Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. března 2008

Usnesení
přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. března 2008

RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je část pozemku p.č. 138/2 o výměře 1,5 m2 v obci a k.ú. Polička, a to na dobu určitou 8 let dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dohodu ve věci odvolání proti územnímu rozhodnutí o umístění stavby č.j.: SÚ 1215/07/717-2/K ze dne 6. 3. 2008 s názvem „Rozšíření průmyslové zóny v Poličce – I. a II. etapa“ uzavřenou mezi Městem Polička a odvolateli dle důvodové zprávy.V Poličce dne 25. března 2008
………………………………………….                   ……………………………………......
       Jaroslav Martinů                         JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
            starosta                                           místostarostka


Vložil Machová Jana (3/27/2008), přečteno 806x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. března 2008