Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 9.8.2004

Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky

  • RM pověřuje starostu a místostarostu k dalšímu jednání ve věci úklidu okolí objektu na ul. Havlíčkova do 30.8.2004 a poté při neúspěchu v jednání podat žalobu na vydání předběžného opatření k Okresnímu soudu ve Svitavách.
  • RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor za účelem provozování kiosku v budově ZŠ Na Lukách Polička dle předloženého návrhu.
  • RM souhlasí, aby náklady na doplnění jednoho dopravního značení IP 6 „Přechod pro chodce“ retroreflexním podkladem v Lezníku uhradilo Město Polička. Místo konkrétního označení určí Osadní výbor Lezník.
  • RM souhlasí s vyčíslením orientačních nákladů dopravního značení v historickém centru Města Poličky.
  • RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků č.p. 3274/4, 6163/10, 6196/4, 5932/2 a 5917/15 v k.ú. Polička za účelem provedení pěstebních opatření pro stromy.
  • RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku č.p. 5917/16 v k.ú. Polička za účelem provedení pěstebních opatření pro stromy.
  • RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemků č.p. 3274/6 v k.ú. Polička a č.p. 3270/1 v k.ú. Polička o celkové výměře cca 31 m2 za účelem provedení pěstebních opatření pro stromy.
  • RM schvaluje odepsání nevymahatelných pohledávek společností T.E.S. s.r.o. Polička dle důvodové zprávy.
  • RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce za účelem opravy mostu v obci Borová dle předloženého návrhu.

V Poličce dne 9.8.2004

Bc. Miroslav Popelka, starosta; Jaroslav Martinů, místostarosta
Kompletní usnesení Rady Města Poličky je k dispozici na sekretariátě starosty.


Vložil Město Polička (8/9/2004), přečteno 722x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 9.8.2004