Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 7.3.2005

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky

  • RM ukládá odboru dopravy:

a) vyhodnotit dopravní situaci v centru města ke dni 30. 6. 2005.
b) předložit návrh na zvýšení počtu vyhrazených parkovacích míst (pro majitele objektů nebo provozoven) v jednosměrných ulicích do 31. 3. 2005.
c) ve spolupráci s IC provést a zpracovat průzkum veřejného mínění ke stávající dopravní situaci v centru města do 30. 6. 2005.

  • RM schvaluje služební cestu Petry Leinweberové do s´Hertogenbosch v Holandsku na Sympózium WTFC a jednání o pořádání setkání výkonného výboru v Poličce, konaného 31. 5. – 3. 6. 2005 a účast na tomto setkání.
  • RM bere na vědomí navrhovaný postup přípravy oslav výročí 740 let města Poličky dle důvodové zprávy.
  • RM doporučuje ZM v souladu se stanoviskem Komise stavební a ŽP pro sídliště RD v lokalitě Mánesova ke schválení tyto názvy ulic: Troubná, Baldecká, Modřecká, Polní a U Vlečky.
  • RM souhlasí s osazením svislé dopravní značky IP12 (Vyhrazené parkoviště) opatřené dodatkovou tabulkou E12 s příslušným textem u objektu Nádražní ul. 304 v Poličce.
  • RM odvolává paní Alenu Báčovou z funkce ředitelky příspěvkové  organizace  Městská knihovna Polička ke dni 8. 3. 2005.
  • RM pověřuje paní Alenu Báčovou vedením příspěvkové organizace Městská knihovna Polička a přípravou protokolárního předání příspěvkové organizace v termínu od 9. 3. 2005 do 31. 5. 2005.
  • RM pověřuje paní Květuši Ouřetskou převzetím příspěvkové organizace Městská knihovna Polička a jejím řízením s účinností od 1. 6. 2005 na dobu do jmenování nového ředitele.

V Poličce dne 7. 3. 2005

Bc. Miroslav Popelka, starosta, Jaroslav Martinů, místostarosta

Kompletní usnesení RM je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty MěÚ.

Vložil Město Polička (3/7/2005), přečteno 936x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 7.3.2005