Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Kvalita pitné vody v Poličce, Pomezí a Květné - 30.9.2019

V pátek 27.9.2019 proběhlo na Městském úřadu Polička jednání ohledně vyhodnocení ukončeného monitorování mikrobiologických ukazatelů v rozsahu krácených rozborů v četnosti každý druhý den, které bylo nařízeno Krajskou hygienickou stanicí po zrušení opatření k převařování pitné vody v Poličce, Pomezí a Květné. Výsledky všech rozborů byly z hlediska bakteriálního znečištění negativní.  Protokoly o zkoušce byly průběžně uveřejňovány na webu města Poličky.  Ohledně dalšího postupu se Krajská hygienická stanice domluvila s provozovatelem VHOS, a.s. na četnosti odběrů vzorků vody 1 x týdně, a to do odvolání. Vrty V-6 a V-7 zůstávají nadále odstaveny od vodovodní sítě. Na náklady Svazku obcí Vodovody Poličsko by do konce letošního roku mělo být na vrtu V-6 namontováno zařízení s UV lampou.  Až po tomto kroku může být Krajskou hygienickou stanicí vydáno rozhodnutí k opětovnému napojení vrtu V-6 na vodovodní síť.

V rámci šetření příčiny znečištění proběhl monitoring podzemní vody v Poličce a jeho širším okolí a v následné etapě čerpací zkoušky na vrtu V-6 a V-7, které zajišťují hydrogeologové z firmy Vodní zdroje Chrudim. Čerpací zkoušky včetně posledních odběrů vzorků vody budou ukončeny ke dni 30.9.2019. Výstupem monitoringu podzemní vody a čerpacích zkoušek bude závěrečná zpráva.

O vývoji situace vás budeme průběžně informovat na našem webu.

Vložil Votruba Ondřej (9/30/2019), přečteno 155x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Tiskové zprávy | Kvalita pitné vody v Poličce, Pomezí a Květné - 30.9.2019