Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 21.3.2005

Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky dne 21. 3. 2005

  • RM bere na vědomí předloženou koncepci expozic Městského muzea a galerie v Poličce a ukládá OKS zadat ve spolupráci s ředitelem Mgr. Davidem Junkem výběrové řízení na řešení interiérů v budovách č.p. 112 - 114.
  • RM v souladu s ustanovením § 4 odst. 1, zákona č. 94/1963 Sb., o rodině v platném znění pověřuje členku zastupitelstva města paní Ing. Marii Hamanovu přijímáním prohlášení o uzavření manželství a prováděním sňatečních obřadů s účinností od 21.3.2005.
  • RM bere k vědomí informaci o místě, termínu a době pro podání žádostí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok 2005/2006 v mateřských školách v Poličce.
  • RM bere na vědomí informace, týkající se plnění zadaných úkolů OD a souhlasí s poskytnutím pomoci ze strany dopravní komise při formulování otázek, jež mají být obsaženy v dotazníku pro průzkum veřejného mínění ohledně stávající dopravní situace v centru města.
  • RM schvaluje záměr realizace výstavby řadových garáží v lokalitě sídl. B. Němcové v Poličce dle důvodové zprávy a doporučuje jej ZM ke schválení. Současně
  • RM schvaluje text informačního letáku vztahující se k uvedenému záměru.
  • RM schvaluje finanční vypořádání zřízených příspěvkových organizací dle důvodové zprávy.
  • RM ukládá OKS nechat vypracovat nezávislé posouzení rozpočtu víceprací stavby Suchý poldr. Termín: 21.3.2005 Zodpovídá: OKS Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

V Poličce dne 21.3.2005
Bc. Miroslav Popelka Jaroslav Martinů starosta místostarosta

Vložil Město Polička (3/21/2005), přečteno 890x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 21.3.2005