve výši 35.000,-- Kč, na závodní atletickou činnost,
- HC Spartak Polička – oddíl ledního hokeje, ve výši 113.000,-- Kč, na sportovní soutěže a související výdaje,
- TJ Spartak Polička – oddíl odbíjené, ve výši 105.000,-- Kč, na činnost mládežnických družstev,
- SK Masokombinát Polička, ve výši 95.000,-- Kč, na sportovní činnost a dopravu,
- TJ Spartak Polička – oddíl Asociace sportu pro všechny, ve výši 6.000,-- Kč, na činnost, cvičení s hudbou, volejbal,
- SK D.A.S. Kometa Polička, hokejbalový oddíl, ve výši 30.000,-- Kč, na cestovné, nájemné, rozhodčí, nákup výstroje,
- Mgr. Konečný Stanislav, Polička, ve výši 41.000,-- Kč, na publikaci Hrad Svojanov – průvodce hradem a dějinami,
- Rómské občanské sdružení Miret Bystré, ve výši 10.000,-- Kč, na mezinárodní rómský festival,
- Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Na Lukách, ve výši 5.000,-- Kč, na pobyt žáků z Maďarska v Poličce,
- Sdružení rodičů a přátel postižených dětí „Kamínek“ Polička, ve výši 6.000,-- Kč, na koncert, výlety a rekondiční pobyty,
- Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve výši 10.000,-- Kč, na činnost hudebního souboru předškolních dětí a zakoupení nástrojů,
- Svíba Dušan, Telecí, ve výši 40.000,-- Kč, na multikulturní festival Colour meeting v Poličce,
- Ekocentrum Skřítek, o.s. Polička, ve výši 5.000,-- Kč, na Světový den vody a Den stromů,
- Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, ve výši 8.000,-- Kč, na činnost, přednášky a výstavy,
- Farní charita Polička, ve výši 10.000,-- Kč, na zakoupení termonosičů jídla,
- Sdružení rodičů a přátel postižených dětí „Kamínek“ Polička, ve výši 25.000,-- Kč, na náklady činnosti,
- Květná zahrada Květná, ve výši 22.000,-- Kč, na opravu „Domu na půli cesty“,
- Dětské informační centrum Polička, ve výši 25.000,-- Kč, na osobní asistenci postižených dětí, na činnost,
- Ekocentrum Skřítek, o.s. Polička, ve výši 4.000,-- Kč, na ekologickou výchovu na školách,
- ZO Český svaz ochránců přírody Zelené Vendolí, ve výši 10.000,-- Kč, na provoz stanice,
- Sbor dobrovolných hasičů Svojanov, ve výši 2.000,-- Kč, na dopravu vody na hrad Svojanov (130. výročí SDH),
- Český kynologický svaz, základní organizace Polička, ve výši 5.000,-- Kč, na činnost a úpravy kynologického areálu,
- Aeroklub o.s. Polička, ve výši 10.000,-- Kč, na provoz a údržbu letiště,- Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve výši 2.000,-- Kč, na Běh T. Foxe – výtěžek na výzkum rakoviny,
- Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve výši 2.000,-- Kč, na Běh T. Foxe – výtěžek na výzkum rakoviny.

RM doporučuje ZM neschválit poskytnutí finančních příspěvků ve výši nad 20.000,-- Kč pro:
- Aeroklub o.s. na výměnu 2 ks vstupních dveří,
- Sdružení rodičů a přátel postižených dětí „Kamínek“ v Poličce, ve výši 17.000,-- Kč, na den dětí, mikulášské besídky, na hračky, na hračky,
- Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve výši 7.000,-- Kč, na činnost dětí a mládeže.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o poskytování příspěvku na úhradu části nákladů pro ubytování osob bez přístřeší s firmou Faulhammer s.r.o., se sídlem Tržek a pověřuje starostu k jeho podpisu.

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce digitální kamery s příslušenstvím mezi Městem Polička, jako půjčitelem, a Okresním ředitelstvím Policie ČR ve Svitavách, jako vypůjčitelem.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 10. 2006 s firmou AP INVESTING, s.r.o. Brno, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace a žádosti o dotaci pro akci „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička“.

RM schvaluje uzavření dodatku ke stávající smlouvě o nájmu bytu č. 3, velikosti 0 + 1, ve 2. podlaží domu č.p. 84 na ul. Kostelní v Poličce, týkající se změny trvání nájemního vztahu z doby určité na dobu neurčitou. Dodatek bude uzavřen se stávajícím nájemcem.

RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku p.č. 6237/2 o výměře 424 m² v k.ú. Polička od Československé státní automobilové dopravy, státní podnik Hradec Králové, zastoupeného správcem konkurzní podstaty JUDr. Jiřím Jakoubkem. Kupní cena činí 20,-- Kč/m².

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 6073/3 označené dle GP č. zak. 1611-17/2007 jako st.p.č. 3732/2 o výměře 2 m² v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 200,--/m² s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM bere na vědomí zahájení veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Hrad Svojanov dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce objektu č.p. 74 (bývalé hájenky) stojící na pozemku st.p.č. 101, pozemku st.p.č. 101 o výměře 848 m² a pozemku p.č. 442 o výměře 274 m² v k.ú. Pustá Rybná, Českému svazu ochránců přírody, ZO Polička. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 3. 2008 s tím, že materiál na opravy objektu uhradí Město Polička.

RM schvaluje uzavření nájemních smluv mezi Městem Polička na straně jedné jako pronajímatelem a Agronea a.s. Polička, se sídlem v Poličce, na straně druhé jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem zemědělských pozemků v k.ú. Modřec o celkové výměře cca 11 ha a v k.ú. Polička o celkové výměře cca 70 ha dle důvodové zprávy a na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok.

RM schvaluje dodatek č. 11 Organizační směrnice č. 3/2004 – Oběh účetních dokladů.

RM bere na vědomí informace Ing. Marty Mastné, vedoucí odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí, týkající se havarijního stavu městského gotického opevnění v jižní části hradebního okruhu na úseku SO 18 a na základě schválené Organizační směrnice č. 1/2007 o zadávání zakázek malého rozsahu, souhlasí s přímým výběrem dodavatele na opravu havárie hradeb firmou GEO-ING Jihlava, spol. s r.o.


V Poličce dne 2. 5. 2007Jaroslav Martinů                   JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
      starosta                                    místostarostka
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty MěÚ Polička.

Vložil Machová Jana (5/9/2007), přečteno 878x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 2. 5. 2007