Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 11. 7. 2005

Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky dne 11. 7. 2005

 

  • RM bere na vědomí zprávu o služební cestě do s´Hertogenbosch v Nizozemí na Sympózium WTFC a jednání o pořádání výkonného výboru v Poličce, konaného ve dnech 31. 5. – 3. 6. 2005.
  • RM schvaluje účast na konferenci v holandském městě s´Hertogenbosch, která se bude konat ve dnech 25. – 28. 10. 2005. Hlavní myšlenkou konference je využití hradeb v hrazených městech.
  • RM schvaluje Městskému muzeu a galerii Polička čerpání investičního fondu na úhradu studie depozitáře.
  • RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s PÁSEK – stavební firma, spol. s r.o., Polička, jejímž předmětem je realizace stavby „Vodovodní přípojka pro starý hřbitov – Polička“.
  • RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Zpracování energetického auditu pro budovy, ČOV a veřejné osvětlení Města Polička“ dle návrhu.
  • RM schvaluje vyřazení demontovaného zařízení – osvětlovacích těles a veřejného osvětlení z majetku i účetní evidence Města Poličky dle důvodové zprávy.

V Poličce dne 11. 7. 2005

Bc. Miroslav Popelka, starosta; Jaroslav Martinů, místostarosta

Vložil Město Polička (7/11/2005), přečteno 802x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 11. 7. 2005