Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. února 2008

Usnesení
přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. února 2008
 
RM schvaluje Dodatek č. 2 Komisionářské smlouvy uzavřené dne 26. 6. 2007 mezi Městem Polička a Mgr. Janem Matoušem, Polička, jejímž předmětem je zabezpečení provozu Informačního centra města Polička v nebytových prostorách budovy MěÚ, Palackého nám. 160, s účinností od 1. 3. 2008.
 
 
V Poličce dne 29. února 2008
 
 
 
...............................                                          ............................................
    Jaroslav Martinů                                                 JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
         starosta                                                             místostarostka

Vložil Machová Jana (3/17/2008), přečteno 668x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. února 2008