Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 11.4.2005

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky

 

 • RM pověřuje OKS projednáním a předáním návrhů na jmenování nového člena Rady školy ZŠ Na Lukách, Polička.
 • RM schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídách mateřských škol v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) pro školní rok 2004/2005 těmto mateřským školám:
 • Mateřská škola, Polička, okres Svitavy - do počtu 25 dětí na třídu.
 • Mateřská škola, Polička, Palackého nám. 181, okres Svitavy - do počtu 26 dětí v 1 třídě.
 • Mateřská škola Čtyřlístek, Polička, E. Beneše 627, okres Svitavy - do počtu 25 dětí ve 2 třídách a do počtu 27 dětí v 1 třídě.
 • Mateřská škola Luční, Polička, Luční 394, okres Svitavy - do počtu 25 dětí ve 2 třídách a do počtu 26 dětí v 1 třídě.

Výjimka z počtu dětí se schvaluje za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti školy, budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví a nedojde k překročení kapacity mateřské školy.

 • RM souhlasí s použitím městského znaku na skleněné výplni ve vestibulu hotelu OPUS Polička. RM dále ukládá vedoucímu kanceláře starosty provést korekturu vzoru znaku tak, aby odpovídal heraldické předloze schválené předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
 • RM souhlasí s osazením svislé dopravní značky IP12 (Vyhrazené parkoviště) s dodatkovou tabulkou E12 s příslušným textem a s označením dvou parkovacích míst vodorovnou dopravní značkou V10e (Vyhrazené parkoviště) v ul. U Masných krámů.
 • RM souhlasí s osazením svislé dopravní značky B1 (Zákaz vjezdu všech vozidel), opatřené dodatkovou tabulkou E12 s příslušným textem v ul. Parkány
 • RM souhlasí se zněním otázek, jež mají být obsaženy v dotazníku k výzkumu veřejného mínění – dopravní situace v centru města.
 • RM ruší ve svém usnesení, přijatém na 8. schůzi Rady města Poličky dne 21. 3. 2005, bod č. 89/b.
 • RM souhlasí s osazením svislé dopravní značky IP12 (Vyhrazené parkoviště), opatřené dodatkovou tabulkou E12 s příslušným textem a s vyznačením vodorovného značení V10e (Vyhrazené parkoviště) 6x na náměstí B. Martinů.
 • RM doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 1/2005 dle důvodové zprávy.
 • RM schvaluje Základní umělecké škole Bohuslava Martinů Polička převod finančních prostředků ve výši dle důvodové zprávy na nákup pianina z rezervního fondu do investičního fondu
 • RM bere na vědomí přípravy 13. ročníku Běhu Terryho Foxe.
 • RM určuje osoby zodpovědné za průběh soutěže „Královny věnných měst“ v Poličce v souladu s důvodovou zprávou.

V Poličce dne 11. 4. 2005

 

Bc. Miroslav Popelka, starosta, Jaroslav Martinů, místostarosta

Kompletní usnesení je k dispozici na sekretariátě starosty MěÚ.

Vložil Město Polička (4/11/2005), přečteno 735x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 11.4.2005