Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 25.4.2005

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky

  • RM schvaluje Dohodu o stanovení rozsahu a ceně činností T.E.S. s.r.o. Polička pro rok 2005.
  • RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Polička a Vodními zdroji Chrudim, spol. s r.o. ve věci monitoringu skládky Široký Důl.
  • RM schvaluje Smlouvu o dílo na zajištění nakládání s odpady s LIKO SVITAVY a.s.
  • RM neschvaluje obnovení obecní cesty v Modřeci na pozemku PK č. 671 ve vlastnictví Města Poličky.
  • RM schvaluje využití části nebytových prostor o výměře cca 25 m2 v objektu č.p. 68 v části obce Lezník pro potřeby Městské knihovny Polička za účelem zřízení skladu a místnosti pro internet.
  • RM schvaluje Smlouvu o partnerství a spolupráci mezi Městem Polička a Svazkem obcí AZASS zaměřenou na přípravu a realizaci „Střediska sociální integrace AZASS Polička".

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

V Poličce dne 25.4.2005
Jaroslav Martinů, místostarosta;  PhDr. Zlata Pražanová, radní

Vložil Město Polička (4/25/2005), přečteno 756x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 25.4.2005