Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. května 2008

Usnesení
přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. května 2008

RM schvaluje doplnění programu o projednání:
- výměny bytu č. 9 a bytu č. 7 v domě č.p. 941 na Sídlišti Hegerova v Poličce,
- zadání zpracování projektu a realizace výběrového řízení na dodavatele akce „Dokončení rekonstrukce Školní jídelny Polička, Rumunská 646“.

RM bere na vědomí možnost nákupu nové lesnické techniky pro práci v městských lesích. Nákup by se realizoval až po konečném kladném schválení podané žádosti o finanční prostředky z Programu rozvoje venkova v roce 2009.

RM schvaluje dodavatele na provedení zakázky „Oprava komunikace v Lezníku“ firmu Skanska DS, a. s., Brno dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Skanska DS, a. s., Brno na „Opravu komunikace v Lezníku“ dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s DS DELTA s. r. o., Lubná na „Zhotovení stezky pro pěší v části města Poličky – Stříteži“ a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Zhotovení PD na obnovu hradního paláce a domu zbrojnošů v areálu hradu Svojanov“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM odvolává člena dopravní a bezpečnostní komise Mgr. npor. Michaela Kastnera a jmenuje Bc. npor. Roberta Nechvátala jako nového člena dopravní a bezpečnostní komise.

RM odvolává člena komise pro prevenci kriminality Mgr. npor. Michaela Kastnera, a jmenuje Mgr. npor. Martinu Simonovou, jako novou členku komise pro prevenci kriminality.

RM schvaluje úpravu ceny Smlouvy o pronájmu veřejného osvětlení, o jeho provozování a správě se společností CITELUM, a.s. Praha 4 pro rok 2008 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje výběr dodavatele na akci „Výměna oken v bytě budovy Masarykovy ZŠ Polička“ firmu První litomyšlská stavební a.s., Litomyšl dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi Městem Polička a firmou První litomyšlská stavební a.s., Litomyšl, na „Výměnu oken v bytě budovy Masarykovy ZŠ Polička“.

RM schvaluje výběr dodavatele na akci „Výměna oken v budově Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička“ firmu IPAK spol. s r.o., Sezemice dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi Městem Polička a firmou IPAK spol. s r.o., Sezemice, na „Výměnu oken v budově Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička“.

RM schvaluje výběr dodavatele na akci „Výměna oken v budově Speciální ZŠ Polička“ firmu IPAK spol. s r.o., Sezemice dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi Městem Polička a firmou IPAK spol. s r.o., Sezemice, na „Výměnu oken v budově Speciální ZŠ Polička“.

RM souhlasí s výměnou bytu č. 9, velikosti 1+1, ve 3. podlaží domu č.p. 941 na Sídlišti Hegerova v Poličce a bytu č. 7, velikosti 1+1 a ½ - místnost o velikosti 7,85 m2, ve 2. podlaží domu č.p. 941 na Sídlišti Hegerova v Poličce.

RM schvaluje firmu BKN spol. s r.o., Vysoké Mýto zpracovatelem projektové dokumentace na dokončení rekonstrukce Školní jídelny Polička v rámci dlouhodobé realizace „Dokončení rekonstrukce a modernizace školských zařízení Města Poličky“ a současně pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo na uvedenou akci.

RM schvaluje firmu BKN spol. s r.o., Vysoké Mýto realizátorem výběrového řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na akci dokončení rekonstrukce Školní jídelny Polička, v rámci dlouhodobé realizace „Dokončení rekonstrukce a modernizace školských zařízení Města Poličky“.

RM schvaluje BKN spol. s r.o., se sídlem Vladislavova 29/I, Vysoké Mýto jako firmu provádějící technický dozor při dokončení rekonstrukce Školní jídelny Polička, Rumunská 646, v rámci dlouhodobé realizace „Dokončení rekonstrukce a modernizace školských zařízení Města Poličky“ a současně pověřuje starostu města podpisem mandátní smlouvy na uvedenou akci.
     

V Poličce dne 12. května 2008
………………………………………            ……………………………………
      Jaroslav Martinů                JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
            starosta                                  místostarostka


Kompletní usnesení RM je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty.

Vložil Machová Jana (5/16/2008), přečteno 755x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. května 2008