Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 22.6.2005

Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky

  • RM bere na vědomí prázdninový provoz škol a školských zařízení zřizovaných městem v měsíci červenci a srpnu 2005 dle důvodové zprávy.
  • RM bere na vědomí přehled o naplněnosti tříd mateřských škol v Poličce od nového školního roku 2005/2006.
  • RM bere na vědomí závěry z inspekční zprávy z inspekce v Domě dětí mládeže, Polička, kterou provedla Česká školní inspekce v měsíci březnu 2005.
  • RM schvaluje uzavření darovací smlouvy s Pivovary Staropramen a.s., jejímž předmětem je poskytnutí daru Městu Polička ve výši dle důvodové zprávy na stavbu rybníčku v Liboháji v rámci realizace projektu „Regenerace zeleně lokality Liboháj“.
  • RM schvaluje návrh plánu odpadového hospodářství města Poličky, zpracovaný firmou ISES, s.r.o.
  • RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s AQUEKO, spol. s r.o., jejímž předmětem je realizace stavby Rybníček v lesoparku Liboháj.
  • RM schvaluje uzavření Dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu pro stavbu „Vodovodní přípojka pro starý hřbitov – Polička“ s Národním památkovým ústavem.
  • RM pověřuje Městskou policii Polička dohledem nad výkonem trestu obecně prospěšných prací odsouzenými, včetně všech administrativních úkonů s tímto spojených.

V Poličce dne 22.6.2005
Bc. Miroslav Popelka, starosta, Jaroslav Martinů, místostarosta
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města

Vložil Město Polička (6/22/2005), přečteno 812x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 22.6.2005