Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Výroční zpráva za rok 2001

dle § 18 z.č. 106/99 Sb.

Povinný subjekt : Město Polička, Palackého nám. 160, Polička
IČO 00277177

V roce 2001 byla podána pouze 1 písemná žádost o poskytnutí informace. Byla adresována na majetkoprávní odbor a týkala se obecně celkové výměry a ceny pozemků v katastrálním území Polička prodaných Městem Polička v roce 2000. Požadovaná informace byla ve lhůtě stanovené zákonem písemně poskytnuta a její poskytnutí bylo zpoplatněno v souladu s přílohou ke Směrnici pro poskytování informací dle z.č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím ze dne 30. 12. 1999.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti vydáno nebylo, nedostatky při dodržování zákona zjištěny nebyly.

V Poličce dne 28. 2. 2002
JUDr. Dagmar Vašková
vedoucí
odboru organizačního a vnitřních věcí

Vložil Dagmar Vašková (2/28/2002), přečteno 903x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Informace dle zák.č.106/1999 Sb. | Výroční zpráva za rok 2001