Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. dubna 2008

                                                                 Usnesení
                        přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. dubna 2008

RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
- Český svaz včelařů Polička, ve výši 2000,--- Kč, na veterinární vyšetření
- Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů v Poličce, ve výši 5000,-- Kč, na činnost a nákup konstatovacího zařízení
- Domácí péče Pavlína Telecká, Široký Důl, ve výši 5000,-- Kč, na provoz zařízení a dopravu ke klientům
- Domov na zámku Bystré, ve výši 1000,-- Kč, na náklady benefičního koncertu pro mentálně postižené
- Hospic Anežky České, Červený Kostelec, ve výši 3000,-- Kč, na provoz zařízení pro nevyléčitelně nemocné
- Jílková Marie - BESEDA Střítež, ve výši 6000,-- Kč, na multimediální večery ve Stříteži
- Jílková Marie - BESEDA Střítež, ve výši 2000,-- Kč, na dětské odpoledne ve Stříteži
- Klub českých turistů Polička, ve výši 10 000,-- Kč, na činnost
- Mgr. Konečný Stanislav, Polička, ve výši 15 000,-- Kč, na dotisk žádaných publikací o poličské historii - Konfederace politických vězňů, ve výši 3000,-- Kč, na činnost
- Kruh přátel DDM v Poličce, ve výši 2500,--Kč, na činnost dětského zastupitelstva
- Kučera Jan – Real Modřec, ve výši 2000,-- Kč, na sportovní turnaje a tréninky
- Kučera Ladislav, Lezník, ve výši 5000,-- Kč, na tradiční dětské odpoledne na Lezníku
- Kvapil Josef, Lezník, ve výši 2000,-- Kč, na fotbalové turnaje s okolními obcemi
- Myslivecké sdružení Polička, ve výši 2000,-- Kč, na činnost a péči o zvěř
- Novotná Vlasta, Polička, ve výši 2000,-- Kč, na péči o opuštěné a zatoulané kočky
- Nožka Stanislav – školní sportovní klub ZŠ Na Lukách Polička, ve výši 4000,-- Kč, na sportovní lezení
- Nožka Stanislav, skateboard club Polička, ve výši 5000,-- Kč, na tréninky a dopravu na závody po ČR
- Občanské sdružení CANTES, ve výši 20 000,--Kč, na canisterapeutickou činnost
- Občanské sdružení DUHA Polička, ve výši 2000,-- Kč na zakoupení deskových her pro mládež
- Občanské sdružení Ekocentrum Skřítek, Polička, ve výši 9000,-- Kč, na akce „Den vody a Den stromů“
- Občanské sdružení Faun Trstěnice, ve výši 4000,-- Kč, na mezinárodní divadelní a hudební festival
- Občanské sdružení KONTAKT, Ústí nad Orlicí, ve výši 1000,-- Kč, na provoz Linky důvěry“
- Občanské sdružení Lávka v Pomezí, ve výši 9000,-- Kč, na provoz letního kina v Pomezí
- Občanské sdružení NADĚJE, Litomyšl, ve výši 15 000,-- Kč, na potravinovou pomoc pro sociálně slabé rodiny
- Občanské sdružení „Opuštěné kočky“ Polička, ve výši 3000,-- Kč, na péči o opuštěné a zatoulané kočky
- Občanské sdružení přátel ZŠ Na Lukách, ve výši 10 000,-- Kč, na projekt „Rušné přestávky“
- Občanské sdružení přátel ZŠ Na Lukách, ve výši 5000,-- Kč, na projekt „Sportovně turistický kurz pro žáky“
- Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, ve výši 5000,-- Kč, na soutěže hasičských družstev okresu Svitavy
- Plavecký oddíl ORKA Polička, ve výši 5 000,-- Kč, na soutěžní sportovní činnost
- Scheibová Vendula, Polička, ve výši 2000,-- Kč, na reprezentaci v soutěži Miss Aerobik ČR 2008
- Sdružení dobrovolných hasičů – hasičský kroužek „Mladí hasiči“, ve výši 5000,-- Kč, na činnost, vybavení a dopravu k soutěžím
- Sdružení rodičů a přátel školy při gymnáziu v Poličce, ve výši 2500,-- Kč, na projekt „Ve zdravém těle, zdravý duch“
- SONS - organizace nevidomých a slabozrakých, ve výši 1000,-- Kč, na poradenské služby a přednášky - Spolek českých betlemářů, Polička, ve výši 1000,-- Kč, na řezbářské výstavy na Poličsku
- Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v Poličce o.s., ve výši 5000,-- Kč, na environmentální výchovu dětí s postižením
- Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy Polička, ve výši 10 000,-- Kč, na výměnný jazykový pobyt žáků v Hohenems
- Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve výši 2000,-- Kč, na akci „Běh naděje – šance pro život (dříve Běh Terryho Foxe)
- Svaz diabetiků, územní organizace Polička, ve výši 3000,-- Kč, na rehabilitaci, plavání, rekondiční pobyty
- Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, organizace Polička, ve výši 3000,-- Kč, na zájezd, činnost a zdravotnické přednášky
- Šafářová Květoslava – chrámový sbor v Poličce, ve výši 20 000,- Kč, na dopravu a koncerty v Hradci Králové a Bratislavě
- Štefanydes šachový oddíl Polička, ve výši 10 000,-- Kč, na cestovné k soutěžím, startovné a digitální hodiny
- Triatlon MiP Polička, ve výši 6000,-- Kč, na sportovní atletickou činnost
- VPS malá a sálová kopaná Polička ve výši 10 000,- Kč, na sportovní činnost
- Zahrádkáři Stadion Polička, ve výši 7000,-- Kč, na opravu cest v majetku města Poličky
- Zahrádkáři – základní organizace 1 Polička, ve výši 7000,-- Kč, na opravu cest v majetku Města Poličky
- Základní organizace svazu chovatelů Polička, ve výši 5000,-- Kč, na opravy chovatelského zařízení a na výstavy

RM neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
- Občanské sdružení Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, okresní výbor Svitavy, ve výši 3 000,-- Kč, na zájezd pro děti do Prahy a rehabilitaci u Vranovské přehrady
- Občanské sdružení - základní organizace Českého svazu včelařů Litomyšl, ve výši 1000,-- Kč, na činnost včelařských důvěrníků

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančních příspěvků ve výši nad 20 000,-- Kč pro:
- Beneš Václav, Polička, ve výši 15 000,-- Kč, na elektronická zařízení pro hudební večery v Tylově domě
- Bromová Veronika, Praha, ve výši 20 000,- Kč, na realizaci umělecké publikace
- Dětské informační centrum v Poličce, ve výši 33 000,--Kč, na osobní asistenci, denní centrum, bariery a další činnost
- Farní sbor Českobratské církve evangelické v Poličce, ve výši 10 000,-- Kč, na kurzy angličtiny
- HC Spartak Polička, ve výši 110 000,-- Kč, na hokejovou činnost v sezóně 2007 – 2008
- JUNÁK svaz skatů a skautek Polička, ve výši 29 000,-- Kč, na setkání v Polsku, na opravu vozidla a na vybavení
- Mgr. Mazal Petr, Polička, ve výši 6000,-- Kč, na expedici Peru 2008
- Miniatour golf club Polička, ve výši 5000,-- Kč, na provoz, údržbu a opravy areálu a pořádání turnajů - Občanské sdružení Aeroklub Polička, ve výši 5 000,-- Kč, na činnost a provoz veřejnoprávního letiště v Poličce
- Občanské sdružení Atletika Polička, ve výši 10 000,-- Kč, na akci Běh kolem poličských hradeb
- Občanské sdružení Atletika Polička, ve výši 45 000 Kč, na soutěžní sportovní činnost
- Občanské sdružení Ekoncentrum Skřítek Polička, ve výši 5000,-- Kč, na vzdělávací programy doplňující výuku
- Občanské sdružení LAXUS, Hradec Králové, ve výši 10 000,-- Kč, na sociální a zdravotní služby pro uživatele drog
- Oblastní charita Polička, ve výši 50 000,-- Kč, na nákup kompenzačních a zdravotních pomůcek
- Pionýrská skupina Pionýr Polička, ve výši 23 000,-- Kč, na nákup pozemků a stanů
- SK D.A.S KOMETA Polička, hokejbalový oddíl v Poličce, ve výši 24 000,-- Kč, na účast ve sportovních soutěžích v roce 2008
- SK Masokombinát Polička, ve výši 120 000,-- Kč, na sportovní činnost mládeže a dopravu ke sportovním utkáním
- Svíba Dušan, Polička, ve výši 40 000,-- Kč, na festival COLOUR MEETING v Poličce
- TJ Spartak Polička, Asociace sportu pro všechny ve výši 5000,-- Kč, na turnaje volejbalu v Poličce
- TJ Spartak Polička – oddíl stolního tenisu, ve výši 18 000,-- Kč, na sportovní činnost
- TJ Spartak Polička – oddíl odbíjené, ve výši 83 000,-- Kč na sportovní činnost mládeže a na dopravu ke sportovním utkáním
- Záchranná stanice Zelené Vendolí, ve výši 10 000,-- Kč, na činnost a provoz

RM doporučuje ZM neschválit poskytnutí finančních příspěvků ve výši nad 20 000,-- Kč pro:
- Oblastní charita Polička, ve výši 10 000,-- Kč, na přebudování stávajících prostor pro AC dílny
- Sportcentrum Polička - Fišerová Pavla, ve výši 30 000,-- Kč, na provoz sportovně tělovýchovného zařízení
- Štěpánek Jiří, Polička, ve výši 40 000,-- Kč, na mistrovství světa v naturální kulturistice v Torontu

RM souhlasí s návrhem na budování optických tras na území města Poličky dle důvodové zprávy.

RM souhlasí se spoluprací a koordinací prací při budování optické sítě s firmou COMA s.r.o., Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akcí „Oprava komunikace na ul. 1. máje v Poličce a Oprava komunikace v areálu centrálního hřbitova v Poličce“ společnost COLAS CZ a.s., závod JIH, Jihlava dle důvodové zprávy.

RM schvaluje výběr části zakázek „Oprava komunikace na ul. 1. máje v Poličce a Oprava komunikace v areálu centrálního hřbitova v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností COLAS CZ a.s., závod JIH, Jihlava na akce Oprava komunikace na ul. 1. máje v Poličce a Oprava komunikace v areálu centrálního hřbitova v Poličce dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Technická budova na koupališti v Poličce“ firmu BÁČA Polička s.r.o., Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje výběr části zakázky „Technická budova na koupališti v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Oprava dětského hřiště na Sídlišti Hegerova v Poličce“ firmu FLORA SERVIS – Lubomír Straka, Brno dle důvodové zprávy.

RM schvaluje výběr části zakázky „Oprava dětského hřiště na Sídl. Hegerova v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s firmou FLORA SERVIS – Lubomír Straka, Brno na akci „Oprava dětského hřiště na Sídl. Hegerova v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace od Pardubického kraje na projektovou dokumentaci na akci „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo č. PRV/34/2007 „Plán financování obnovy kanalizace a ČOV“ s VHOS a.s., Moravská Třebová dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě uzavřené dne 16. 5. 2006 s Rybářským sdružením Vysočina se sídlem v Poličce, Polička, jejímž předmětem je obsluha vodních děl „Suchá retenční nádrž Polička“ a „Rybníček v lesoparku Liboháj“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dohodu o ukončení platnosti a účinnosti smlouvy ke Smlouvě o dílo č. PRE – 1168/854, zde dne 24. 8. 2000, ve znění dodatků č. 1 – 13, na provedení díla: „Dokončení rekonstrukce a modernizace školských zařízení města Poličky“ se společností VCES a.s., Praha 9 dle důvodové zprávy.
RM schvaluje Dodatek ke stávajícím smlouvám o nájmu bytu domech č.p. 940, 941 na Sídlišti Hegerova, ve kterém bude upraven článek III. na text: „Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou“. Dodatek bude uzavřen k těmto bytům a se stávajícími nájemci:
- byt č. 5, velikosti 1 + 1 a ½ - místnost 7,85 m2, v domě č.p. 940
- byt č. 13, velikosti 1 + 1 a ½ - místnost 7,85 m2, v domě č.p. 941
- byt č. 18, velikosti 1 + 1 a ½ - místnost 7,85 m2, v domě č.p.
- byt č. 19, velikosti 1 + 3, v domě č.p. 941.
Ostatní ujednání ve smlouvě zůstanou nedotčena.

RM schvaluje novou Nájemní smlouvu ke stávajícímu bytu č. 16, velikosti 1 + 1 a ½ - místnost 7,85 m2 ve 3. podlaží domu č.p. 941 na Sídlišti Hegerova v Poličce, na dobu neurčitou. Měsíční nájemné bude stanoveno jako u dosavadní smlouvy dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 1357/1 o výměře 5979 m2 v k.ú. Borová. Kupní cena bude stanovena ve výši dle důvodové zprávy s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu.

RM doporučuje ZM schválit prodej st.p.č. 453/3 o výměře 45 m2 a p.p.č. 2157/2 o výměře 74 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

RM doporučuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č. 2160/2 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Polička.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 5545/2 o výměře cca 59 m2, části p.p.č. 6132/16 o výměře cca 46 m2 a části p.p.č. 5537/1 o výměře cca 13 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 504/2 o výměře cca 14 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Obnova fasády příhrádku hradu Svojanov“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům škol a školských zařízení zřízených městem za I. pololetí školního roku 2007/2008 ve výši dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Směrnici města Poličky č. 3/2008 „Zásady vztahů Města Poličky ke zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti školství“ dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí žádost pana Ivana Šreka, Střítež ze dne 15. 4. 2008 o vysvětlení zástupců města k vážnosti práce Osadního výboru Střítež a pověřuje vedení města odpovědět panu Ivanu Šrekovi dle důvodové zprávy.


V Poličce dne 28. dubna 2008


   

           Jaroslav Martinů v. r.                                        JUDr. Marie Tomanová, Ph.D. v. r. 
                  starosta                                                              místostarostka

 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Hofmanová Lucie (5/6/2008), přečteno 849x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. dubna 2008