Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení zastupitelstva města dne 24.2.2005

 

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky

 • ZM: I. schvaluje rozpočet Města Poličky na rok 2005 dle přiloženého návrhu v tomto znění:

-  běžné příjmy včetně dotací ve výši                                168.972,4 tis. Kč

-  kapitálové příjmy včetně dotací ve výši                           27.758,0 tis. Kč

-  běžné výdaje včetně dotací a rezervy ve výši               1 72.260,7 tis. Kč

-  kapitálové výdaje včetně dotací ve výši                           30.522,0 tis. Kč

-  financování ve výši                                                           6.052,3 tis. Kč

 

Závaznými ukazateli na rok 2005 se stávají :

-  běžné příjmy včetně dotací ve výši                               168.972,4 tis. Kč 

-  kapitálové příjmy včetně dotací ve výši                          27.758,0 tis. Kč

-  financování ve výši                                                          6.052,3 tis. Kč

-  běžné a kapitálové výdaje  v tabulkové části s rozpisem na jednotlivé kapitoly v přiložených materiálech na straně č. 4, 5, 6 a 7.

 • ZM: II. zmocňuje radu města

a) k provádění rozpočtových opatření do výše 100 tis. Kč

b) k provádění rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních prostředků z vyšších územních samosprávných celků, státního rozpočtu a státních fondů, případně fondů EU.

 • ZM schvaluje Pravidla pro poskytování finančních příspěvků právnickým a fyzickým osobám Městem Polička v roce 2005.
 • ZM pověřuje kontrolní a finanční výbor zastupitelstva města průběžnou kontrolou využití finančních prostředků  poskytnutých ve formě příspěvků právnickým a fyzickým osobám Městem Polička a dodržování schválených Pravidel pro poskytování těchto příspěvků.
 • ZM neschvaluje navýšení měsíčních odměn členům RM, ZM, komisí RM  a výborů RM oproti roku 2004.
 • ZM neschvaluje výši měsíčních odměn členům RM, ZM, komisí RM a výborů ZM  dle návrhu rady města.
 • ZM bere na vědomí vyúčtování festivalů pořádaných Městem Polička a Kulturními službami města Poličky v roce 2004 .
 • ZM schvaluje záměr vybudování skateparku v prostorách zimního stadionu v Poličce.
 • ZM ruší své usnesení č. 13 ze dne 19. 2. 2004.
 • ZM schvaluje prodej bytů č.1-24 v domě čp.932 na Sídlišti Hegerova, bytů č. 1-16 v domě čp. 933 na Sídlišti Hegerova a bytů č. 1-11 v domě čp.218 na ul. Střítežská v Poličce dle návrhu obecných zásad 1) až 5) a podmínek prodeje 1a), 2a), 3 b), 4 a),   5 a) , 6 a) 7 a),  8 a) obsažených v důvodové zprávě.
 • ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č.1/P/05 mezi Městem Polička a VČP a.s. Hradec Králové a pověřuje starostu města jejím podpisem.
 • ZM schvaluje Plán zasedání Zastupitelstva města Poličky na rok 2005 dle předloženého návrhu.
 • ZM schvaluje použití státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ  pro rok 2005 na akci: Památník B.Martinů – celková stavební obnova domů čp. 112,  113, 114 a přiznává finanční podíl na obnově kulturní památky.

V Poličce dne 24. 2. 2005

 

Bc. Miroslav Popelka, starosta, Jaroslav Martinů, místostarosta

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty.

Vložil Město Polička (2/24/2005), přečteno 755x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Zastupitelstvo města | Usnesení zastupitelstva města dne 24.2.2005