Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 20.12.2004

Usnesení přijatá na 30. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. 12. 2004

RM schvaluje „Dohodu o zajišťování provozu Ústavu sociální péče Polička – Domova důchodců v Poličce a o poskytování ústavní péče v tomto domově důchodců“ dle přiloženého návrhu.

RM schvaluje změnu platového výměru ředitelce Mateřské školy Čtyřlístek, Polička s účinností od 1. 1. 2005 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 11/2004 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o ceně stočného s firmou VHOS a.s., Moravská Třebová na rok 2005 ve výši 22,86 Kč za m3, tj. 24,00 Kč včetně DPH.

RM bere na vědomí cenu vodného na rok 2005 ve výši 20,00 Kč za m3, tj. 21,00 Kč včetně DPH.

RM schvaluje kalkulační vzorec stočného na rok 2005 dle přílohy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou FITE a.s, jejímž předmětem je zpracování plánu odpadového hospodářství pro Město Polička.

RM souhlasí se zněním předložené informace o privatizaci bytového fondu města Poličky.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Klubem hurá kamarád, zařízení Otevřený klub, na objekt Polička, Střítež č.p. 63 za dodržení podmínek Osadního výboru obce Střítež.

Kompletní usnesení je k dispozici na sekretariátě starosty města.

V Poličce dne 20.12.2004

Jaroslav Martinů, místostarosta   Ing. Martin Kozáček, radní

Vložil Město Polička (12/20/2004), přečteno 877x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 20.12.2004