Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 25.7.2005

Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky

  • RM bere na vědomí informaci o vývoji příprav na místní kolo soutěže Královna města Poličky 2005. V případě, že v navrženém termínu nebude přihlášen dostatečný počet soutěžících dle důvodové zprávy, souhlasí se zrušením místního kola.
  • RM doporučuje ZM schválit vstup Města Poličky do Sdružení Východní Čechy
  • RM v souladu s ustanovením § 4 odst. 1, zákona č. 94/1963 Sb., o rodině v platném znění pověřuje členku zastupitelstva města paní PhDr. Zlatu Pražanovou přijímáním prohlášení o uzavření manželství a prováděním sňatečních obřadů s účinností od 25.7.2005.
  • RM schvaluje výsledky bodového hodnocení žádostí o byt na Městském úřadu Polička dle schválených kritérií – stav k 1. červenci 2005. Zároveň v souladu s ustanovením § 102, odst. 3, zákona o obcích v platném znění pověřuje majetkoprávní odbor uzavíráním nájemních smluv k uvolněným bytům.
  • RM doporučuje ZM schválit prodej domu č.p. 4 na st.p. č.46 včetně pozemku st.p.č. 46 o výměře 239 m2 a pozemku p.č. 171/5 o výměře 61 m2 v k.ú. Modřec formou veřejné dražby s tím, že vyvolávací cena bude činit Kč 50.000,-.

V Poličce dne 25.7.2005.
Jaroslav Martinů, místostarosta; Ing. Martin Kozáček, radní

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Město Polička (7/25/2005), přečteno 847x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 25.7.2005