Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 26. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. prosince 2007


Usnesení
přijatá na 26. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. prosince 2007


RM schvaluje zadání zakázky na Vypracování žádosti o dotaci a požadovaných příloh od správce dotačního programu na akci „Revitalizace areálu budov ZŠ Na Lukách v Poličce a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou Raven EU Advisory, a.s., Brno.

RM schvaluje zadání zakázky – zpracování projektové dokumentace na akci „Revitalizace areálu budov ZŠ Na Lukách v Poličce“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou APOLO CZ s.r.o., Polička.

RM schvaluje zadání zakázky – energetický audit na akci „Revitalizace areálu budov ZŠ Na Lukách v Poličce“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou DD Ekonom Konsult Real, s.r.o, Litomyšl.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Ing. Josefem Puldou, CSc., Svitavy, jejímž předmětem je autorský dozor stavby „Odbahnění rybníků Jakelský a Troubný“.

RM schvaluje uzavření smlouvy č. 43150531 o poskytnutí podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze Státního fondu životního prostředí ČR na realizaci projektu „Odbahnění rybníků Jakelský a Troubný“.V Poličce dne 20. prosince 2007
.................................                   ...........................................

   Jaroslav Martinů                          JUDr. Marie Tomanová, Ph.D. 
       starosta                                                místostarostka


Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty MěÚ.
Vložil Machová Jana (12/21/2007), přečteno 600x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 26. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. prosince 2007