Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 7.2.2005

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. 2. 2005

RM doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu Města Poličky pro rok 2005.

RM schvaluje, v návaznosti na změnu vyhlášky MPSV č. 82/1993 Sb. o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, výši úhrad za pobyt v Domově důchodců v Poličce dle důvodové zprávy s účinností od 1.2.2005.

RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budově městského úřadu dne 10.3.2005.

 RM souhlasí s bezúplatným využívání místnosti v DPS „Penzion“ Polička pro potřebu České správy sociálního zabezpečení za účelem zařízení kanceláře pro práci posudkových lékařů, provádějících posudkovou činnosti pro občany města a regionu Poličsko.

RM bere na vědomí vyúčtování finančních příspěvků DiC Polička.

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2004/4 Inženýrská infrastruktura pro lokalitu Mánesova – jihovýchodní okraj Poličky – I. etapa, uzavřené dne 19.4.2004 mezi Městem Polička a DUFESTAV, spol. s r.o. , Brno-Horní Heršpice,

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty .

 V Poličce dne 7. 2. 2005

Jaroslav Martinů , místostarosta   Ing. Martin Kozáček, radní

Vložil Město Polička (2/7/2005), přečteno 775x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 7.2.2005