Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 24.1.2005

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky
 • RM souhlasí s převodem nevyčerpaného finančního příspěvku poskytnutého v roce 2004 Českému svazu bojovníků za svobodu, základní organizaci Polička, do roku 2005.
 • RM doporučuje ZM schválit návrh odměn a příplatků dle nařízení vlády č. 697/2004 Sb. poskytovaných členům rady a zastupitelstva města, předsedům výborů a komisí města a členům výborů a komisí dle důvodové zprávy.
 • RM schvaluje výsledky bodového hodnocení žádostí o byt na Městském úřadu Polička dle schválených kritérií – stav k 1. lednu 2005. Zároveň v souladu s ustanovením § 102, odst. 3, zákona o obcích v platném znění pověřuje majetkoprávní odbor uzavíráním nájemních smluv k uvolněným bytům.
 • RM schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce části p.p.č. 1920/2 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Polička. Smlouva o výpůjčce bude ukončena dohodou ke dni 31. 1. 2005.
 • RM bere na vědomí vyúčtování festivalů pořádaných Městem Polička, event. KSMP v roce 2004 a doporučuje ZM vzít toto vyúčtování na vědomí.
 • RM doporučuje ZM schválit Masarykově ZŠ, Polička, okres Svitavy doplnění zřizovací listiny v části VII. – doplňková činnost takto:
  -         pronajímání prostor školy za účelem provozování školního bufetu a nápojových automatů
  -         pronajímání prostor tělocvičny a venkovního hřiště za účelem reklamy
  -         pronájem a půjčování věcí movitých.
 • RM doporučuje ZM schválit Pravidla pro poskytování finančních příspěvků právnickým a fyzickým osobám Městem Polička v roce 2005.

V Poličce dne 24. 1. 2005
Jaroslav Martinů, místostarosta, MUDr. Jiří Toman, radní
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Město Polička (1/24/2005), přečteno 779x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 24.1.2005