Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. 5.2007

                                                                  Usnesení
                            přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. 5. 2007

RM doporučuje ZM schválit rozpočtový výhled Města Poličky na období 2008-2011.

RM projednala a doporučuje ZM schválit Závěrečný účet města Poličky za rok 2006 bez výhrad.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 3/2007.

RM schvaluje poskytnutí odměny panu Pavlu Brandejsovi, řediteli příspěvkové organizace DPS Penzion v Poličce dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí informace o přípravě nového železničního jízdního řádu ČD 2007/2008.

RM nesouhlasí s financováním dopravního značení z rozpočtu města Poličky, jež má být umístěno na průjezdním úseku silnice I/34 v rámci řešení stížnosti č.j.: Taj/403/07 ze dne 27. 3. 2007.

RM bere na vědomí rezignaci paní Marty Dvořákové, kterou se vzdala k 15. 5. 2007 funkce ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Čtyřlístek Polička, se sídlem E.Beneše 627, Polička.

RM do doby jmenování nového ředitele vzešlého z konkurzního řízení pověřuje řízením příspěvkové organizace Mateřská škola Čtyřlístek Polička, se sídlem E.Beneše 627, Polička od 15. 5. 2007 do 31. 7. 2007 paní Miladu Kalinovskou.

RM schvaluje od 15. 5. 2007 platový výměr paní Miladě Kalinovské pověřené řízením příspěvkové organizace Mateřská škola Čtyřlístek Polička dle důvodové zprávy.

RM souhlasí s předáním a převzetím správy příspěvkové organizace Mateřská škola Čtyřlístek Polička, které proběhne v době od 15. 5. 2007 do 31. 5. 2007 dle přílohy číslo 4 důvodové zprávy.

RM schvaluje text vyhlášení konkurzu na místo ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Čtyřlístek Polička, se sídlem E.Beneše 627, Polička dle přílohy číslo l důvodové zprávy.

RM schvaluje způsob zveřejnění konkurzu na místo ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Čtyřlístek Polička, se sídlem E.Beneše 627, Polička dle přílohy číslo 2 důvodové zprávy.

RM schvaluje složení konkurzní komise na výběr ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Čtyřlístek Polička, se sídlem E.Beneše 627, Polička dle přílohy číslo 3 důvodové zprávy.

RM schvaluje zadání zakázky na akci „Vypracování žádosti o dotaci a požadovaných příloh od správce dotačního programu na akci Dokončení realizace Městského muzea a galerie Polička včetně Památníku Bohuslava Martinů“ firmě OHGS, s.r.o., Ústí na Orlicí a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

RM schvaluje zadání zakázky na akci „Vypracování žádosti o dotaci a požadovaných příloh od správce dotačního programu na akci Rekonstrukce povrchu Palackého náměstí v Poličce“ firmě Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, Pardubice a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

RM bere na vědomí „Koncepci rozvoje památkového objektu hrad Svojanov – I. etapa v období červenec 2006 – prosinec 2007“ dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí priority financování navazující na „Koncepci rozvoje památkového objektu hrad Svojanov – I. etapa v období červenec 2006 – prosinec 2007“ v celkové výši 16 668 000,- Kč dle důvodové zprávy.

RM schvaluje podání žádosti na záměr „Rozvoj památkového objektu hrad Svojanov“ o dotaci z Fondu na přípravu projektů – 2007 na vypracování projektové a technické dokumentace včetně žádosti o dotaci všech relevantních příloh.

RM schvaluje postup příprav pro podání žádosti o dotaci z tzv. Norských fondů na záměr „Rozvoj památkového objektu hrad Svojanov“.

RM schvaluje podání žádosti o dotaci na záměr „Rozvoj památkového objektu hrad Svojanov“ z tzv. Norských fondů dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí oznámení o ukončení výstavy keramiky PhDr. Jana Kutálka na hradě Svojanově.

RM schvaluje prodej osobního automobilu Škoda Forman SYD 4514 za cenu stanovenou odhadem dle důvodové zprávy.
V Poličce dne 14. května 2007

Jaroslav Martinů v.r.                                              JUDr. Marie Tomanová, Ph.D. v.r.
     starosta                                                                        místostarostka

Vložil Hofmanová Lucie (5/21/2007), přečteno 837x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. 5.2007