Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 6.6.2005

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města

 • RM doporučuje ZM schválit Závěrečný účet Města Poličky za rok 2004 bez výhrad.
 • RM projednala a předkládá ZM Závěrečný účet svazku obcí Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko za rok 2004.
 • RM projednala a předkládá ZM Závěrečný účet svazku obcí Kraj Smetany a Martinů za rok 2004.
 • RM projednala a předkládá ZM Závěrečný účet svazku obcí Mikroregion Poličsko za rok 2004.
 • RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:

- Český horolezecký svaz, Horolezecký klub Polička, ve výši 5.000,-- Kč, na činnost

- VPS Polička – sdružení pro sálovou a malou kopanou, ve výši 20.000,-- Kč, na činnost

- Plavecký oddíl Orka Polička, ve výši 5.000,-- Kč, na činnost

- Tělovýchovná jednota ŠTEFANYDES, Polička, ve výši 8.000,-- Kč na činnost

-  Tělovýchovná jednota Athleta Polička, ve výši 8.000,-- Kč na činnost

- Klub českých turistů Polička, ve výši 10.000,-- Kč na činnost

- Miniatur – golf club Polička, ve výši 4.000,-- Kč na provoz hřiště

- Dittrich Vratislav, Polička ve výši 10.000,-- Kč, na činnost kroužku kopané

- Triatlon MiP Polička, ve výši 5.000,-- Kč na činnost a dětský závod

- Vraspírová Pavla,  Polička, ve výši 11.000,-- Kč, na činnost oddílu Mladých hasičů

- Eduard Cacek, Polička, ve výši 15.000,-- Kč, na činnost Dechové hudby Poličanka

- Konečný Stanislav, Polička, ve výši 14.000,-- Kč, na publikaci

- Konfederace politických vězňů, pobočka č. 73 v Litomyšli, ve výši 3.000,-- Kč, na činnost

- Spolek přátel a absolventů Masarykovy ZŠ, ve výši 5.000,-- Kč, na výměnný pobyt žáků

- Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu, Základní organizace Polička, ve výši 5.000,-- Kč, na zájezd a činnost

- Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve výši 7.500,-- Kč, na Běh Terryho Foxe a účast na XX. dni mládeže

- ZO ČSOP Zelené Vendolí, ve výši 15.000,-- Kč, na provoz a péči o zvířata

-  “Lávka“, Pomezí, ve výši 15.000,-- Kč, na dobudování letního kina

- YMCA Polička, ve výši 10.000,-- Kč, na týden s Američany

- Oblastní charita Červený Kostelec, ve výši 2.000,-- Kč, na činnost

- Sjednocená organizace nevidomých a zrakově postižených České republiky, Česká Třebová, ve výši 1.000,-- Kč, na zakoupení pomůcek

- Naděje - Potravinová banka Litomyšl, ve výši 5.000,-- Kč, na činnost

- Canisterapeutický svaz, canisterapeutická skupina Polička, ve výši 10.000,-- Kč, na činnost

- Sdružení pro životní prostředí zrakově postižených v ČR – středisko sociálních služeb SALVIA Svitavy, ve výši 2.000,-- Kč, na činnost

- Navrátilová Eva, Polička ve výši 1.000,-- Kč, za postižené osteoporozou na činnost

- Společnost pro ranou péči, Středisko rané péče Brno, ve výši 3.000,-- Kč, na péči o postiženého klienta z Poličky

- Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, okresní výbor, Svitavy, ve výši 6.000,-- Kč, na zájezd

- Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizace Polička, ve výši 10.000,-- Kč, na činnost

- SRPŠ při Gymnáziu v Poličce, ve výši 2.000,-- Kč na protidrogový program

- Dětské informační centrum Polička, ve výši 15.000,-- Kč, na činnost

- Hana Pavlišová, Lezník, ve výši 3.000,-- Kč, na Dětský den, turnaj

- Ekocentrum Skřítek, Polička, ve výši 1.000,-- Kč, na ekologickou výchovu

- Český svaz ochránců přírody, Polička, ve výši 13.000,-- Kč, na úpravy klubovny

- Česká tábornická unie T. O. PEKLO Polička, ve výši 3.000,-- Kč, na setkání s Junákem

- Český svaz zahrádkářů, Polička, kolonie Višňovka, ve výši 4.000,-- Kč, na opravu příjezdové komunikace

- Myslivecké sdružení Polička, ve výši 4.000,-- Kč, na činnost

- ZO Českého svazu chovatelů Polička, ve výši 4.000,-- Kč, na opravy a úpravy, nákup klecí

- A21 Polička, ve výši 4.000,-- Kč, na publikaci a naučnou stezku

- Český kynologický svaz, základní kynologická organizace 525 Polička, ve výši 4.000,-- Kč, na činnost a dostavbu sociálního zařízení.

 • RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančních příspěvků ve výši nad 20.000,-- Kč pro:

-         Sportovní klub Masokombinát Polička, ve výši 43.000,-- Kč, na činnost

-         Tělovýchovná jednota Spartak Polička – oddíl lyžařský, ve výši 15.000,-- Kč, na činnost

-         Tělovýchovná jednota  Spartak Polička – ASPV, ve výši 4.000,-- Kč, na činnost

-         Tělovýchovná jednota Spartak Polička - oddíl ledního hokeje, ve výši 75.000,-- Kč, na činnost

-         Tělovýchovná jednota Spartak Polička – oddíl stolního tenisu, ve výši 20.000,-- Kč, na činnost

-         Tělovýchovná jednota Spartak Polička – oddíl odbíjené, ve výši 55.000,-- Kč, na činnost

-         Atletika Polička, ve výši 42.000,-- Kč, na činnost

-         SK D.A.S. KOMETA Polička, ve výši 25.000,-- Kč, na činnost

-         Divadelní spolek TYL Polička, ve výši 10.000,-- Kč, na nastudování dvou her

-        Sdružení rodičů a přátel postižených dětí Kamínek, Polička, ve výši 15.000,-- Kč, na činnost

-         Farní charita Polička, ve výši 138.000,-- Kč, na činnost

-         Junák – svaz skautů a skautek České republiky středisko Polička, ve výši 15.000,-- Kč, na činnost

 • RM neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:

- Boštík Stanislav, Lezník ve výši 1.000,-- Kč, na nohejbalový turnaj

- Střední odborné učiliště obchodní a Odborná škola Svazu českých a moravských spotřebních družstev, Polička, ve výši 10.000,-- Kč, na stůl na stolní tenis

-  Hana Ščigelová, Pomezí, ve výši 6.000,-- Kč, za Klub zdraví Polička na zdravotní osvětu

-  Josef Jílek, Lezník ve výši 15.000,-- Kč, za Sdružení za záchranu památek Lezník na opravu dveří kaple.

 • RM doporučuje ZM neschválit poskytnutí finančních příspěvků pro:

- Tělovýchovná jednota Spartak Polička – oddíl tenisový, ve výši 50.000,-- Kč, na činnost

-  Aeroklub Polička, ve výši 180.000,-- Kč na investice do nemovitostí.

 • RM doporučuje ZM schválit změnu termínu jednání Zastupitelstva města Poličky následovně: původně schválený termín 8. 9. 2005 se přesouvá na den 15. 9. 2005 a původní termín 15. 12. 2005 se přesouvá na den 8. 12. 2005.
 • RM schvaluje koncept zápisu do kroniky města Poličky a části města Lezník za rok 2004.
 • RM bere na vědomí „Vnitřní předpis úplaty za vzdělávání – školní rok 2005/2006“, který předložila ředitelka Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička.
 • RM doporučuje ZM zrušit v čl. II. Zřizovací listiny příspěvkové organizace Kulturní služby města Poličky název organizace Kulturní služby města Poličky
 • RM doporučuje ZM schválit v čl. II nový název organizace, který zní: Tylův dům.
 • RM schvaluje odpis pohledávek z účetní evidence dle důvodové zprávy.
 • RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 9, velikosti 1+0, I. kat., v domě č.p. 218 na ul. Střítežská v Poličce formou veřejné dražby s tím, že vyvolávací cena bude činit Kč 175.000,--.
 • RM schvaluje Zásady pro uzavírání nájemních smluv Kulturními službami města Poličky v roce 2005.
 • RM bere na vědomí Pronájmy Tylova domu od ledna t.r.
 • RM doporučuje ZM schválit nový název ulice pro průmyslovou zónu na ul. T. Novákové v Poličce – Na Vyšehradě.
 • RM schvaluje smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace „Polička – řadové garáže“ v k.ú. Polička – Horní Předměstí.

V Poličce dne 6. 6. 2005 

Bc. Miroslav Popelka, starosta, Jaroslav Martinů, místostarosta

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Město Polička (6/6/2005), přečteno 884x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 6.6.2005