Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 13.9.2004

Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky

  • RM souhlasí s prominutím nájemného za pronájem Tylova domu při oslavách 85. výročí založení Gymnázia Polička.
  • RM souhlasí s vyřazením rozhlasové ústředny v integrované obci Lezník a s její následnou likvidací firmou LIKO.
  • RM schvaluje Nařízení města Poličky č.1/2004 ve smyslu ustanovení §27 odst.6 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.
  • RM schvaluje prodej zařízení dětského hřiště v městském parku (2 ks dětských houpaček s houpačkovou sestavou a 1 ks skluzavkové sestavy).
  • RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo „Zpracování energetického auditu pro budovy, ČOV a veřejné osvětlení Města Poličky“ s firmou DD Ekonom Konzult Real s.r.o. Litomyšl.
  • RM schvaluje změnu platového výměru ředitelce Mateřské školy Rozmarýnek, Polička, s účinností od 1.10. 2004 dle důvodové zprávy.
  • RM schvaluje rozpočtovou změnu č.6/2004 dle důvodové zprávy.
  • RM ukládá šéfredaktorovi městského periodika předložit do 30.9. 2004 koncepci a finanční rozvahu periodika Jitřenky.

V Poličce dne 13.9.2004
Jaroslav Martinů, místostarosta; Ing. Martin Kozáček, radní

Vložil Město Polička (9/13/2004), přečteno 882x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 13.9.2004