Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 9.5.2005

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky

  • RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za 1. čtvrtletí roku 2005.
  • RM souhlasí s vydáním „Průvodce občana sociálními službami“ podle předložené pracovní verze.
  • RM souhlasí s osazením svislých dopravních značek B20a (Nejvyšší dovolená rychlost) v ul. Družstevní u objektu č.p. 449 na náklady Města Poličky.
  • RM souhlasí s osazením svislých dopravních značek IP4b (Jednosměrný provoz), B2 (Zákaz vjezdu všech vozidel) 2x, C3b (Přikázaný směr jízdy vlevo) na náměstí B. Martinů v Poličce.
  • RM bere na vědomí vyhodnocení průzkumu veřejného mínění ohledně dopravní situace v centru města Poličky.
  • RM bere na vědomí informaci o možnosti využít pozemek Českých drah, a. s. pod Dřevozávodem Pražan, s.r.o. jako parkoviště.
  • RM bere na vědomí doporučení dopravní a bezpečnostní komise ponechat současný stav řešení dopravní situace v centru města a na podzim tohoto roku zopakovat průzkum veřejného mínění, týkající se případných úprav v rámci stávajícího dopravního řešení v centru města.
  • RM souhlasí s vyřazením dlouhodobého majetku dle důvodové zprávy.
  • RM schvaluje Dodatek č. 11 ke Smlouvě o provozování infrastrukturního majetku uzavřené dne 13. 6. 1996 mezi Městem Polička a VHOS, a.s. Moravská Třebová.
  • RM souhlasí s delegováním pravomocí pro nakládání s majetkem Města Poličky na majetkoprávní odbor dle důvodové zprávy.

V Poličce dne 9. 5. 2005

Jaroslav Martinů, místostarosta, Ing. Martin Kozáček, radní 
Kompletní usnesení rady města je k dispozici na sekretariátě starosty MěÚ.

Vložil Město Polička (5/9/2005), přečteno 715x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 9.5.2005