Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení zastupitelstva města dne 21.4.2005

 • ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2005. 
 • ZM bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Poličky o prověření průběhu výstavby stavební akce „Suchý poldr v Poličce“ a zjišťuje ji jako neúplnou. Proto RM usnesením č. 102 ze dne 21. 3. 2005 uložila OKS nechat vypracovat nezávislé posouzení rozpočtu víceprací stavby s termínem, který bude předmětem komplexního hodnocení splnění smluv.
 • ZM ukládá RM soustavně sledovat vývoj situace kolem dokončení suchého poldru s cílem v každém případě splnit konečný stanovený termín dokončení stavby a provést kolaudaci stavby.
 • ZM schvaluje pro nové ulice v sídlišti rodinných domů v lokalitě Mánesova názvy Baldecká, Modřecká, Polní a U Vlečky dle přílohy.
 • ZM souhlasí se změnou bodu 2) obecných zásad prodeje bytů odsouhlasených na 1. zasedání ZM konaném dne 24. 2. 2005 takto: „Prodej bytů bude realizován prostřednictvím právníka města Poličky ve spolupráci s příslušnými odbory MěÚ“
 • ZM  souhlasí  s  doplněním podmínek prodeje bytů schválených na 1. zasedání ZM konaném dne 24. 2. 2005  dle důvodové zprávy.
 • ZM schvaluje zvláštní ujednání dle důvodové zprávy, která budou součástí kupních smluv na prodej bytů.
 • ZM neschvaluje realizaci výstavby řadových garáží v lokalitě sídliště B. Němcové v Poličce na pozemcích p.č. 5454/31, 5454/32, 5454/3 a 6426 formou individuální výstavy. Město Polička zajistí technickou připravenost území, zpracování projektové dokumentace a geometrického oddělovacího plánu. Kupní cena pozemku na stavbu garáže o ploše cca 20 m2  bude činit Kč 70.000,--.
 • ZM neschvaluje realizaci výstavby řadových garáží v lokalitě sídliště B. Němcové v Poličce na pozemcích p.č. 5454/31, 5454/32, 5454/3 a 6426 formou individuální výstavy. Město Polička zajistí technickou připravenost území, zpracování projektové dokumentace a geometrického oddělovacího plánu. Záloha na kupní cenu bude činit Kč 59.000,--. Konečná kupní cena pozemku na stavbu garáže o ploše cca 20 m2  bude stanovena dle skutečně vynaložených nákladů.
 • ZM schvaluje realizaci výstavby řadových garáží v lokalitě sídliště B. Němcové v Poličce na pozemcích p.č. 5454/31, 5454/32, 5454/3 a 6426 formou individuální výstavy. Město Polička zajistí technickou připravenost území, zpracování projektové dokumentace a geometrického oddělovacího plánu. Kupní cena pozemku na stavbu garáže o ploše cca 20 m2  bude činit Kč 59.000,--
 • ZM ruší své usnesení č. 13/16 ze dne 8. 12. 2004.

V Poličce dne 21. 4. 2005

Bc. Miroslav Popelka, starosta, Jaroslav Martinů, místostarosta

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty MěÚ Polička.

Vložil Město Polička (4/21/2005), přečteno 848x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Zastupitelstvo města | Usnesení zastupitelstva města dne 21.4.2005